Piirin 20 jäsenet – Dristrict 20 Member

Jäsenlista| PDF | lista päivittyy myöhemmin

Hallinnon asiakirjat – Govering Documents

Zonta International Piiri 20 säännöt | fin | PDF |
Zonta International Piiri 20 Menettelytapaohje | fin | PDF |
Zonta International Piiri 20 Tietosuojaseloste tapahtumat  | fin | weblinkki |

Zonta International Piiri 20 Kulukorvausohje | fin | PDF |

Zonta International Piiri 20 Piirikokous- ja Delegaattiohje |fin| PDF |
Zonta International Distrikt 20 Distriktmötes- och delegatanvisning |swe| PDF |
Zonta International Distirict 20 Conference and Standing Rules for Delegates | eng| PDF |


Piirikokous – Business session

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 ry/ 49. YLIMÄÄRÄINEN PIIRIKOKOUS / ESITYSLISTA

Aika 25.4.2020 klo 16.00 –
Paikka Ravintola Runni, Spa Hotel Runni, Runnintie 407, 74595 Runni

Piirikokouksen esityslista ja aineistot 25.2.2020 jälkeen.

Esityslista | fin| PDF|

Agenda | eng |PDF|

Liite 1 Menettelytapaohjeiden toteaminen |fin| PDF|

Liite 2 Piirin 20 sääntöjen muuttamisesta päättäminen | fin |PDF|

Liite 2.1 Muutetut kohdat |fin| PDF|

Liite 3 Piirin 20 menettelytapaohjeen uudistamisesta päättäminen | fin|PDF|