Auta meitä auttamaan naisia ja tyttöjä
– tee lahjoitus


HELVI SIPILÄ RAHASTO

Helvi Sipilä-rahasto kunnioittaa ministeri, Past Zonta International President Helvi Sipilän elämäntyötä ja muistoa 1915-2009. Lahjoituksina tai palvelutoiminnan avulla saadut varat käytetään Zonta International Foundation Service rahaston kohteisiin.

Toimintakaudella 2016-2018 Zonta International Foundationista rahoitetaan

• Let Us Learn Madagascar: An Integrated Program for Adolescent Girls
• Eid bi Eid (Hand in Hand) Jordan

Zonta International Foudation Service rahasto edelleen auttaa kehitysmaiden naisia parantamalla heidän koulutustaan ja terveyttään. YK laatii yhteistyössä Zonta Internationalin kanssa rahoitettavat projektit kaksivuotiskausittain. Vuodesta 1923 Zonta International on antanut yli 15,5 miljoonaa dollaria naisia hyödyntäviin projekteihin 35 maassa.

TEE KERTALAHJOITUS

Voit lahjoittaa vapaavalintaisen summan ja antaa tukesi näin kehitysmaiden naisille ja tytöille Zonta International Service Fundin kohteisiin.

MERKKIPÄIVÄKERÄYS TAI MUISTOLAHJOITUS

Miten oman juhlapäivän voi jakaa kehitysmaan naisten kanssa? Muistokeräys poismenneen omaisen muistolahjoituksella autat naisia ja tyttöjä ketkä apuasi eniten tarvitsevat.

Merkkipäiväkeräyksestä tai muistolahjoituksesta toimitetaan luettelon lahjan antajasta ja lahjoitusten yhteissumma. Kerro kutsussasi lahjoitustilin numero IBAN FI55 1160 3000 1078 52 ja valitsemasi viesti lahjoittamista varten. Ennen merkkipäiväkeräyksen tai muistolahjoituksen aloittamista ole yhteydessä piirin rahastonhoitajaan.

Zonta International Piiri 20
Saija Tirkkonen  saija.tirkkonen@zonta.fi
Ilmoita yhteystietosi, viestisi tilisiirtoon sekä ajankohta.
Helvi Sipilä säänntö | PDF |

Valtakunnallisella keräysluvalla kerätyt varat talletetaan aina suoraan keräyslupakohteen keräystilille.

Keräystili: Helvi Sipilä Rahasto
Pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
Saaja: Zonta International Piiri 20
Keräystili: IBAN: FI55 1160 3000 1078 52
Tunnukset: BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Viestikenttä: Kerhon nimi ja kerhon numero. Lippaan tarran numero.

Helvi Sipilä -rahasto – Helvi Sipilä- Fonden – Helvi Sipilä Fund

Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija
Zonta International Piiri 20 ry

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2018/394, myönnetty 13.4.2018, ei keräystunnusta

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 13.4.2018–14.4.2020, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Varojen käyttötarkoitus ja kohdealue

Kerätyt varat käytetään:
-Kehitysmaiden naisten aseman ja elinolosuhteiden parantaminen kansainvälisen Zonta International –järjestön hankkeiden avulla.

Zonta International piiri 20 ry voi ottaa Rahastoon vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jotka täyttävät Rahaston ehdot sekä kerätä varoja kampanjoilla ja myyntituotteilla.