TIEDOTTEET

Zonta-järjestö innostaa tyttöjä teknologiaan Zonta International Piirin 20 ry julkilausuma 14.4.2018

Zonta International Piirin 20 ry julkilausuma 14.4.2018

Zonta-järjestö innostaa tyttöjä teknologiaan

Zonta International Piirin 20 ry edustajat ovat kokoontuneet kevätseminaariinsa Espoon Hanasaareen 14.4.2018. Seminaarin aiheena on ’Hyvä, paha, digi’.

Digitalisaatio ja sen käyttö on tullut merkittäväksi osaksi niin suomalaista yhteiskuntaa kuin globaalia maailmaakin. Se on arkipäivää sekä bisneksessä että yksityisen ihmisen asioiden käsittelyssä ja hoidossa. Sen rinnalla kasvavat robotiikan ja tekoälyn käyttö.

Digitalisaatio tasa-arvoistaa maailmaa ja vaikuttaa siten yleiseen hyvinvointiin. Tärkeää on, että kaikki pääsevät osallisiksi tästä kehityksestä ja voivat hyödyntää sen tuloksia. Tämä edellyttää tehokasta ja riittävää koulutusta, jota tulee olla helposti kaikkien saatavilla. Samalla tulee huolehtia siitä, että ne, jotka eivät iän, vamman, sairauden tai muun syyn johdosta pysty itse hyödyntämään digitalisoituja suorituksia, saavat kuitenkin muilla tavoin tarvitsemansa edut ja palvelut.

Suomessa ammattialat ovat edelleen varsin segregoituneita: Pojat opiskelevat insinööri- ja tytöt hoitoaloille. Tämä luo eroja taitoihin toimia digitalisaation, robotiikan ja tekoälyn parissa. Zonta International pitää tärkeänä tyttöjen innostamista opiskelemaan matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa, jotka ovat avaimia lähes kaikkiin ammatteihin nyky-yhteiskunnassa.

Zonta International -järjestö täyttää ensi vuonna 100 vuotta ja sen vuoksi ZI Piiri 20 ry on päättänyt toteuttaa Suomessa kerhojen yhteisen projektin ajalla 14.4.2018 – 31.12.2019. Tänä aikana Zonta-järjestö kerää varoja 10 – 12 -vuotiaille tytöille suunnattujen matemaattis-luonnontieteellisten ZAU-kerhojen (Zonta Antaa Uskallusta, Zonta Antar Utmaningar) järjestämiseen yhteistyössä LUMA-keskus Suomen kanssa. Kerhotoimintaa järjestetään sekä eri puolilla Suomea että virtuaalisesti. ZI Piiriin 20 ry kuuluvilla Viron kerhoilla on kampanjasta oma toteutuksensa.

Haluamme korostaa sukupuolten välistä tasa-arvoa, haastaa nuoret uskomaan omiin kykyihinsä ja kasvattaa heidän valmiuksiaan toimia yhteiskunnassa täysivaltaisesti.

Lisätietoja:

Zonta International Piiri 20 ry Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen
tuija.tahtinen@maxinetti.fi
Zonta International Piiri 20 ry Verkostoitumistoimikunnan puheenjohtaja Irma Ertman ertman.irma@gmail.com


Lehdistötiedote 10.4.2018

Zonta-järjestö innostaa tyttöjä teknologiaan ja voimaannuttaa myös omia jäseniään ”Hyvä, paha digi” -seminaarissa lauantaina 14.4. Espoon Hanasaaressa

Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen järjestö, jonka tavoitteena on työnsä avulla voimaannuttaa naisia ja tyttöjä kaikkialla maailmassa. Järjestön visiona on maailma, jossa jokainen nainen ja tyttö pystyy käyttämään hyväkseen kaikki kykynsä.

Naisten voimaannuttaminen näkyy vahvasti lauantaina 14.4. Espoon Hanasaaressa järjestettävässä ”Hyvä, paha digi” -kevätseminaarissa, jonne kokoontuu 180 naista Suomesta ja Virosta.

Digitaalisuudesta ja tekoälystä seminaarissa puhuvat ”tekoälymatkaopas” Antti Merilehto, joka on äskettäin julkaistun, yritysjohtajille suunnatun kirjan ”Tekoäly – Matkaopas johtajalle” kirjoittaja ja kysytty puhuja aihetta käsittelevissä tilaisuuksissa. Toisena digitaalisuuden uhkia ja mahdollisuuksia puheessaan käsittelevä esiintyjä seminaarissa on Leila Lehtinen, joka äskettäin siirtyi Tiedon johtotehtävistä digitaalisia ratkaisuja organisaatioiden työntekijä- ja sidosryhmäviestintään suunnittelevaan Smarpiin kaupalliseksi johtajaksi. Aiheeseen liittyen seminaarissa on tarjolla myös Aalto yliopiston Design Factoryn opiskelijoiden ja Design Factoryn perustajan, professori Kalevi Ekmanin vetämä uusimpia digitaalisia innovaatioita käsittelevä työpaja.

