TAVOITTEEMME

A

Parantaa naisten juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa maailmanlaajuísesti ja paikallisesti palvelutoiminnan  ja vaikuttamisen avulla.

B

Tehdä työtä keskinäisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistämiseksi jäsenten maailmanlaajuisen yhteisön kautta.

C

Edistää oikeudenmukaisuutta ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitusta.

D

Vaalia kansainvälisesti yhdessä korkeita eettisiä arvoja, toteuttaa palveluohjelmia ja antaa keskinäistä tukea ja ystävyyttä jäsenille, jotka palvelevat omaa yhteisöään, omaa maataan ja maailmaa.

HAR SOM MÅL

A

Att förbättra kvinnornas juridiska, politiska, ekonomiska samt utbildnings- , hälso- och yrkesmässiga ställning på internationell och lokal nivå genom service och opinionsbildning.

B

Att verka för ökad förståelse, välvilja och fred genom en organisation av medlemmar utspridda i hela världen.

C

Att arbeta för rättvisa och universell respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande frihet.

D

Att stå internationellt förenade i avsikt att värna om höga etiska värden, att förverkliga serviceprogram och att ge inbördes stöd och kompanjonskap åt de medlemmar som tjänar sina egna samhällen, länder och världen.