PALVELUTOIMINTA

Palvelutoiminnan tavoitteet

Zonta International Piiri 20:n palveluhankkeet toteuttavat Zonta Internationalin missiota ja keskittyvät kestävään vaikuttavuuteen, ongelmien perussyihin ja niiden ennaltaehkäisyyn.

Piirin palveluhankkeet toteutetaan yhteistyössä saman mielisten luotettavien ja vastuullisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Piirin alueella toteutettavat palveluprojektit keskittyvät valikoituihin tärkeimpinä nähtyihin ajankohtaisiin projekteihin.

Piirin omiin rahastoihin tehtävien lahjoitusten lisäksi Piiri edellyttää, että kerhot lahjoittavat säännöllisesti vähintään kolmanneksen palvelutoimintansa tuotoista Zonta International Foundationin rahoittamiin palvelu-ja stipendiohjelmiin.

Piirin alueelta Zonta International Foundationin palvelu-ja stipendiohjelmiin tehtävien lahjoitusten määrä kasvaa vuosittain tehostamalla varojenkeruuta suurelta yleisöltä ja avustamalla palvelu- ja stipendiohjelmia henkilökohtaisilla lahjoituksilla.

Piirin ja kerhon palveluprojektit

Piiri 20 on toteuttanut useita Keltainen ruusu- kampanjoita, joilla on tuettu mm. yksinhuoltaja- ja väkivallan uhan alla eläviä äitejä, maahanmuuttajanaisia, syrjäytymisvaarassa olevia teinejä ja yksinäisiä vanhuksia.  Myös zontien omaan hyvinvointiin on panostettu liikkumalla ja keräämällä tempauksilla varoja. Nyt meneillään on kaikkien kerhojen yhteinen Keltainen ruusu-kampanja ZAU (Zonta Antaa Uskallusta), jossa avataan suomalaisen työelämän eriarvoisuutta ja jakautuneisuutta miesten ja naisten aloihin ja naisten sijoittumista matalapalkka-aloille. Matematiikka ja luonnontieteet ovat avain lähes kaikille aloille. ZAU-kampanjalla rohkaisemme ja kannustamme 10-12-vuotiaita tyttöjä yhdessä LUMA-keskus Suomen kanssa toteutettavilla ZAU-kerhoilla näiden aineiden pariin.

Zonta-kerhot ovat järjestön tärkein toimintayksikkö ja myös palvelutoiminnassa kerhot ovat keskeisessä roolissa. Kullakin kerholla on sääntöjen mukaan oma palvelutoimikunta, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa omaa paikallista palvelutoimintaa. Esimerkkejä kerhojen toteuttamista palveluprojekteista löytyy sivustolta. Kerhojen palveluprojektit ovat mm. tukea turvakodeille, käyntejä vanhainkodeissa, tukea kehitysvammaisten harrastustoimintaan, vastaanottokotien ja vastaanottokeskusten ja maahanmuuttajien suomen kielen ja kulttuurin opiskelun tukemista.