Palkkatasa-arvo ja sote-uudistus

Zonta International Piiri 20 ry:n julkilausuma 22.4.2017

Zonta Internationalin Piirin 20 edustajat ovat kokoontuneet kevätseminaariinsa Ouluun 22-23.4.2017 ja kiinnittävät erityisesti uusien kuntapäättäjien huomiota naispäättäjien määrään kunnan eri toimielimissä ja palkkatasa-arvoon naisten ja miesten välillä.

Naisilla on Suomessa keskimäärin korkeampi koulutus kuin miehillä. Siitä huolimatta naisia on merkittävästi vähemmän ylimmissä päätöksentekotehtävissä ja heidän euronsa on edelleen 10 – 20 % pienempi kuin miesten. Tämä johtuu useista, myös rakenteellisista seikoista, kuten työmarkkinoiden voimakkaasta eriytymisestä miesten ja naisten töihin ja niistä johtuvista koulutusvalinnoista, naisten suuntautumisesta määrä- ja osa-aikaisiin töihin työn ja perheen yhdistämisen vaikeuksien vuoksi ja siitä, että perhevapaat jakautuvat epätasaisesta.

Naisten ammatit keskittyvät suuresti matalapalkkaisiin palvelu- ja hoiva-aloihin. Ajankohtaisessa sote uudistuksessa työpaikkoja siirtyy kunnilta maakuntahallintojen alaisuuteen. Zonta International Piiri 20 ry korostaa, että valmisteltava uudistus on oiva tilanne myös Eurooppalaisen Kuntien tasa-arvon peruskirjan velvoitteiden toimeenpanolle sote alalla.

Muutoksen yhteydessä on suoritettava sukupuolivaikutusten arviointi ja vähintään turvattava hoiva-alan nykyisten ammattilaisten työpaikat ja palkkataso. Se ei kuitenkaan riitä. Samassa yhteydessä on perusteltua arvioida kuinka yhden toimialan naisten ja miesten palkkauseroja voidaan kuroa vastaamaan työn ja koulutustason vaatimuksia yleisesti. Miesten ja naisten palkkatasa-arvon saavuttaminen edellyttää siis, että ennen sote uudistuksen valmistumista laaditaan lisäksi toimialalle asteittain toteutuva miesten ja naisten palkkojen yhdenvertaistamisohjelma vastaamaan muiden saman tasoisten ammattien vaatimuksia ja koulutustason edellytyksiä.

Lisätietoja:

Tuija Kirveskari-Tähtinen
Zonta International Piirin 20 puheenjohtaja
tuija.tahtinen@maxinetti.fi

Irma Ertman
ZI:n  jäsen, Zonta-kerho Helsinki II:n varapj
ertman.irma@gmail.com

www.zonta.org  www.zonta.fi

Zonta International Piirin 20 toimialue on Suomi ja Viro, joissa tällä hetkellä Zonta-kerhoja on yhteensä 64.  Zontat ovat kiinnittäneet huomiota naisten ja lasten elämänlaadun parantamiseen muun muassa kannustamalla lahjakkaita tyttöjä opinnoissa, palkitsemalla monilla elämänaloilla ansioituneita naisia ja nostamalla esiin naisten aseman yhteiskunnassa. Piiri 20 ry on Naisjärjestöjen keskusliiton jäsenjärjestö ja toimii yhteistyössä muiden naisten asemaa ja sukupuolten tasa-arvoa ajavien yhteistyötahojen kanssa.