Piirikokousaineisto

Minä voin hyvin, maailma voi paremmin”

Piirin 20 jäsenet – Dristrict 20 Member

Jäsenlista| fin |

Hallinnon asiakirjat – Govering Documents

Zonta International Piiri 20 säännöt | fin | PDF |
Zonta International Piiri 20 Menettelytapaohje | fin | PDF |

Zonta International Piiri 20 Kulukorvausohje | fin | PDF |

Zonta International Piiri 20 Piirikokous- ja Delegaattiohje |fin| PDF |
Zonta International Distrikt 20 Distriktmötes- och delegatanvisning |swe| PDF |
Zonta International Distirict 20 Conference and Standing Rules for Delegates | eng| PDF |

Piirikokous – Business session

Pöytäkirja /PDF/

Liitteet

Liite 1 Luettelo äänioikeutetuista

Liite 2 Hyväksytty esityslista

Liite 3 Piirikokousohje

Liite 4.1

Liite 4.2

Liite 5 Toimintakertomuksen 1.6.2017 – 31.5.2018 esittely

Liite 6 Toiminnantarkastajien lausunto

Liite 7_toimintakertomus 1.6.2017-31.5.2018

Liite 8_Toimintasuunnitelma D20 2018-2020

Liite 9_Areat_uudistus

Esityslista 6.10.2018 |fin| PDF |

Zonta International Piiri 20:n uutiskirjeessä kerromme piirikokouksesta. Uutiskirje lähetetään kaikille niille jäsenille, joiden sähköposti on kansainvälisessä jäsenrekisterissä. 

Hyvä puheenjohtaja pidäthän huolen, että kerhonne ne jäsenet, joilla ei ole sähköpostiosoitetta kansainvälisessä rekisterissä saavat kokousaineiston.


Zonta International Piiri 20 RY. / 47. Varsinainen piirikokous | Esityslista
Aika: Lauantai 6.10.2018 klo 09.30-10.30, 13.30-15.00 ja 15.30-17.00
Paikka: Krapin Paja, Rantatie 2, Tuusula

Käsiteltävät asiatKokouksen avaus

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta sekä kokouksen parlamentaarikon toteaminen
 3. Kerhojen edustajien toteaminen
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Työjärjestyksen hyväksyminen
 6. Piirikokousohjeiden toteaminen (Liite 1)
 7. Tervehdykset piirikokoukselle
 8. Foundation Ambassadorin puheenvuoro
 9. Toimintakertomuksen (Liite 2.1), tilinpäätöksen (Liite 2.2) ja toiminnantarkastajien lausunnon (Liite 2.3) esittäminen toimintakaudelta 1.6.2017-31.5.2018
 10. Tilikauden 1.6.2017-31.5.2018 toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta, tilinpäätöksen osoittaman alijäämän kirjaamisesta ja hallituksen ja muiden tilivelvollisten vastuuvapaudesta päättäminen (Liitteet 2.1, 2.2 ja 2.3)
 11. Jäsenmaksun ja kongressirahaston suuruudesta tilikaudelle 1.6.2019-31.5.2020 päättäminen (Liite 3)
 12. Tilikauden 1.6.2018-31.5.2019 toimintasuunnitelmasta päättäminen (Liite 4)
 13. Talousarvioesityksen hyväksymisestä tilikaudelle 1.6.2018-31.5.2019 päättäminen (Liite 5)
 14. Yokohaman yleiskokouksen delegaattikorvauksen toteaminen (Liite 6)
 15. Porvoon piirikokouksen raportti ja päättäminen tuoton käytöstä (Liite 7 ja 7.1)
 16. Espoon kevätseminaarin raportti ja päättäminen tuoton käytöstä (Liite 8 ja 8.1)
 17. Lahjoituksen tekeminen Zonta International Foundationille Helvi Sipilä -rahastosta (Liite 9)
 18. Kevätseminaarin 2020 järjestäjäkerhon valinta ja seminaaripaikasta päättäminen
 19. Syksyn 2021 piirikokouksen järjestäjäkerhon valinta ja kokouspaikasta päättäminen
 20. Piirin 20 Aluejaon uudistamisesta päättäminen
 21. Muut asiat
 22. Kokouksen päättäminen

Liitteet

Liite 1 Piirikokousohjeiden toteaminen
Liite 2.1 Toimintakertomus toimintakaudelta 1.6.2017 – 31.5.2018
Liite 2.2 Tilinpäätös toimintakaudelta 1.6.2017 – 31.5.2018
Liite 2.3 Toiminnantarkastajien kertomus toimintakaudelta 1.6.2017 – 31.5.2018
Liite 3 Jäsenmaksun ja kongressirahastomaksun suuruus tilikaudelle 1.6.2018 – 31.5.2019
Liite 4 ToimintasuunnitelmaD20 2018 – 20120
Liite 4 Tavoitteet 2018 – 2020
Liite 4 Piiri 20 virkailijat
Liite 5 Talousarvioesitys tilikaudelle 1.6.2018 – 31.5.2019
Liite 6 Ehdotus Yokohaman yleiskokouksen delegaattikorvausen vahvistamiseksi
Liite 7 Porvoon piirikokouksen raportti
Liite 7.1 Ehdotus Porvoo piirikokouksen tuoton käytöksi
Liite 8 Espoon kevätseminaarin raportti
Liite 8.1 Esitys Espoon kevätseminaarin tuoton käytöksi
Liite 9 Ehdotus Helvi Sipilä rahastosta tehtävästä lahjoituksesta
Liite 10 Aluejakoehdotus

Sunnuntain 7.10. materiaalit

Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteerin Terhi Heinilän puhe

Terhi Heinilän puhe Zonta-piirikokouksessa 7.10.2018

Suomen Partiolaisten varapuheenjohtaja Ilona Turusen esitys vetovoimasta

Kasvu ja vetovoima – Zonta International, su 7.10.2018

Työpajojen materiaaleja:

Johtamisen kehittämisen työpaja 7.10.2018
Johtamisen kehittäminen – Tikkatauluarviointi Zonta-kerhoille