PALVELU

Palvelutoiminta

Zonta International on tehnyt palvelutoimintaa perustamisestaan lähtien – jo lähes 100 vuotta. Palvelutoiminta on työtä naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi. Heidän koulutustaan lisätään, terveydenhuoltoa, oikeudellista ja taloudellista asemaa kohennetaan. Naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa estetään vaikuttamalla asenteisiin ja lainsäädäntöön.

Palvelu on tärkeä osa Zonta-järjestön toimintaa. Palvelutoimintaa tehdään sekä kansainvälisellä että piiri- ja kerhotasolla. Kansainväliset palveluprojektit toteutetaan YK:n eri alajärjestöjen kautta. Zonta International on tukenut kansainvälisiä hankkeita yli 16,5 miljoonalla dollarilla, 60 maassa ja kuudella mantereella.

Zonta Internationalin toimintakauden 2016 – 2018 kansainvälisiin palveluprojekteihin käytetään 4 miljoonaa dollaria. Hankkeita on neljä: Fistula-projekti Liberiassa (UNFPA), Oppimaan –projekti Madagaskarissa (UNICEF), varhaisten avioliittojen ehkäisy Nigerissä (UNFPA) ja ihmiskaupan ehkäisyprojekti Nepalissa (UN Women). Kansainväliset projektit rahoitetaan Zonta International Service Fundista ja Zonta International Strategies to end Violence Against Women (ZIZVAW) Fundista.

Suomen ja Viron kerhot toteuttavat Zonta Internationalin mission ja vision mukaisia palveluprojekteja omilla alueillaan ja yhteisinä koko piirin kattavina palveluprojekteina. Palvelutoiminta on aktiivista jäsenten omaa ja osallistuvaa toimintaa. Tätä voidaan toteuttaa myös yhdessä samanmielisten ja samoja tavoitteita toteuttavien tahojen kanssa. Tunnettuja Zonta International Piiri 20:n viime vuosien hankkeita ovat olleet maahanmuuttajanaisten suomen kielen opetusta toteuttava Luetaan yhdessä -kampanja, jota nykyisin koordinoi Suomen Akateemiset Naiset. Sisarta ei jätetä -kampanja toteutettiin yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa. Hanke takasi Ystäväpiirien jatkumisen ohjatun vaiheen jälkeenkin. Supersiskot-kampanjassa tuotettiin verkossa toimiva palvelu tyttöjen ja nuorten äitien tukemiseksi. Palvelu jatkuu e-Talotoimintana Tyttöjen Talo -toiminnan rinnalla.

 Naisille kuuluvat samat ihmisoikeudet kuin miehille: vapaus, henkilökohtainen turvallisuus, yhtäläiset oikeudet avioliitossa, mielipiteen- ja ilmaisunvapaus, oikeus työhön ja koulutukseen sekä mahdollisuus osallistua päätöksentekoon niin perheessään kuin yhteiskunnassa. 

  Mahdollisuus koulutukseen ja omiin tuloihin mullistaa naisen elämän. Kun naiset saavuttavat taloudellisen itsenäisyyden, he pystyvät paremmin tekemään päätöksiä myös ihmisarvostaan, turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan.