VIIMEISIMMÄT TULOKSET JA TILINPÄÄTÖS

Zonta International Piirin 20 talous muodostuu kerhojen jäsen- ja kongressirahastomaksuista. Jäsenmaksulla katetaan piirin hallinnosta aiheutuneet kulut.  Kongressirahastosta maksetaan kerhon edustajalle matkakorvaus osallistumisesta piiri- ja yleiskokoukseen. Piirin 20 toiminta perustuu kokonaan vapaaehtoistoimintaan, eikä piirillä ole palkattua henkilökuntaa.

Lisa Andström –stipendirahasto perustettiin Haminan Zonta-kerhon aloitteesta vuonna 1983 kerhon jäsenen, laivameklari Lisa Andströmin muistoksi. Tästä rahastosta jaetaan, joka toinen vuosi stipendejä Suomessa ja Virossa asuville naisopiskelijoille ja -tutkijoille.

Helvi Sipilä-rahasto edistää ja rahoittaa Zonta International Foundationin (ZIF) Service Fundin palveluprojekteja.  Helvi Sipilä rahasto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jotka täyttävät rahaston ehdot sekä kerätä varoja kampanjoilla ja myyntituotteilla. Helvi Sipilä -rahastolle on keräyslupa.