Kvinnobragd 2020

Söndagen den 8 mars firas den internationella Kvinnodagen. Zonta International firar samtidigt Gula rosens dag, Zonta Rose Day.

Raseborg – Raasepori Zonta club ordnade tillsammans med lokala Martha-föreningar under dagen en filmvisning på Bio Forum i Ekenäs där filmen ”Alla tiders kvinnor” (20th century women) visades. Under evenemanget delade Raseborg-Raasepori Zonta club för andra gången ut en utmärkelse för en betydelsefull kvinnobragd. Man vill på så sätt lyfta fram kvinnor som genom sitt arbete på ett märkbart sätt har förbättrat vårt samhälle.


Utmärkelsen år 2020 gick till med. lic. Satu Kaksonen, som har fungerat som läkare på Folkhälsans habiliteringsavdelning sedan 1995 och på barnpolikliniken på Raseborgs sjukhus sedan 90-talet, Kaksonen är specialist i barnneurologi och har särskilt kompetens i rehabilitering.

Motiveringen för utmärkelsen lyder så här: ”Satu Kaksonen har varit en hörnsten i vården av regionens barn och viktig för familjer med barn med funktionshinder och specialbehov.”Raseborg-Raasepori Zonta  club har gjort en donation i Kaksonens namn till Zonta Rose Fund på 100 USD.