Stipenditoimikunnalta tiedoksi kaikille kerhoille ja sipendinhakijoille

Scholarships Committee                                                                                               6.2.2018

Biennium 2016-2018

Stipenditoimikunnalta tiedoksi kaikille kerhoille ja vuoden 2018 stipendinhakijoille

 HUOM. Jane M Klausman-stipendiä 2018 koskevat hakuohjeet kansainvälisillä sivuilla ja Piirin 20 sivuilla (suomeksi) on päivitetty allaolevien tietojen mukaisesti.

 Zonta International Foundationin koulutusohjelmia koskevat  Zonta Internationalin hallituksen päätökset marraskuun 2017 kokouksessa

Olemme kaikki saaneet 19.12.2017 Governorin kautta tulleen ZI:n hallituksen viestin.

Hallitus ilmoittaa, että he ovat tarkistaneet kolmea ZIF:n apurahaohjelmaa ja niiden varainkäyttöä eri näkökulmista sekä ohjelmien nimiä, ja päätyneet tiettyihin muutoksiin, jotka heidän mielestään luovat paremman tasapainon ja antavat arvoa ja selkeyttä koulutusohjelmiimme. Tämä oli siis esityksen ingressi.

Seuraavaksi hallitus esittää yhteenvedon muutoksista, jotka se on tehnyt kaikkiin kolmeen koulutusohjelmaan ja jotka ovat voimassa 1.1,2018 alkaen:

 Amelia Earhart Fellowships

Vuosittain jaettavien tutkimusapurahojen määrä vähennetään 35:stä 30:een. Tämä koskee siis meneillään olevaa hakua, jonka hakuaika päättyi 15.11.2017. Tulokset ilmoitetaan toukokuussa, mutta apurahat maksetaan saajille vasta syys-lokakuussa 2018. Tutkimusapurahan määrä on edelleen US$10 000.

Jane M. Klausman Women in Business Scholarship

¤ Nimi on muutettu seuraavasti: Women in Business Scholarship, perustettu Jane M. Klausmanin lahjoittamilla varoilla. Huomattakoon kuitenkin, että nimikkeet Jane M. Klausman Women in Business Scholarship Committee ja Jane M. Klausman Women in Business Scholarship Fund säilyvät entisellään.

¤ Vuosittain jaettavien stipendien määrää vähennetään 12:sta 6:een (kahdestatoista kuuteen), mutta jokaisen stipendin määrä korotetaan US$7000:stä US$8000:aan.

¤ Jokaiselle kansainväliseen kilpailuun osallistuvalle hakijalle myönnettävän Piirin/Regionin stipendin määrä nousee US$1000:sta US$2000:een.

Young Women in Public Affairs Award

¤ Nimi on muutettu seuraavasti: Young Leaders in Service Award, ja perusteluna suora käännös: ”jotta se heijastaisi paremmin niiden nuorten naisten luonteenpiirteitä ja saavutuksia, joille myönnämme tunnustuspalkinnon”. Samoin kuin JMK:n kohdalla, nimikkeet Young Women in Public Affairs Award Committee ja Young Women in Public Affairs Award Fund säilyvät entisellään.

¤ ZI:n hallitus on samalla päättänyt nostaa jokaiselle hakijalle myönnettviä 32 Piirin/Regionin tunnustuspalkintoja US$1000:sta US$1500:aan. Jaettavien kansainvälisten tunnustuspalkintojen määrää ja suuruutta ei muuteta ( 10xKansainvälinen tunnustuspalkinto á US$4000).

Tämä koskee myös meneillään olevaa hakua, jonka hakemusten viimeinen jättöpäivä kerholle on Piiri 20:ssa Stipenditoimikunnan suosituksen mukaisesti 12. helmikuuta 2018.

Kysymyksiin vastaa Päämajassa  Megan Radavich, Director of Programs and Advocacy, mradavich@zonta.org .

1.1.2018 voimaan tulevat muutokset:

AE- tutkimusapurahat: 30 x 10 000 = 300 000 (-50 000)

JMK-stipendit: 6 x 8000 = 48 000 + 32 x 2000 = 64 000 = 112 000 (- 4000)

YWPA-tunnustuspalkinnot: 10 x 4000 = 40 000 + 32 x 1500 = 48 000 = 88 000 ( + 16 000)

Koulutusohjelmat yht. US$500 000 (US$538 000).

 

Eija Salo, PID

Zonta International Piiri 20

Stipenditoimikunta

Sihteeri