Piirikokouksen aineisto

Piirin 20 jäsenet – Dristrict 20 Member

Jäsenmäärälista| fin | PDF| pv. 8.10.2020

Hallinnon asiakirjat – Govering Documents

Zonta International Piiri 20 säännöt | fin |
 Lataa pdf |
Zonta International Piiri 20 Menettelytapaohje | fin |
 Lataa pdf |

Zonta International Piiri 20 Piirikokous- ja Delegaattiohje (Bylaws and Resolutions Com. pv. 3.8.2020) |fin|
Lataa pdf |

Zonta International Piiri 20 Tietosuojaseloste tapahtumat  | fin | weblinkki |

Governor Raisa Valve kutsu kielillä suomi, ruotsi, englanti ja viro

KUTSU
10.8.2020

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 ry / 49. VARSINAINEN PIIRIKOKOUS
Aika 10.10.2020 klo 11:00-12:00, klo 13:15-15:00, klo 15:30-17:00 Paikka Virkistyshotelli Yyteri, Sipintie 1, 28840 Pori tai klo 11:00 erikseen ilmoitettavalla etäyhteydellä kokoontumisrajoitusten estäessä lähikokouksen.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutos ja sen voimaanastuminen.

Hallitus

Piirikokous – Business session

Zonta International Piiri 20 ry / 49. Varsinainen piirikokous | Esityslista   / Agenda
Aika: Lauantai 10.10.2020 klo 11.00 – 17.00
Paikka: Virkistyshotelli Yyteri, Sipintie 1, Pori

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden
ääntenlaskijan valinta sekä kokouksen parlamentaarikon toteaminen

3. Kerhojen edustajien toteaminen

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

6. Piirikokousohjeiden toteaminen (Liite 1)

7. Tervehdykset piirikokoukselle

8. Foundation Ambassadorin puheenvuoro

9. Toimintakertomuksen (Liite 2), tilinpäätöksen (Liite 3) ja toiminnantarkastajien
lausunnon esittäminen toimintakaudelta 1.6.2019-31.5.2020

10.Tilikauden 1.6.2019-31.5.2020 toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen
vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
päättäminen (Liite 4)

11.Piirihallituksen selonteko Piirin 20 aluejaosta

12.Piirin 20 sääntöjen muuttamisesta päättäminen (Liite 5, Liite 6, Liite 7)

13.Piirihallituksen täydennysvaalit (Ehdokaslista täydennysvaalit Pori 2020 (nykyinen aluejako) päivitetty 30.9.2020, Ehdokaslista täydennysvaalit Pori 2020 (ehdotettu uusi aluejako) päivitety 30.9.2020)

14.Jäsenmaksun ja kongressirahastomaksun suuruudesta tilikaudelle 1.6.2021 –
31.5.2022 päättäminen (Liite 8)

15.Kaksivuotiskauden 1.6.2020-31.5.2022 toimintasuunnitelmasta päättäminen (Liite 9)

16.Talousarvioesityksen hyväksymisestä alkaneelle toiminta- ja tilikaudelle 1.6.2020-
31.5.2021 päättäminen (Liite 10)

17.Lahjoituksen tekeminen Zonta International Foundationille Helvi Sipilä -rahastosta
(Liite 11)

18.Helsingin Zonta-kerhojen piirikokouksen raportti ja kertyneen tuoton jakoehdotuksesta
päättäminen (Liite 12)

19.Piirin suositus Piirin palvelukohteeksi kaksivuotiskaudella 2020-2022 (Liite 13)

20.Piirikokoukselle tullut aloite HUSKURAGE-KOTITURVA (Liite 14,  Liite 15, Liite 18)

21.Piirikokoukselle tullut aloite sovittelumenettelyn käytöstä (Liite 16 ja Liite 17)

22.Vuosina 2023 ja 2024 pidettävien varsinaisten kokousten paikoista päättäminen

23.Piirikokoukselle tiedoksi

23.1. Kutsu kevätseminaariin 17.-18.4.2021 Hämeenlinnassa

24.Muut asiat

25.Kokouksen päättäminen