Alla kuvaukset sunnuntain mielenkiintoisista työpajoista:

Työpaja 1:

Mentorointi mahdollistaa keskittymisen uusien näkökulmien löytämiseen

Tarvitsetko uutta näkemystä ja osaamista työssäsi? Haluatko avustaa uusien ajattelutapojen löytymistä? Onko Sinulla haastava ja raastava aihe tai projekti mikä mahdollisesti tarvitsee kokonaan toisenlaisen tulokulman?

Aktorit pääsevät keskittymään oman työnsä puitteissa olevan ongelman tutkimiseen ja saavat apua uusien näkökulmien löytämisessä. Mentoreille ohjelma antaa mahdollisuuden hiljaisen tiedon jakamiseen ja samalla he ovat myös mukana pureksimassa uudenlaisten kysymysten ja ongelmien parissa.

Mentorointiohjelma on osa Zonta Piiri 20 johtamisen kehittämistä. Ohjelma on pyörinyt kaksi kierrosta ja kolmas aloitetaan mahdollisimman pian. Monet mentorit ovat sanoneet, että eivät edes tienneet omaavansa niin paljon kykyä tukea keskustelemalla ja avartaa toisten ihmisten katsantokantaa. Aktorit ovat maininneet, että aiheen käsittelyn lopputulos oli aivan erilainen, mutta huomattavasti parempi, kuin alussa oli ajatuksissa.

Nykypäivä on monelle hektinen, kalenterien muokkaama oravanpyörä. Mentorointiohjelma antaa mahdollisuuden ottaa itselleen aikaa ja pysähtyä miettimään itselle tärkeää muuutoskohdetta.

Tule työpajaan mukaan keskustelemaan ja pohtimaan Zonta Mentorointiohjelman parissa, miten ohjelmasta saadaan apua ja hyötyä. Tule mukaan, vaikka et ajattelisi ohjelmaan osallistumista.

Työpajan vetää Tuula Ratia-Pulkkinen.

Energisessä työpajassa nähdään!


Työpaja 2:

Perehdytys Zonta-kerhon toiminnan arviointimenetelmään (Johtamisen kehittäminen)

Kohderyhmä: kerhojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, aluejohtajat ja vara-aluejohtajat, kerhojen jäsenet. Suositus, että jokaisesta kerhosta vähintään yksi jäsen osallistuisi työpajaan.

Työpajassa esitellään yksityiskohtaisesti johtamisen kehittämisryhmässä muokattua toiminnan arviointimenetelmää kerhojen käyttöön. Lisäksi tehdään käytännön harjoitus, jonka pohjalta voi ottaa menetelmän käyttöön omassa kerhossa. Työpajan alussa kuvataan lyhyesti menetelmän taustatekijöitä sekä Zonta Internationalin johtamisen koulutusohjelmaa.

Työpajan vetää Jaana Salomäki.

Työpajan aineistot suomeksi

Johtamisen kehittäminen -materiaali_JS

Tikkatauluarviointi Zonta -kerhoille _JS

Työpajaaineisto englanniksi

Leadership Development Program in District 20_JS

Evaluation Method for Zonta Clubs _JS

 


Työpaja 3:

Olen zonta.
Mitä se minulle merkitsee? Mikä minua innostaa ja motivoi? Miten vien viestiä eteenpäin?

Zonta-järjestöllä on satavuotinen historia, Suomessakin olemme toimineet jo lähes 85 vuotta. Historian tunteminen auttaa suuntaamaan tulevaisuuteen. Tavoitteiden ja arvojen tunteminen innostaa ja lisää motivaatiota zonta-työhön.

Työpajassa käymme läpi sitä, miksi olemme itse mukana, mikä meitä motivoi. Vahvistamme zonta-identiteettiä ja mietimme, miten jokainen meistä tukee zonta-toiminnan tavoitteiden ja -arvojen toteutumista. Haemme toisiltamme lisää tsemppiä työhön.

Työpajan lopputuloksena luovutamme kaksi hissipuhetta koko piirin käyttöön: ”Tämän vuoksi olen zonta” ja ”Tässä ovat tavoitteemme ja tapamme toimia”.

Työpajan vetää Eeva Larjomaa.


Työpaja 4:

Haasta hyvään! ZAU,ZAU!

Foundation Ambassadorin ja Palvelutoimikunnan yhdessä toteuttamassa työpajassa paneudumme palvelutoiminnan ja lahjoittamisen tavoitteisiin, tunnistamme kansainväliset palveluohjelmat, piirin ja paikallisen palvelutoiminnan ja pohdimme, miten haastamme itsemme ja etenkin suuren yleisön tekemään hyvää paikallisesti ja laajemmin. Miten juhlavuosi ja ZAU innostavat meitä ja muita. Ja mitä minä voin tehdä ja miten voimme auttaa toisiamme tavoitteiden saavuttamisessa.

Työpajan vetävät Vuokko Skyttä ja Sirkka Sainio.