PALVELUTOIMINTA

Palvelutoiminnan tavoitteet

Zonta International Piiri 20:n palveluhankkeet, Keltaisen Ruusun kampanjat, toteuttavat Zonta Internationalin missiota ja keskittyvät kestävään vaikuttavuuteen, ongelmien perussyihin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Piirin alueella toteutettavat palveluprojektit keskittyvät valikoituihin tärkeimpinä nähtyihin ajankohtaisiin asioihin.

Piirin palveluhankkeet toteutetaan yhteistyössä saman mielisten luotettavien ja vastuullisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Piirin omiin rahastoihin tehtävien lahjoitusten lisäksi Piiri edellyttää, että kerhot lahjoittavat säännöllisesti vähintään kolmanneksen palvelutoimintansa tuotoista Zonta International Foundationin rahoittamiin palvelu-ja stipendiohjelmiin.

Piirin alueelta Zonta International Foundationin palvelu-ja stipendiohjelmiin tehtävien lahjoitusten määrä kasvaa vuosittain tehostamalla varojenkeruuta suurelta yleisöltä ja avustamalla palvelu- ja stipendiohjelmia henkilökohtaisilla lahjoituksilla.

Piirin ja kerhon palveluprojektit

Piiri 20 on toteuttanut useita Keltainen ruusu- kampanjoita, joilla on tuettu mm. yksinhuoltaja- ja väkivallan uhan alla eläviä äitejä, maahanmuuttajanaisia, syrjäytymisvaarassa olevia teinejä ja yksinäisiä vanhuksia.  Myös zontien omaan hyvinvointiin on panostettu liikkumalla ja keräämällä tempauksilla varoja. Kerhot päättävät toteutettavista kampanjoista ja keräävät varoja niiden toteuttamiseen ja / tai toteuttavat niitä omilla paikkakunnillaan. Viimeisin toteutettu kampanja oli ZAU (Zonta Antaa Uskallusta), jonka taustalla oli suomalaisen työelämän eriarvoisuus ja jakautuneisuus miesten ja naisten aloihin ja naisten sijoittuminen matalapalkka-aloille. Matematiikka ja luonnontieteet ovat avain lähes kaikille aloille. ZAU-kampanjalla rohkaisimme ja kannustimme 10-12-vuotiaita tyttöjä yhdessä LUMA-keskus Suomen kanssa toteutettavilla ZAU-kerhoilla näiden aineiden pariin.

Zonta-kerhot ovat järjestön tärkein toimintayksikkö ja myös palvelutoiminnassa kerhot ovat keskeisessä roolissa. Kerhoilla on omilla paikkakunnillaan monimuotoista toimintaa ja projekteja. Esimerkkejä kerhojen toiminnasta löytyy kerhojen omilta sivuilta sekä etusivun Kuulumisia kerhoilta -osiosta.  Kerhojen palveluprojektit ovat mm. tukea turvakodeille, käyntejä vanhainkodeissa, tukea kehitysvammaisten harrastustoimintaan, vastaanottokotien ja vastaanottokeskusten ja maahanmuuttajien suomen kielen ja kulttuurin opiskelun tukemista.