TIEDOTTEET

Zontien 161 500 euron lahjoitus Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnalle

Iäkkäiden yksinäisyys on vähentynyt ja Ystäväpiiri-ryhmissä syntynyt ystävyys jatkuu – parhaimmillaan ryhmät ovat kokoontuneet useita vuosia ilman ohjaajia. Järjestötoimijoiden yhteistyöllä voidaan edistää iäkkäiden ihmisten hyvinvointia. Yhteistyöllä Zonta International Piiri 20 ja Vanhustyön keskusliitto ovat vähentäneet yli 1300 iäkkään ihmisen yksinäisyyttä. Zontien 161 500 euron lahjoitus Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-toiminnalle Zonta International Piiri 20 havahtui vuonna 2011 iäkkäiden ihmisten yksinäisyyteen, joka on merkittävä hyvinvointi- ja terveysriski. Yksinäisyydestä kärsii noin kolmannes iäkkäistä ihmisistä. Zontat ovat aikaisemmin tukeneet laajoja hyvinvointiin liittyviä teemoja ja nyt vakava yksinäisyys-haaste herätti heidän huolensa. Zontat keräsivät Sisarta ei jätetä -kampanjalla vuosina 2012–2013 yhteensä 161 500 euroa Ystäväpiiri-toiminnalle yksinäisyyden lievittämiseen neljän tunnetun taiteilijan (Riitta Nelimarkka, Heljä Liukko-Sundström, Marja Suna ja Anja Karkku-Hohti) töistä toteutetuilla kirjeensulkijamerkeillä, ”Ystävyyssineteillä”. Tuotolla tuettiin iäkkäiden Ystäväpiiri-ryhmäläisten omatoimisia tapaamisia. Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-ryhmätoiminta On tutkitusti vaikuttava malli iäkkäiden ihmisten yksinäisyyteen. … Lue lisää

Posted in Tiedotteet | Leave a comment

Zonta teki toisen ZAU-kampanjalahjoituksen

Työelämän perinteiset sukupuoliroolit näkyvät edelleen vahvasti nuorten ammatinvalinnoissa. Pojat opiskelevat insinööreiksi ja tytöt sairaanhoitajiksi. Keväällä 2018 käynnistetyllä ZAU-kampanjalla on kerätty varoja, joiden avulla LUMA-keskus Suomi -verkosto järjestää ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvaa ja tiedeaineisiin liittyvää ZAU-kerhotoimintaa, jonka tavoitteena on innostaa tyttöjä opiskelemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita ja hakeutumaan myöhemmin paremmin palkatuille teknologia-aloille. Helsingin kaupunginteatterissa 8.11.2019 pidetyssä Zonta 100 -juhlaseminaarissa Governor Lea Helle luovutti Zonta-järjestön puolesta 65 000 euron lahjoituksen, jonka vastaanotti LUMA-keskus Suomen puolesta johtaja, professori Maija Aksela. Ensimmäinen lahjoitus, suuruudeltaan 75 000 euroa, tehtiin Pietarsaaressa zontien kevätseminaarissa keväällä 2019. Näillä yhteensä 140 000 eurolla pystytään järjestämään 100 kerhoa 1 000 lapselle, mikä oli ZAU-kampanjan alkuperäinen tavoite. Kampanjan varainkeruu jatkuu vuoden 2019 loppuun. Kuvassa oik. ZAU-koordinaattori Iisa Rautiainen ja johtaja Maija Aksela LUMA-keskus Suomesta sekä Zonta-järjestöä edustaneet Lea Helle ja Vuokko Skyttä. (Kuva: Tero … Lue lisää

Posted in Ajankohtaista, Tiedotteet | Leave a comment

100-vuotias Zonta-järjestö vahvistaa suomalaisten ja kehitysmaiden tyttöjen asemaa