Zontat eivät tyydy vain voimaannuttammaan itseään. Seminaarissa käynnistetään Suomen Zonta-kerhojen yhteinen projekti ajalle 14.4.2018 – 31.12.2019. Projektin tavoitteena on konkreettisesti innostaa tyttöjä teknologiaan keräämällä varoja 10 – 12-vuotiaille tytöille suunnattujen matemaattis-luonnontieteellisten ZAU-kerhojen (Zonta Antaa Uskallusta, Zonta Antar Utmaningar) perustamiseen ja kerhotoiminnan laajentamiseen yhteistyössä LUMA-keskus Suomen kanssa.

Projektin teemasta ovat seminaarissa mukana keskustelemassa LUMA-keskuksen johtaja, professori Maija Aksela ja sisäministeri Kai Mykkänen. Lisäksi kuullaan nuorten omia näkemyksiä matemaattis-luonnontieteellisten aineiden tärkeydestä. Kahdesti Vuoden tuottajan Emmalla palkitun Henri ”MGI” Lanzin johtama tekijätiimi on tuottanut ZAU-kampanjalle oman tunnuskappaleen, jonka esittää räppäri Tuomas Kauhanen.

Seminaaripäivän aikana jaetaan stipendit yhdenvertaisuutta käsitelleen Zonta Talents -kampanjan stipendit sen nuorille voittajille. Stipendit jakaa kampanjan suojelijana toiminut Espoon kaupunginvaltuutettu Anna Rukko, joka on tullut tunnetuksi uuden lastensairaalan hyväksi tekemistä koruistaan. Anna on myös saanut Zontien myöntämän Young Woman in Public Affairs -stipendin vuonna 2015. Anna on mukana kampanjassa, koska hän haluaa rohkaista kaikkia nuoria mukaan vaikuttamaan ja luomaan maailmasta paremman paikan meille kaikille.

Seminaarin päätteeksi osallistujat saavat nauttia muodostelmaluistelun MM-kullan juuri Suomeen tuoneen Marigold IceUnityn taidon näytteestä.

www.zonta.fi

Zonta International Piiri 20 ry Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen tuija.tahtinen@maxinetti.fi

Zonta International Piiri 20 ry Kevätseminaarin pj. Maija Laaksonen laaksonen.mp@gmail.com

 


 

Posted in Ajankohtaista, Julkilausumat, Tiedotteet | Leave a comment

RAISKAUS ON MÄÄRITELTÄVÄ SUOSTUMUKSEN PUUTTEEN KAUTTA

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii suostumuksen puutteen lisäämistä rikoslakiin seksuaalirikosten oleelliseksi tunnusmerkiksi. ”Lainsäädännön määritelmä lähettää signaalin siitä, mikä on oikein ja mikä väärin”, painottaa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet. ”Suurta osaa raiskauksista ei koskaan ilmoiteta tai panna tuomiolle. On aika vaihtaa fokusta: jos suostumusta ei ole annettu, kyseessä on väkivallan teko ja vastuu siirtyy tekijälle.”

6.3.2018                                                                                                                    

Suomen rikoslaissa seksuaalirikokset määritellään käytetyn väkivallan tai sen uhan perusteella tai uhrin puolustuskyvyttömyyden kautta, mikä loukkaa ihmisen itsemääräämisoikeutta eikä vastaa nykyistä käsitystä raiskauksesta; Sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin että Kansainvälinen rikostuomioistuin määrittelevät raiskauksen suostumuksen puutteen kautta.

Ruotsissa hallitus ehdottaa lakia, jonka mukaan seksi on kiellettyä ilman osapuolten nimenomaista suostumusta. Ruotsin hallituksen mukaan suostumuksen merkityksestä keskusteleminen voi ehkäistä raiskauksia, ja muutoksella olisi joissain tapauksissa konkreettinen vaikutus ilmoituksiin tai tuomioihin. ”Yhdysvalloissa sekä Iso-Britanniassa raiskaus on määritelty suostumuksen puutteen kautta jo pitkään. Vaatimus suostumuksen puutteesta on peräisin jo 1970-luvun naisliikkeestä Yhdysvalloista. Raiskauksen tunnusmerkistö on laajentunut vuosien saatossa sukupuoliroolien ja naiskuvan muuttuessa. Lainsäädännön tulee heijastaa nykyistä käsitystä”, korostaa Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen varapuheenjohtaja, rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen.

