Zonta International Piiri 20
46. Piirikokous Porvoossa 6. – 8.10.2017

Piirikokouksen teemana on ”Itsenäinen nainen – Den självständiga kvinnan – Sõltumatu naine – The Independent Women

PIIRIN 20 JÄSENET • DISTRICKT 20 MEMBER
ZD20Jäsenet01062017 | fin | (lisätty 29.9.2017)

HALLINNON ASIAKIRJA • GOVERING DOCUMENTS
Zonta International Piiri 20 säännöt | fin |
Zonta International Piiri 20 Menettelytapaohje | fin |
Campaigning Policy | eng |

Zonta International Piiri 20 Kulukorvausohje | fin |

Zonta International Piiri 20 Piirikokous- ja Delegaattiohje |fin|
Zonta International Distrikt 20 Distriktmötes- och delegatanvisning |swe|
Zonta International Distirict 20 Conference and Standing Rules for Delegates | eng|

Zonta International Piiri 20 äänestysohje (lisätty 28.9.2017)|fin |


PIIRIKOKOUS • BUSINESS SESSION

Pöytäkirja 7.10.2017 |fin|
Esityslista 7.10.2017 |fin|

Zonta International Piiri 20 uutiskirje Porvoon piirikokouksesta sekä esityslista liitteineen on lähetetty kaikille niille jäsenille, joiden sähköposti on kansainvälisessä jäsenrekisterissä.

Hyvä puheenjohtaja pidäthän huolen, että kerhonne ne jäsenet, joilla ei ole sähköpostiosoitetta kansainvälisessä rekisterissä saavat kokousaineiston.

 

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 ry/ 46. VARSINAINEN PIIRIKOKOUS / ESITYSLISTA

Aika: Lauantai 7.10.2017 klo 11.00-12.00, 13.00-14.45 ja 15.15-16.45
Paikka: Porvoon Taidetehdas, Läntinen Aleksanterinkatu 1, Porvoo

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta sekä kokouksen parlamentaarikon toteaminen
 3. Kerhojen edustajien toteaminen
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Työjärjestyksen hyväksyminen
 6. Piirikokousohjeiden toteaminen (liite 1)
 7. Tervehdykset piirikokoukselle
 8. Foundation Ambassadorin puheenvuoro
 9. Toimintakertomuksen ((liite 2.1. korjattuver. 30.11.)), tilinpäätöksen (liite 2.2) ja toiminnantarkastajien lausunnon (liite 2.3) esittäminen tilikaudelta 1.6.2016-31.5.2017
 10. Päättäminen tilikauden 1.6.2016-31.5.2017 toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta, tilinpäätöksen osoittaman ylijäämän käyttämisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille (liitteet 2.1, 2.2, 2.3)
 11. Päättäminen tilikauden 1.6.2017-31.5.2018 toimintasuunnitelmasta (liite 3)
 12. Päättäminen ylimääräisestä lahjoituksesta Zonta International Foundation, Let’s learn Madagaskar hankkeelle (liite 4)
 13. Päättäminen tilikauden 1.6.2017-31.5.2018 talousarviosta (liite 5)
 14. Päättäminen jäsenmaksun ja kongressirahastomaksun suuruudesta tilikaudelle 1.6.2018-31.5.2019 (liite 6)
 15. Vaalit (liite 7)
  -Korjattu 4.8. vaali liite 7; Tuija Heikkilän ja Helena Reilin ovat Tampere I jäseniä, Helena R. email muuttunut ja Jaana Salomäki ei osallistunut Torinon Convention 2012.
  -Korjattu 4.10. vaali liite 7; Toiminnantarkastaja ehdokas Kyllikki Saarinen Helsinki II on vetäytynyt ehdokkuudesta.
  -Korjattu 4.10. vaali liite 7; Haminan nimeämä edustaja Lisa Andström toimikunnassa on Satu Kankala.
  -Lisäykset 4.10. vaali liite 7; Luokitteet Eeva-Liisa Virkkunen, Jaana Salomäki ja Ene Tomberg.

  15.1 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä vararahastonhoitajan valinta kaksivuotiskaudelle 1.6.2018-31.5.2020
  15.2 Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta kaksivuotiskaudelle 1.6.2018-31.5.2020
  15.3 Piirin vaalitoimikunnan valinta kaksivuotiskaudelle 1.6.2018-31.5.2020
  15.4 Lisa Andström -stipenditoimikunnan valinta kaksivuotiskaudelle 1.6.2018—31.5.2020
 16. Päättäminen Pärnun piirikokouksen tuoton käyttämisestä (liite 8)(liitetty 31.8. Liitteen 8 liite Budjetti)(Liitteen 8 liite Raportti)
 17. Oulun kevätseminaarin raportti ja päättäminen tuoton käyttämisestä (liite 9)
 18. Päättäminen Zonta kerho Oulu I esityksestä perustaa Piirille oma rahasto, jonka kautta kaikki sekä Piirille kerättävät, että Zonta International Foundationille tehtävät lahjoitukset kanavoidaan (liite 10)
 19. Päättäminen Keltaisen Ruusun kampanjasta (liite 11)
 20. Lahjoituksen tekeminen Zonta International Foundationille Helvi Sipilä -rahastosta (liite 12)
 21. Piirin websivujen uudistamisen loppuraportti (liite 13)
 22. Syksyn 2021 piirikokouksenjärjestäjäkerhon valinta ja kokouspaikasta päättäminen
 23. Toimikuntien puheenvuorot
  23.1 Jäsenyystoimikunta
  23.2 Naisten oikeuksien ja YK toimikunta
  23.3 Historiatoimikunta
  23.4 IT-,PR- ja viestintätoimikunta
  23.5 Palvelutoimikunta
  23.6 Stipenditoimikunta
  23.7. Sääntö- ja päätöslauselmatoimikunta
  23.8 Lisa Andström toimikunta
  24.9 Varainhankintatoimikunta
 24. Tiedoksi annettavat asiat
  24.1 Lisa Andström -stipendiaatit
  24.2 Zonta International Development Committeen kiitos Piirin 20 ry tekemästä 13 210 US dollarin lahjoituksesta
 25. Muut asiat
 26. Kokouksen päättäminen