TIEDOTE 8.11.2019/Julkaisuvapaa 9.11.2019 klo 9.00 100-vuotias Zonta-järjestö vahvistaa suomalaisten ja kehitysmaiden tyttöjen asemaa Zonta-toiminta täyttää tänään 8.11.2019 sata vuotta. Helsingissä järjestetään perjantaina ja lauantaina Zontajärjestön juhlaseminaari sekä piirikokous. Juhlaseminaarin teemaksi on otettu hyvä elämä tytöille ja naisille. Tämä on koko järjestön toiminnan kantava ajatus. Zonta Internationalin Piiri 20, joka toimii Suomessa ja Virossa, nostaa järjestön juhlavuoden kunniaksi esiin erityisesti tyttöjen ja naisten aseman parantamisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon. -Zonta International on ollut jo 100 vuotta tyttöjen ja naisten tukena, koska naiset tarvitsevat vankkumattoman taustatuen päästäkseen yhdenvertaiseen asemaan miesten kanssa työelämässä ja eri ammateissa, ja yhteiskunnassa laajemminkin, sanoo Piiri 20:n vetäjä Lea Helle Varkaudesta. -Naisen valinta korkeaan ja/tai vaikuttavaan tehtävään on edelleen uutinen, eikä luonnollista kuten tasavertaisten ihmisoikeuksien pitäisi olla. -Nykypäivän ratkaisuja – kuten informaatioteknologiaa – täytyy rakentaa käyttäjiensä näköisten ihmisten, … Lue lisää

Posted in Ajankohtaista, Tiedotteet | Leave a comment

Zonta International Piirin 20 julkilausuma 8.11.2019 ZONTA-JÄRJESTÖ – TOIMINTAA TYTTÖJEN JA NAISTEN ASEMAN EDISTÄMISEKSI JO 100 VUOTTA

Zonta International Piirin 20 julkilausuma 8.11.2019 Julkaisuvapaa 8.11.2019 ZONTA-JÄRJESTÖ – TOIMINTAA TYTTÖJEN JA NAISTEN ASEMAN EDISTÄMISEKSI JO 100 VUOTTA   Hyvä itsetunto on tärkeä ja muovaa nuoren tulevaisuutta. Hyvän itsetunnon pohjalta nuori nainen uskaltaa tehdä omannäköisiä koulutus- ja uravalintaratkaisujaan taipumatta yleisiin stereotypioihin. Zonta Internationalin Piiri 20 tukee erityisesti tyttöjen aseman vahvistamista. Tätä varten Piiri 20 on kerännyt ZAU-kampanjallaan (Zonta Antaa Uskallusta) varoja tyttöjen matemaattisia, luonnontieteellisiä ja teknologisia taitoja kehittävien kerhojen rahoittamiseen. Kampanja jatkuu tämän vuoden loppuun ja 8.11 mennessä varoja on kertynyt 140 000 euroa. Kerhoja on perustettu yhdessä LUMA-keskusten kanssa 39 eri puolille Suomea. Tarkoituksena on rohkaista tyttöjä näille aloille, tukea tyttöjen mahdollisuuksia valita oma opintosuuntansa ja purkaa tyttöjen ja poikien välistä sukupuolittunutta ammatinvalintaa. Oman elämän hallintaan tähtää myös Zonta Internationalin tämän kauden tärkein tavoite, lapsiavioliittojen ehkäiseminen kaikkialla maailmassa. … Lue lisää

Posted in Ajankohtaista, Julkilausumat, Tiedotteet | Leave a comment

ENNAKKOTIEDOTE 7.11.2019 Zontat: 100 vuotta tyttöjen hyväksi

ENNAKKOTIEDOTE 7.11.2019 Zontat: 100 vuotta tyttöjen hyväksi Kansainvälinen Zonta-järjestö on toiminut naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi jo sata vuotta. Tavoitteena on, että maailman tytöillä ja naisilla on ihmisoikeudet ja ihmisarvo, ja jokainen nainen pystyy käyttämään osaamisensa ja kaikki kykynsä. Vaikka naisten ja tyttöjen tilanne on parantunut Suomessa, ja kansainvälisestikin on otettu askelia tasa-arvon suuntaan, naisten oikeudellinen asema sekä asema politiikassa ja taloudessa vaativat vielä työtä: https://zonta.fi/tyttojen-ja-naisten-asemassa-on-edelleen-paljon-parannettavaa-kaikilla-yhteiskunnanaloilla-myos-suomessa-kay-ilmi-peking-25-raportista/ Tätä työtä zontat tekevät sekä Suomessa että kansainvälisesti. Viime vuosina tärkeimpiä tavoitteita ovat olleet mm. naisiin kohdistuvan väkivallan kitkeminen, lapsiavioliittojen kieltäminen sekä naisten aseman nostaminen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Zontat tukevat myös naisten terveyttä, koulutusta ja mahdollisuuksia eri ammateissa. Työelämän perinteiset sukupuoliroolit näkyvät edelleen vahvasti nuorten ammatinvalinnoissa. Pojat opiskelevat insinööreiksi ja tytöt sairaanhoitajiksi. Siksi järjestön juhlavuonna järjestetään ZAUkampanja (Zonta Antaa Uskallusta), jolla kannustetaan tyttöjä opiskelemaan matematiikkaa, … Lue lisää