Naisjärjestöjen Keskusliitto on toistuvasti vaatinut suostumuksen puutteen kirjaamista seksuaalirikosten tunnusmerkistöön. Keskusliitto katsoi vuonna 2010 antamassaan lausunnossa, että luonnos Euroopan neuvoston yleissopimuksesta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja poistamiseksi edellytti Suomelta rikoslain muuttamista. Suomen vuonna 2015 ratifioiman, Istanbulin sopimuksena tunnetun yleissopimuksen artikla 36 velvoittaa sopimusvaltiot kriminalisoimaan kaikki toiseen henkilöön tahallisesti ilman tämän suostumusta kohdistetut seksuaaliset teot.

Naisjärjestöjen Keskusliitto on lisäksi mukana tukemassa Suostumus2018-kansalaisaloitekampanjaa, joka jatkaa #metoo-, #dammenbrister- ja #memyös -kampanjoiden vaatimusten edistämistä vaatimalla raiskauksen määrittelemistä suostumuksen puutteen kautta.

Eduskunnan naisverkoston aloitteesta tehty lakialoite laiksi rikoslain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta eli suostumuksen puutteen lisääminen raiskauksen tunnusmerkistöön on eduskunnan täysistunnon käsittelyssä kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2018.

 

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry 

Eva Biaudet                                                      Terhi Heinilä
puheenjohtaja                                                   pääsihteeri

Lisätietoja

Eva Biaudet, puheenjohtaja, puh. 050 3140205
Terhi Heinilä, pääsihteeri, terhi.heinila@naisjarjestot.fi, puh. 040 530 5544
Anni Hyvärinen, järjestösihteeri, anni.hyvarinen@naisjarjestot.fi, puh. 050 388 8868

Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 58 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Keskusliitto toimii naisten aseman, sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistämiseksi yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

Posted in Ajankohtaista, Tiedotteet | Leave a comment

Lisa Andström -stipendit jaetaan Zonta International Piirin 20:n piirikokouksessa Porvoossa 7.10.2017

Lisa Andström -stipendit jaetaan Zonta International Piirin 20:n piirikokouksessa Porvoossa 7.10.2017

TIEDOTE 7.10.2017

Lisa Andström -stipendit jaetaan Zonta International Piirin 20:n piirikokouksessa Porvoossa 7.10.2017. Stipendien tarkoituksena on tukea Suomen ja Viron naisopiskelijoita ja -tutkijoita. Vuoden 2017 stipendien hakuteemoina olivat naisten köyhyyden lisääntyminen ja taiteen terveyttä ylläpitävä voima

Stipendien saajat ovat:

  1. Hynninen Anna-Maria, FT, tutkija, Turku, postdoc-tutkimus: Arkistokirjoittamisen ja muistelun eheyttävät merkitykset, 3500 euroa
  2. Koivisto Taru, MuM, musiikkiterapeutti, tohtoriopiskelija, Espoo, väitöskirjatyö: Music Practitioners in Hospitals – an Interdisciplinary Study in the Finnish Healthcare System, 4000 euroa
  3. Markula Lisamaria, MSSci, World Politics, yksityisyrittäjä, Salo, koulutusprojekti ja tutkimus: Reilun kaupan periaatteilla toimivan naiskäsityöläisten verkoston rakentaminen Pakistanin köyhimmillä alueilla, 3000 euroa
  4. Tuomaala Salome, FT, projektitutkija, Tampere, postdoc-tutkimus: Naisten osuuskunnat ja yhdessä oppimisen mahdollisuus, 4000 euroa

Haminan kerhon perustamasta Lisa Andström -stipendirahastosta jaetaan joka toinen vuosi stipendejä Suomessa ja Virossa asuville naisopiskelijoille ja -tutkijoille kullakin kaudella erikseen määriteltävällä kohdealueella.

Lisätietoja:
Lisa Andström -stipenditoimikunta
puheenjohtaja Raisa Valve
gsm. 050 5958950

Posted in Tiedotteet | Leave a comment

Zonta International Piirin 20 ry julkilausuma 7.10.2017

Julkaisuvapaa 7.10.2017

 

Zonta Internationalin Piirin 20 edustajat ovat kokoontuneet 46. varsinaiseen piirikokoukseensa Porvooseen 7 – 8.10.2017. Piiri 20 pitää tärkeänä sukupuolten tasa-arvoa ja naisten mahdollisuutta toimia yhdenvertaisesti miesten kanssa niin työelämässä kuin päätöksenteossakin.

Niinpä voidaan todeta tyydytyksellä, että kuntien valtuustoihin on tällä vaalikaudella valittu naispuheenjohtajia ennätyksellisen paljon, kaikkiaan 39 %. Kunnanhallitusten puheenjohtajista naisia on nyt 31 %.

Suomelle on tärkeää saada kaikkien osaaminen ja kyvyt käyttöön. Siksi tuntuu erikoiselta, että viimeaikaisessa keskustelussa on mm. yliopistojen ja korkeakoulujen pääsykokeita uudistettaessa koettu uhkana, että tytöt menestyvät ylioppilaskirjoituksissa poikia paremmin ja ’kympin tytöistä’ on tullut vähättelyn kohde.

