Sosiaali- ja Terveysministeriö Tasa-arvo on tärkeä suomalainen arvo

Suomi on tasa-arvoinen yhteiskunta. Naisia ja miehiä on lähes yhtä paljon työmarkkinoilla ja naisten työllisyysaste on korkea. Perheitä tuetaan työn ja perheen yhteensovittamisessa. Vanhemmuus kuuluu sekä äideille että isille ja lapsille taataan hyvät edellytykset kattavalla neuvolajärjestelmällä, oikeudella päivähoitoon, kouluterveydenhuoltoon ja kouluruokaan.

Suomi on tasa-arvoinen sopimusyhteiskunta

Naisia ja miehiä on lähes yhtä paljon työmarkkinoilla. Naisilla ja miehillä on mahdollisuus omaan uraan, sillä äitiysvapaata seuraavat perhevapaat voidaan jakaa vanhempien kesken. Pienten lasten isillä on oikeus isyysvapaaseen.

Monet työelämään ja tasa-arvoon liittyvät asiat sovitaan valtion, työnantajien ja työntekijöiden kesken, ja sovitusta pidetään myös kiinni. Sukupuolten välinen tasa-arvo on tärkeä suomalainen arvo.

Suomessa säädettiin tasa-arvolaki vuonna 1986. Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän ja tukee naisten ja miesten välistä tasa-arvoa.