Posted in Ajankohtaista, Tiedotteet | Leave a comment

Tyttöjen ja naisten asemassa on edelleen paljon parannettavaa kaikilla yhteiskunnan aloilla myös Suomessa käy ilmi Peking +25 raportista

Tyttöjen ja naisten asemassa on edelleen paljon parannettavaa kaikilla yhteiskunnan aloilla myös Suomessa. Asia käy ilmi Tehdään tasa-arvo! Mikä on naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien tilanne Suomessa? Peking +25 -raportista, jonka laati Naisjärjestöjen Keskusliitto yhteistyössä yli 40 kansalaisjärjestön kanssa. Räikeimmät Peking +25 -kansalaisjärjestöraportin esiin nostamat epätasa-arvoisuudet ovat naisten köyhyys, naisiin kohdistuva väkivalta ja palkkaepätasa-arvo. Suomi ei ole juuri edistynyt näissä kysymyksissä viime vuosina. Myös hoivavastuut jakautuvat edelleen epätasaisesti. Tämä puolestaan lisää palkkaepätasa-arvoa ja näkyy myöhemmin muun muassa naisten eläkeköyhyytenä. ”Kansalaisjärjestöraportti osoittaa selvästi, että sukupuolten tasa-arvo ei ole valmis Suomessakaan. Työtä tasa-arvon saavuttamiseksi on päinvastoin jäljellä vielä enemmän, kuin moni uskoisi. Näitä ongelmia ei ratkaista ilman naisia, mutta ei myöskään ilman toimivaa ja kunnianhimoista tasa-arvopolitiikkaa”, kommentoi Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. Raportin esille nostama tuore teema on esimerkiksi ilmastonmuutoksen sukupuolittuneet vaikutukset. Jos poikkeukselliset helleaallot lisääntyvät, … Lue lisää

Posted in Ajankohtaista, Tiedotteet | Leave a comment

Jaana Hirsikangas aloittaa Suomen UN Womenin toiminnanjohtajana

Tasa-arvojärjestö Suomen UN Womenin toiminnanjohtajaksi on valittu YTM Jaana Hirsikangas. Hänellä on laaja kokemus kansainvälisestä kehitystyöstä. Hän on toiminut naisten oikeuksien ja taloudellisen toimeentulon vahvistamiseksi Naisten Pankin yhteyspäällikkönä ja asunut ja työskennellyt kehityshankkeissa Costa Ricassa, Ugandassa, Intiassa, Yhdysvalloissa sekä Thaimaassa. Hirsikangas aloittaa työnsä Suomen UN Womenin toiminnanjohtajana lokakuussa. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women on maailman johtava nimenomaan naisten oikeuksia edistävä järjestö. Suomen UN Women tekee Suomessa viestintä- ja vaikuttamistyötä sekä varainhankintaa UN Womenin kansainväliseen työhön. Suomen UN Women koordinoi myös Suomen 1325-verkostoa, joka edistää YK:n turvallisuusneuvoston 1325 Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman toimeenpanoa Suomessa. ”Maat, joissa naisilla on tasa-arvoiset oikeudet, ovat kaikille ihmisille parempia paikkoja asua ja elää. Jokaista suomalaista tarvitaan mukaan paremman maailman saavuttamiseksi. Jaana on juuri oikea henkilö tekemään Suomen UN Womenin työtä tunnetuksi suomalaisten keskuudessa ja edistämään sen … Lue lisää

Posted in Ajankohtaista, Tiedotteet | Leave a comment

Mediakutsu; Teknologia ei kiinnosta tyttöjä – myytit ja todellisuus -keskustelutilaisuus SuomiAreenassa 18.7.2019