Zonta Internationalin Piiri 20 haluaa kiinnittää huomiota naisten ja tyttöjen vähättelyyn sekä epäasialliseen ja seksistiseen kohteluun ja vaatii, että kaikkia ihmisiä on kohdeltava kunnioittavasti. Huomiota tulee kiinnittää myös puhetapaan ja siihen, miten sosiaalisessa tai muussa mediassa asioita esitetään: Vähättelevän puhe- ja ilmaisutavan kitkeminen alkaa jo kotoa ja koulusta. Erityisesti se koskee julkisessa asemassa olevia henkilöitä, koska vähättely ja aliarviointi helposti syrjäyttää ja vie luottamusta yhteiskunnan toimintatapoihin.

Naisten, jotka eivät tunne kokeneensa sukupuolestaan johtuvaa syrjintää tai tulleensa vähätellyiksi, on hyvä muistaa, että yhden henkilön positiiviset syrjimättömyyskokemukset eivät mitätöi muiden negatiivisia kokemuksia.

Zontien tavoite on, että kaikki pääsevät käyttämään yhteiskunnassa omia taitojaan ja kaikkea osaamistaan. Tämä on erityisen tärkeää nyt, kun ennusteiden mukaan Suomea kohtaa osaamisvaje monella alalla.  Naisten osaaminen ei saa jäädä sivuun.

Toimitaan siis tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti naisten ja miesten kesken ja lopetetaan vähättely ja vihapuhe!

 

Lisätietoja:

Governor Tuija Kirveskari-Tähtinen
Zonta International Piiri 20
tuija.tahtinen@maxinetti.fi
+358 44 0866 649

Zonta International Piiri 20
Verkostoitumistoimikunnan
Puheenjohtaja Irma Ertman
ertman.irma@gmail.com

Zonta International Piiri 20
Naisten oikeuksien toimikunta ja YK-toimikunta
Puheenjohtaja Kristiina Sihvonen
kristiina.sihvonen@kymp.net

Posted in Tiedotteet | Leave a comment

Zontat kokoontuvat Porvoossa

 

Porvoolainen Zonta Solveig Mickels 2017.
Kuva Eastpress/Seppo J.J. Sirkka

Porvoossa asuva Inveonin entinen rehtori Solveig Mickels jäi eläkkeelle alkukesästä. Se ei suinkaan tarkoittanut, että hänen työnsä olisi vähentynyt tai, että hän olisi jäänyt vain laakereille lepäämään. Solveig Mickelsin luottamustehtävät Zonta-järjestössä vievät hänen aikansa tällä hetkellä lähes täyspäiväisesti. Hän on lisäksi kouluttautuu täysin uuteen tehtävään rikos- ja riita-asioiden sovittelijaksi.

Zonta-järjestö on maailmanlaajuinen hyväntekeväisyysjärjestö, joka tekee työtä tyttöjen ja naisten aseman sekä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi.

Solveig Mickels on ollut Zonta-järjestössä jäsenenä vuodesta 1996 lähtien ja on vetänyt niin paikallista kerhoa kuin myös hoitanut Suomessa ja Virossa toimivan Zonta International Piiri 20:n eri tasoisia luottamustehtäviä.
– Olemme nyt Porvoossa olleet jo reilun vuoden ajan järjestelyvastuussa Piirikokouksesta, joka pidetään tänä viikonloppuna 6.–8. 10. 2017.
–Viimeiset kuukaudet ovat olleet työntäyteisiä koko järjestelytoimikunnalle, sanoo kokouksen valmisteluista vastaava Solveig Mickels. On hienoa tarjota 240:lle zontalle parasta Porvoota niin kokoustilojen kuin maisemankin suhteen.

–En koe, että tämä hyväntekeväisyystyö olisi vienyt liikaa aikaani. Koen päinvastoin, että olen saanut tästä Zonta toiminnasta ja yhdessäolosta, niin paljon, että se painaa enemmän kuin se aika, jonka tähän laittaa.

–Zontissa on sen aatteen mukaan hyvä ja positiivinen perustunnelma, Zonta spirit. Kun palaan jostain zontien kokouksesta, mietin usein: Voi miten paljon Suomessa ja maailmassa on monta ihanaa naista ja on ilo saada tehdä työtä heidän kanssaan ja toimia järjestössä.

Zontien suuri haaste on tehdä itseään tunnetuksi.  Zontat ovat avanneet äskettäin uudet nettisivut ja haluavat tuoda tuomintansa tutuksi ja hankkia lisää uusia jäseniä, jotka tuntevat tarpeelliseksi auttaa tyttöjä ja naisia ympäri maailman.

