Wähäjoulun 2019 järjestelyvastuu siirtyi meidän kerholle