PALVELUTOIMINTA

Palvelutoiminnan tavoitteet

Zonta International Piiri 20:n palveluhankkeet keskittyvät kestävään vaikuttavuuteen, ongelmien perussyihin ja niiden ennaltaehkäisyyn.

Piirin palveluhankkeet tuotetaan yhteistyössä samanmielisten luotettavien ja vastuullisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Suomessa ja Virossa toteutettavat palveluprojektit keskittyvät tärkeimpinä nähtyihin ajankohtaisiin hankkeisiin. Piirin omiin rahastoihin tehtävien lahjoitusten lisäksi kerhot lahjoittavat vähintään kolmanneksen palvelutoimintansa tuotoista Zonta International Foundationin rahoittamiin palvelu- ja stipendiohjelmiin.

Piirin lahjoitusten määrä kasvaa vuosittain tehostamalla varojenkeruuta suurelta yleisöltä mm. Helvi Sipilä -rahaston avulla.

Piirin ja kerhon palveluprojektit

Zonta International Piiri 20 on toteuttanut useita Keltaisen ruusun -kampanjoita, joilla on tuettu mm. yksinhuoltajaäitejä, väkivallan uhan alla eläviä äitejä, maahanmuuttajanaisia ja yksinäisiä vanhuksia. Supersiskot-hanke toteutettiin yhdessä Tyttöjen Talon/e-Talon kanssa ja toiminta jatkuu edelleen. Myös zontien omaan hyvinvointiin panostettiin järjestämällä Zonta liikuttaa -kampanja, jonka tuotto osoitettiin Helvi Sipilä -rahastoon ja sitä kautta kansainvälisiin kohteisiin.

Zonta International viettää 100-vuotisjuhlaansa vuonna 2019. Juhlavuoteen liittyen suunnitellaan kaikkien kerhojen yhteistä palveluprojektia.

Kerhot ovat järjestön tärkein toimintayksikkö ja palvelutoiminnassa kerhot ovat keskeisessä roolissa. Kullakin kerholla on oma palvelutoimikunta, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa omaa paikallista palvelutoimintaa. Kerhojen palvelutoimintaa ovat olleet mm. tuki turvakodeille, käynnit vanhainkodeissa, kehitysvammaisten harrastustoiminnan, vastaanottokotien ja -keskusten sekä  maahanmuuttajien suomen kielen ja kulttuurin opiskelun tukeminen.