Porvoolaisten zontien paikalliset avustuskohteet ovat viime vuosina olleet Porvoon Uusi MLL:n perhe-kummitoiminta, turvakoti Nuttu, Taipale-talo sekä ALVA-talo. Kerhon jäsenet ovat osallistuneet Luetaan yhdessä -projektiin maahanmuuttajanaisten kanssa. Kerholla on Malawin kummien kautta kummityttö, jonka koulunkäyntiä tuetaan.

Zontakerhon tuotoista kolmannes lahjoitetaan Zonta Internationalin kansainvälisiin projekteihin naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi mm. Nigerin lapsiavioliittojen myöhentämiseen.

Zontien vaikuttavuustoimintaa on nostettu esille
mm. järjestämällä kansainvälisenä Tyttöjen päivänä tilaisuuksia alueen yläasteilla, jolloin asiantuntijat ovat yhdessä nuorten kanssa käsitelleet kiusaamiseen ja väkivallan estämiseen liittyviä kysymyksiä.

Suomessa olemme maanlaajuisesti osallistuneet mm. Supersiskot- ja Sisarta ei jätetä sekä ZONTA SAYS NO -kampanjoihin. Kerho jakaa myös vuosittain koulujen päättäjäisissä stipendejä naisopiskelijoille ja esittää paikallisia ehdokkaita Zonta Internationalin stipendinsaajiksi.

Teksti: Kirsti Talsi
Kuva: Eastpress

Lisätietoja piirikokouksesta tästä!


 

Posted in Ajankohtaista, Tiedotteet | Leave a comment

100 TASA-ARVOTEKOA -juhlat Tule mukaan!

Tule mukaan juhlistamaan Suomen juhlavuoden kunniaksi tehtyjä tasa-arvotekoja! 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa erilaiset organisaatiot yhteiskunnan kaikilta sektoreilta ovat tehneet uusia ja konkreettisia toimia sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi Suomessa. Hanke huipentuu perjantaina 10.11.2017 kaikille avoimeen juhlaan Helsingin yliopiston juhlasalissa. Luvassa on paljon vaikuttavia tasa-arvotekoja, tasa-arvoparaati ja huikeita kulttuuriesityksiä.

Ohjelma alkaa kello 13.00 tasa-arvotekonäyttelyyn tutustumisella, kuohuviinitarjoilulla ja vapaalla seurustelulla. Kello 14.00 siirrymme juhlasaliin nauttimaan esityksistä ja huippupuhujista sekä vaikuttumaan monipuolisista tasa-arvoteoista.

Merkitse päivä kalenteriin ja pyydä työkaverit sekä ystävät mukaan. Tulkaa yhdessä sankoin joukoin juhlimaan tasa-arvotekoja!

Ilmoittautumiset 26.10.2017 mennessä tällä lomakkeella!

Tahtoisitko mukaan näytteilleasettajaksi ja/tai tasa-arvoparaatiin? Ilmoittaudu tällä lomakkeella.

***
Kvinnoorganisationernas Centralförbund och delegationen för jämställdhetsärenden i samarbete med Helsingfors universitets jämställdhetskommitté ordnar 100 jämställdhetsgärningar -fest 10.11.2017 kl 13–16 i Helsingfors Universitets solennitetssal (ingång Alexandersgatan 5). Programmet är huvudsagligen på finska. Anmäl dig till festen senast 26.10.2017 härVälkommen!

***
The National Council of Women in Finland and The Council for Gender Equality in co-operation with the Equality Committee of the University of Helsinki organize 100 Acts for Gender Equality Celebration on November 10th from 1 p.m. to 4 p.m. at the Great Hall of the University of Helsinki (entrance Aleksanterinkatu 5). The program is mainly in Finnish. Sign up for the celebration here! Registration is open until 26 October 2017. Welcome!

Lämpimästi tervetuloa!

presidentti Tarja Halonen, puheenjohtaja, 100 tasa-arvotekoa -hankkeen kunniatoimikunta

Eva Biaudet, puheenjohtaja, Naisjärjestöjen Keskusliitto

Sari Raassina, puheenjohtaja, tasa-arvoasiain neuvottelukunta

Thomas Wilhelmsson, kansleri, Helsingin yliopisto

 

Lisätietoja:

Terhi Heinilä, pääsihteeri, Naisjärjestöjen Keskusliitto terhi.heinila@naisjarjestot.fi 
Liisa Ketolainen, projektipäällikkö, 100 tasa-arvotekoa liisa.ketolainen@naisjarjestot.fi

Lue lisää hankkeesta / läs mera / for more information please visit www.tasaarvo100.fi

Posted in Ajankohtaista, Tiedotteet | Leave a comment

Stipenditoimikunta tiedottaa

                                                                                                                                                 19.5.2017

 STIPENDITOIMIKUNTA TIEDOTTAA…

 15.5.2017 Toimikunnan puheenjohtaja, Anja Kuosa, sai tiedon Zonta International Amelia Earhart Fellowship-toimikunnan puheenjohtajalta, Holly Andersonilta, vuoden 2017 Amelia Earhart-tutkimusapurahojen jaosta.

