PALVELU

Palvelu on tärkeä osa Zonta Internationalin, sen piirien ja kerhojen toimintaa. Palvelutoiminta on työtä naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi. Palvelutoiminnan keskeisiä kohdealueita ovat: koulutus, terveys, oikeudellinen ja taloudellinen asema ja väkivallan ehkäiseminen.

Kansainväliset palveluprojektit toteutetaan Zonta Internationalin Service Fundin ja ZIZVAW Fundin rahoittamina YK:n projekteina. Projektit hyväksytään joka toinen vuosi pidettävässä Zonta Internationalin yleiskokouksessa.

Piiri 20:n kerhot toteuttavat Zonta-järjestön mission ja vision mukaisia palveluprojekteja omilla alueillaan ja yhteisinä koko piirin kattavina palveluprojekteina. Palvelutoiminta on jäsenten omaa, aktiivista ja osallistuvaa toimintaa ja sitä pyritään tekemään yhä enemmän yhteistyössä muiden samanmielisten järjestöjen kanssa.

Kerhot ovat Zonta-järjestön tärkein toimintayksikkö. Kullakin kerholla on palvelutoimikunta, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa omaa paikallista palvelutoimintaa. Kerhot ovat omilla toimenpiteillään tukeneet mm. turvakoteja, vastaanottokoteja, toimineet Luetaan yhdessä-toiminnassa opettajina, käyneet virkistämässä vanhuksia ja tukeneet ikäihmisten Ystäväpiiri-toimintaa.

Palvelutoimikunnan tehtävä on jakaa tietoa Zonta International Foundationin rahoittamista kansainvälisistä palveluprojekteista ja edistää niiden tukemista kerhossa, tukea paikallisia palveluprojekteja, tehdä kerhon hallitukselle hanke-ehdotuksia ja etsiä kerhon toiminta-alueelta stipendiehdokkaita niin kerhon omiin kuin Zonta Internationalin kansainvälisiin ja Piiri 20:n apurahaohjelmiin.

Palvelutoimikunta vastaa kerhon palvelutoiminnasta ja varojen hankinnasta. Varoja kerätään erilaisilla tapahtumilla, seminaareilla ja juhlilla sekä niiden ja kuukausikokousten yhteydessä järjestettävillä arpajaisilla. Varoja kerätään myymällä kerhon omia myyntituotteita ja teatteri- ja muiden tilaisuuksien lippuja.

Kansainvälisten avustuskohteiden lisäksi osallistumme piirin avustuskohteiden tukemiseen ja tuemme omia paikallisia avustuskohteita stipendein.

Kerho osallistui Area I:n yhteiseen palveluprojektiin, Laukkupörssiin, joka toteutettiin pääasiassa 2017 keväällä.  Keväällä 2018 toteutettaneen piirin yhteinen Keltaisen Ruusun kampanja, jonka kohde tarkentuu toimintakauden aikana.

Kerhon omat paikalliset avustuskohteet ovat Tammirinteen vastaanottokoti, Kuuselan perhekoti  ja Kehäkukkakoti. Lisäksi annamme keväällä stipendejä koulunsa päättäville tytöille.

EMPOWERING GIRLS IN NIGER TO SAY NO TO CHILD MARRIAGE

To see how Zonta and UNFPA are empowering girls and young women in Niger to realize their rights and be in a stronger position to say no to child marriage.

PARTNERING TOGETHER TO EMPOWER, SAVE AND PROTECT WOMEN AND CHILDREN AROUND THE WORLD

Zonta International and the U.S. Fund for UNICEF have partnered for nearly 45 years on projects and programs to empower, protect and save women and children around the globe.