PALVELUTOIMINTA

Palvelutoiminnan tavoitteet

Zonta International Piiri 20:n palveluhankkeet keskittyvät kestävään vaikuttavuuteen, ongelmien perussyihin ja niiden ennaltaehkäisyyn.

Piirin palveluhankkeet tuotetaan yhteistyössä samanmielisten luotettavien ja vastuullisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Suomessa ja Virossa toteutettavat palveluprojektit keskittyvät tärkeimpinä nähtyihin ajankohtaisiin hankkeisiin. Piirin omiin rahastoihin tehtävien lahjoitusten lisäksi kerhot lahjoittavat vähintään kolmanneksen palvelutoimintansa tuotoista Zonta International Foundationin rahoittamiin palvelu- ja stipendiohjelmiin.

Piirin lahjoitusten määrä kasvaa vuosittain tehostamalla varojenkeruuta suurelta yleisöltä mm. Helvi Sipilä -rahaston avulla.

Piirin ja kerhon palveluprojektit

Zonta International Piiri 20 on toteuttanut useita Keltaisen ruusun -kampanjoita, joilla on tuettu mm. yksinhuoltajaäitejä, väkivallan uhan alla eläviä äitejä, maahanmuuttajanaisia ja yksinäisiä vanhuksia. Supersiskot-hanke toteutettiin yhdessä Tyttöjen Talon/e-Talon kanssa ja toiminta jatkuu edelleen. Myös zontien omaan hyvinvointiin panostettiin järjestämällä Zonta liikuttaa -kampanja, jonka tuotto osoitettiin Helvi Sipilä -rahastoon ja sitä kautta kansainvälisiin kohteisiin.

Zonta International viettää 100-vuotisjuhlaansa vuonna 2019. Juhlavuoteen liittyen suunnitellaan kaikkien kerhojen yhteistä palveluprojektia.

Kerhot ovat järjestön tärkein toimintayksikkö ja palvelutoiminnassa kerhot ovat keskeisessä roolissa. Kullakin kerholla on oma palvelutoimikunta, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa omaa paikallista palvelutoimintaa. Kerhojen palvelutoimintaa ovat olleet mm. tuki turvakodeille, käynnit vanhainkodeissa, kehitysvammaisten harrastustoiminnan, vastaanottokotien ja -keskusten sekä  maahanmuuttajien suomen kielen ja kulttuurin opiskelun tukeminen.

Palvelutoiminnan tuloksia

Kansainvälisissä jo päättyneissä projekteissa on saavutettu mm. seuraavia tuloksia:

Ruandassa toteutettiin projekti äidistä lapsiin siirtyvän HIV-infektioiden ja aidsin ehkäisemiseksi. Projekti kohdistui niin lapsiin, äiteihin kuin koko perheisiinkin. Projektin tuloksena taudin siirtyminen äidistä lapsiin väheni alle 2 prosenttiin. Lisäksi projektissa onnistuttiin luomaan palvelukeskuksia, joissa perheitä voidaan auttaa kokonaisvaltaisesti ja vähentää samalla naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa merkittävästi.

Vietnamissa toteutettiin projekti, jonka tavoitteena oli mahdollistaa vietnamilaisille tytöille yhdenvertainen ja turvallinen kouluttautumismahdollisuus kuin pojilla on. Projektin toteuttivat yhteistyössä UN Trust Fund sekä PLAN.  Projekti vaikutti yli 31 000 tyttöön ja poikaan ja yli 30 000 lasten vanhempaan. Projektin aikana koulutettiin yli 770 muutosagenttia, yli 700 opettajaa, yli 70 virkamiestä ja yli 30 opettajien opettajaa. Projektin aikana luotiin turvallinen, vastuullinen ja lapsiystävällinen kouluympäristö sekä tytöille että pojille.

EMPOWERING GRILS IN NIGER TO SAY NO TO CHILD MARRIAGE

Zonta Internationalin kansainväliset palveluprojektit

PARTNERING TOGETHER TO EMPOWER, SAVE AND PROTECT WOMEN AND CHILDREN AROUND THE WORLD