Suuri oli ilomme, kun totesimme, että italialainen Erika Palmerio, joka toimii tutkijana Helsingin yliopistossa ja valmistelee väitöskirjaansa avaruusfysiikasta, oli saanut vuoden 2017 apurahan, US$10 000, joita tänä vuonna jaettiin 35. Kiinnostuneet löytävät paljon tietoa hänestä ja hänen ohjaajastaan Emilia Kilpuasta googlaamalla. Sydämelliset onnittelumme lahjakkaalle tutkijalle!

Muistamme Ameliaa muutenkin:

Huomenna 20.5.2017 tulee kuluneeksi 80 vuotta siitä päivästä, jolloin alkoi Amelian toinen yritys lentää ympäri maapallon, kun Amelia Earhart , yhdessä puolisonsa, George Palmer Putnamin, ja navigaattorinsa, Fred Noolanin, kanssa lähti Oaklandista kohti Miamia, virallisesti, mutta salaa, kommentoimatta asiaa kenellekään ulkopuoliselle.

MTV 3:n nettiuutiset on haastatellut Terhi Törmästä, joka on kansainvälisen  Amelia Earhart-toimikunnan jäsen, itsekin Amelia Earhart Fellow vuodelta 1991. Katsokaa ja lukekaa ja kiittäkää kansainvälistä toimikuntaa ahkeroinnista!

Zonta International Piiri 20

Stipenditoimikunta

Anja Kuosa, puheenjohtaja

Eija Salo, sihteeri

Posted in Ajankohtaista, Tiedotteet | Leave a comment

Zonta-järjestön pyrkimys Ei vastakkainasettelua, vaan kehitystä ja oikeudenmukaisuutta

 

Lauantaina Oulussa alkavassa Zonta Internationalin Piirin 20 Kevätseminaarissa 22.–23. huhtikuuta Suomen ja Viron zontat pohtivat naisten taloudellisen ja yhteiskunnallisen roolin vahvistamista eri näkökulmista. Teema ”Naisen raha kantaa maailmaa” laajenee moneen suuntaan. Aihetta avaavat professori Tiina Kinnunen, yhteiskuntatieteiden tohtori Leila Simonen ja Keskuskauppakamarin johtaja Anne Horttanainen. Lisäksi kuullaan zonta-sisarten napakoita alustuksia järjestön toimintaan keskeisesti liittyvistä asioista. Työpajoissa lisätään osaamista järjestön työssä.

Mitä Zonta-vaikuttaminen on?
Piirin aiempi puheenjohtaja Salla Tuominen avaa lyhyesti zontien vaikuttamistoimintaa. Lähtökohtana on järjestön missio, päämäärä: Zonta International (ZI) on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama maailmanlaajuinen järjestö, joka voimaannuttaa naisia kaikkialla maailmassa palvelu- ja vaikuttamistyön avulla. ZI on sitoutumaton järjestö, joka työskentelee kolmella tasolla: kansainvälisellä sekä piirien ja kerhojen tasolla.

Zonta-vaikuttaminen on esimerkiksi kannanottamista tukea osoittamalla ja ilmaisemalla vastalauseita. Järjestönä se pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön, lakien täytäntöönpanoon ja yleiseen mielipiteeseen. Zontien toiminta naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta on hyödyksi koko yhteiskunnalle.

Jäsenet antavat aikaansa, taitojaan ja taloudellista tukeaan Zontan paikallisten ja kansainvälisten palveluohjelmien toteuttamiseen. Kansainvälisillä palveluohjelmillaan zontat auttavat kehitysmaiden naisia. Näin naisista tulee vahvempia, itsenäisempiä ja omillaan toimeentulevia.
– Naisten ja tyttöjen asioiden ajamiseksi ei riitä, että me naiset pidämme asiaa yllä ja esillä. Nyt tarvitaan miehiäkin mukaan. Lopulta naisten ja tyttöjen aseman parantaminen palvelee myös poikia ja miehiä, Salla Tuominen toteaa.

Tiedotteen liitteenä on Ouluun Kevätseminaariinsa kokoontuneiden zontien julkilausuma. Siinä kiinnitetään  huomiota naispäättäjien määrään kunnan toimielimissä ja miesten ja naisten palkkatasa-arvoon.

Lisätietoja antaa zonta Eva-Liisa Nikula, puhelin 0400 153 530.