Teknologia on poikien juttu, joka ei kiinnosta tyttöjä – eikä tarvitsekaan kiinnostaa. Kuulostaako epäuskottavalta ja kummalliselta? Niin meistäkin. On aika oikoa myytit! Kutsumme median edustajat mukaan Teknologia ei kiinnosta tyttöjä – myytit ja todellisuus -keskustelutilaisuuteen Porin SuomiAreenaan 18.7.2019 kello 13-14 Porin kaupungintalon pihalle. Tilaisuudessa otetaan selvää tyttöjä ja teknologiaa koskevista väittämistä myytinmurtajaisten hengessä. Mukana keskustelemassa aiheesta ja myyttejä murtamassa ovat professori Hanni Muukkonen, yrittäjä Peter Vesterbacka ja Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. Keskustelua kommentoivat Sara Ikonen, Anna Lemström, Sofia Savonen ja Noora Vänttinen. Tilaisuuden juontaa toimittaja Leena Brandt. Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Naisjärjestöjen Keskusliitto, Soroptimist International Finland ja Zonta International Piiri 20.   Lisätietoa antaa: Anni Granat, Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän suunnittelija, 050 475 4667, anni.granat@naisjarjestot.fi  Ammatti- ja koulutusalojen sukupuolen mukainen eriytyminen eli segregaatio on Suomessa poikkeuksellisen voimakasta. Vuonna 2016 suomalaisista palkansaajista … Lue lisää

Posted in Tiedotteet | Leave a comment

Peking + 25 -kansalaisjärjestöraportointityö on alkanut

Peking + 25 -kansalaisjärjestöraportointi Naisjärjestöjen Keskusliiton selvitys naisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa - Peking +25 -rinnakkaisraportti Pekingin toimintaohjelman toimeenpanosta YK:n neljäs maailmankonferenssi naisten aseman edistämiseksi vuonna 1995 tarkasteli ensimmäistä kertaa naisten asemaa kaikilla elämän ja yhteiskunnan aloilla tasa-arvon näkökulmasta. Toimintaohjelman pääperiaatteet ovat naisten aseman vahvistaminen, naisten ihmisoikeuksien toteuttaminen ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen valtavirtaistamalla. Vuonna 2020 vietämme Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman 25-vuotisjuhlaa. YK seuraa jäsenmaidensa hyväksymien ohjelmien ja päätösten toimeenpanoa 5-vuotiskausittaisella arvioinnilla. Valtioneuvosto laatii Pekingin toimintaohjelman Suomen maaraportit. Virallisen maaraportin lisäksi koostettava rinnakkaisraportti tuo esiin kansalaisjärjestöjen näkemykset tasa-arvon tilasta kansallisesti ja niistä kansainvälisistä velvoitteista, joiden toteuttaminen ei ole vielä riittävästi edennyt.  Rinnakkaisraportista ja sen koordinoinnista vastaa Naisjärjestöjen Keskusliitto. Arvioitavia teemoja Pekingin toimintaohjelmassa ovat: Naiset ja köyhyys Naisten kasvatus ja koulutus Naiset ja terveys Naisiin kohdistuva väkivalta Naiset ja aseelliset konfliktit Naiset ja ... Lue lisää
Posted in Tiedotteet | Leave a comment

75 000 euron lahjoitus LUMA-keskus Suomelle

Lehdistötiedote |PDF| fin Pressneddelnde |PDF| swe Press Relase |PDF| eng Julkaisuvapaa 27.4.2019 klo 15.30 Zonta tukee tyttöjen LUMA-aineiden harrastusta: 75 000 euron lahjoitus LUMA-keskus Suomelle Zonta-järjestö kerää varoja ZAU-kerhoihin, joiden tavoitteena on innostaa tyttöjä harrastamaan ja opiskelemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Ensimmäinen rahalahjoitus tehtiin kerhotoiminnasta vastaavalle yhteistyökumppani LUMA-keskus Suomelle zontien kevätseminaarissa Pietarsaaressa 27.4.2019. Suomessa on edelleen selkeä jako nais- ja miesvaltaisiin ammatteihin, eikä palkkaus sukupuolten välillä ole tasa-arvoinen. Tytöt menestyvät koulussa hyvin, mutta vierastavat valinnoissaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita. Näin he sulkevat pois monia jatko-opiskelumahdollisuuksia jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Zonta Internationalin Piiri 20 haluaa järjestön 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi nostaa esiin järjestön perusajatusta tyttöjen ja naisten aseman parantamisesta ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisestä. Keväällä 2018 käynnistetyllä ZAU-kampanjalla kerätään varoja, joiden avulla LUMA-keskus Suomi -verkosto järjestää ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvaa ja tiedeaineisiin liittyvää ZAU-kerhotoimintaa. Verkostolla on kokemusta lapsille … Lue lisää

Posted in Tiedotteet | Leave a comment