Työpajat

Työpaja 1.
Sunnuntaina klo 10.15

 

Kädet savessa Zonta-jäsenenä

Tavoite

Zonta-jäsentoiminnan tavoitteiden selkiytyminen kaudelle 2020 -2022 ja alueiden/kerhojen toimenpiteistä sopiminen

Sisältö

Lyhyt johdatus työskentelyyn: Nostoja aikaisempien kyselyjen tuloksista ja johtamiskoulutuksen

palautteista liittyen jäsentoimintaan

Työskentely Learning Cafe-periaatteella (4 teemaa)

Teema 1: Konkreettinen palvelutoiminta (=kädet savessa) jäsenhankinnan keinona

Teema 2: Jaettu toimintavastuu jäsenenä pysymisen keinona (erityisesti uudet jäsenet)

Teema 3: Kummitoiminta kerhoissa

Teema 4: Jäsenyystoiminnan vastuunjako ja toimintamuodot kerhoissa.

Yhteenveto työskentelyn tuloksista (työpajan vetäjät) ja jatkotoimista sopiminen


Työpaja 2.
Sunnuntaina klo 10.15

Lahjoittamisen merkitys Zonta Internationalin palveluohjelmien 2020–2022 toteuttamiseksi

Tavoite

Tarkoituksena on tehdä tutuksi kaksivuotiskauden 2020 – 2022 palveluohjelmat ja miettiä, mikä merkitys lahjoittamisella on.

Sisältö

Työpajan alussa esitellään kaksivuotiskauden palveluohjelmat ja käydään läpi Pietarsaaren Kevätseminaarin työpajassa esille tulleet asiat ja niiden toteutuminen kerhoissa.

Keskustellaan kolmessa ryhmässä seuraavista aiheista:

  1. Miten Zonta Internationalin kaksivuotiskauden palveluohjelmat tehdään kerhoissa tutuiksi?
  2. Miten lahjoittamisen merkitystä olisi hyvä viestittää ja tunnetaanko eri lahjoitustavat?
  3. Miten piiri voisi tukea kerhoja, että palveluohjelmat ja lahjoittaminen olisi tuttua?

Ryhmätyöskentelyn lopuksi tehdään yhteenveto keskusteluista ja tarvittavista toimenpiteistä.

Kansainväliset palveluohjelmat (fin)