 

Posted in Tiedotteet | Leave a comment

Suomen ja Viron zontat kokoontuvat Kevätseminaariin Ouluun

Tiedote 3.4.2017

Toista kertaa järjestettävään Zonta International Piirin 20 Kevätseminaari pidetään 21.–23. huhtikuuta 2017 Oulussa. Vuosi sitten kokoonnuttiin Raumalle. Maailmanlaajuinen Zonta-järjestö on jaettu 32 piiriin. Suomi ja Viro muodostavat Piirin 20. Mukaan odotetaan kaikkiaan yli sataa zontaa. Teemana on ”Naisen raha kantaa maailmaa”. Millainen taloudellinen toimija nainen on ollut eri aikoina. Millainen hän on nyt ja tulevaisuudessa?

Monipuolista ohjelmaa

Perjantaina 21. huhtikuuta Piirihallitus pitää kokouksensa. Päivän aikana Ouluun saapuneet kokousvieraat emäntineen kokoontuvat illalla vapaamuotoiseen tapaamiseen.

Lauantaina seminaarissa kuullaan kahden asiantuntijan puheenvuorot. Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori, dosentti Tiina Kinnusen aiheena on ”Menestyneet suomalaisnaiset kulttuurin tukijoina”. Hänen mukaansa naisen itsenäisyyden ja vapauden ehtona on taloudellinen riippumattomuus. Sitä on vaikea saavuttaa ilman yleissivistävää ja ammatillista koulutusta.

Sosiaalipolitiikan dosentti, yrittäjä ja kirjailija Leila Simonen käsittelee naisen yrittäjyyttä, sen mahdollisuuksia ja esteitä. Hän ohjaa myös yhtä seminaarin viidestä työpajasta, jonka aiheena on ”Unelmat todeksi yrittäjänä”. Muissa työpajoissa keskitytään eri näkökulmista Zonta-toimintaan, joka päivän mittaan on esillä myös useissa puheenvuoroissa.

Sunnuntaina kuullaan johtaja, varatuomari Anne Horttanaisen alustus ”Nainen johtajana ja päättäjänä”. Anne Horttanainen vastaa muun muassa Keskuskauppakamarin Naisjohtajien mentorointiohjelmasta ja on ollut luomassa kansainvälisesti palkittua Keskuskauppakamarin naisjohtajaohjelmaa.

Seminaari on avoin kaikille lauantaina 22.4. kello 8–14.30

Kaikki Zonta-toiminnasta ja ohjelmassa olevista aiheista kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan lauantaina. Samalla on mahdollisuus tutustua Oulun zontiin. Lisätietoja järjestöstä ja seminaarin ohjelmasta löytyy osoitteesta www.zonta.fi. Lauantaipäivän seminaaripaketin hinta on 70 euroa, mikä sisältää myös ”Unelmat todeksi yrittäjänä -työpajan”, lounaan sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 7. huhtikuuta mennessä jaana.h.salomaki@gmail.com tai puhelin 050 363 1034

Sinivalkoinen kevätjuhla ja Ouluun tutustumista

Lauantai-iltana zontat kokoontuvat Suomen 100 -vuotisjuhlavuoden hengessä. Sinivalkoisessa kevätjuhlassa on suomalaiskansallista ohjelmaa.

Sunnuntain aloittaa kello 9 opastettu kulttuurikävely tai vaihtoehtoisesti tutustuminen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston uusrenessanssityyliseen päärakennukseen ja sen taideteoksiin.

Lisätietoja tiedotusvälineille antavat Kevätseminaarin suunnittelutoimikunnan puheenjohtaja Jaana Salomäki Oulun Zonta-kerho II, puhelin 050 363 1034 ja Oulun Zonta-kerho I:n puheenjohtaja Terhi Törmänen, puhelin 040 540 3432.

 

Oulun Seudun Ammattiopistossa tekstiili- ja vaatetusalan yksikön opiskelijat ovat suunnitelleet ja valmistaneet käsityönä Oulun Zonta-kerhojen tilauksesta silkkihuiveja seminaarin myyntituotteiksi. (Kuva Jaana Salomäki)

Posted in Tiedotteet | Leave a comment

Naistenasematoimikunnan 61. istunto 13 – 24.3.2017 Naisten taloudellinen voimaannuttaminen muuttuvassa työelämässä

Tiedote helmikuu 2017

Naistenasematoimikunnan 61. istunto 13 – 24.3.2017
Naisten taloudellinen voimaannuttaminen muuttuvassa työelämässä

ZI:n, Talous- ja sosiaalineuvostossa konsultatiivisen  aseman omaavan kansalaisjärjestön lausuma
ZI esittää YK:n Talous- ja sosiaalineuvoston Naistenasematoimikunnan 61. istunnolle seuraavan lausuman komitean käsitellessä naisten taloudellista voimaannuttamista.

ZI on kansalaisjärjestö, jonka tehtävänä on naisten voimaannuttaminen palvelun ja vaikuttamistyön avulla. ZI:n päämäärät ovat:
• kohentaa naisten oikeudellista, poliittista, taloudellista, terveydentilaan liittyvää ja ammatillista asemaa yleismaailmallisesti ja paikallistasolla palvelun ja vaikuttamistyön avulla
• edistää oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallista kunnioittamista.

Kaksivuotikauden 2016 – 2018 aikana ZI investoi 4 milj. USD kansainvälisiin projekteihin yhteistyössä YK:n järjestöjen kanssa. Kaikissa on yhteinen nimittäjä: Naisten omavaraisuus. Samana ajanjaksona Zonta myöntää myös yli 1 milj USD koulutuksellisina stipendeinä ja palkintoina.

ZI kehottaa YK:ta ja sen jäsenvaltioita löytämään tehokkaita lyhyen ja pitkän aikavälin keinoja naisten taloudellisen voimaannuttamisen varmistamiseksi tarjoamalla
• tasa-arvoista mahdollisuutta laadukkaaseen koulutukseen kaikilla aloilla

Yli 63 milj tyttöä ei käy koulua. Esteitä ovat mm. poikien koulutusta suosivat vahvat kulttuurinormit ja kotitalousvelvollisuuksien kuuluminen tytöille, koulujen puutteelliset saniteettitilat, turvaton kouluympäristö ja sukupuolittunut väkivalta ja lapsiavioliitot
• tasa-arvoista mahdollisuutta työpaikkaan

Naisten työllistyminen on vähäisempää kuin miesten ja palkaton työ huomioon ottaen naisten työaika on pitempi kuin miesten.

Naiset palkataan miehiä useammin osa-aikatyöhön. Tämä voi auttaa naisia sovittamaan paremmin yhteen työn, kotityön ja lasten kasvatuksen velvollisuudet, mutta osa-aikatyöhön liittyvät usein pienempi tuntipalkka, vähäisempi työn turvallisuus ja koulutus sekä etenemismahdollisuudet kuin täyspäivätyöhön.

Ammattien eriytyneisyys: Ammattien välinen ja sisäinen tehtävien eriytyneisyys on laajaa ja naisten kohentunut koultustaso ei ole tuonut tähän ratkaisua.

Nuorten naisten siirtyminen koulutuksesta työmarkkinoille on usein hyvin työlästä.
• kohtuullisen ja saman palkan takaamista työstä

Sukupuolten välinen palkka-ero: Maailmanlaajuisesti naiset ansaitsevat 70 – 90 % siitä, mitä miehet. Tätä eroa eivät selitä pelkästään koulutuserot tai ikä, ja se on osasyy köyhyyden naisistumiseen.
• palkattoman työn jakamisvelvollisuuden, sosiaalipalveluiden osuuden ja (työ)suojelun yhdenvertaistamisen edistämistä

Maailmanlaajuisesti naiset tekevät kaksi kertaa enemmän palkatonta työtä kuin miehet. Tämä työnjako riippuu usein kulttuurinormeista, joihin tulee puuttua niin, että naiset saavat mahdollisuuden palkkatyöhön,voivat voimaantua taloudellisesti ja vaikuttaa perheidensä, yhteisönsä ja koko yhteiskunnan hyvinvointiin.
• tasa-arvoista mahdollisuutta pankki- ja rahoituspalveluihin

Yli 1 mrd naisella ei ole pääsyä pankki- ja rahoitusjärjestelmiin ja täten naiset kohtaavat merkittäviä esteitä säästämisessä, yritysten perustamisessa ja laajentamisessa sekä perheidensä vetämisessä köyhyydestä.

Lisäksi kehittyvien talouksien naiset eivät juurikaan omista kännyköitä tai heillä ei ole pääsyä mobiiliteknologiaan, mikä on omiaan syrjäyttämään heidät turvallisesta ja helposta verkkopankkitoiminnasta ja digitaalisista maksujärjestelmistä.
• naisten oikeuden turvaamista omaisuuteen, maahan ja perintöön

Maan ja omaisuuden omistaminen voimaannuttaa naisia ja tarjoaa heille tuloja ja taloudellista turvaa. Ilman näitä voimavaroja naisilla on rajoitettu mahdollisuus osallistua päätöksentekoon kotona ja he ovat usein alttiita kotiväkivallalle ja vailla perusoikeuksia. Pekingin toimintasuunnitelmaa ja CEDAWia (Naisten oikeuksien yleissopimus) tulisi molempia käyttää korostamaan naisten oikeuksia maahan ja omaisuuteen.
• naisten osallistumista päätöksentekoon poliittisissa, taloudellisissa ja julkisen elämän kysymyksissä tarjoamalla naisille ja tytöille koulutuksellisia ja johtajuusmahdollisuuksia ja varmistamalla, että johtajuuden ja vaikuttamisen asemiin on tasa-arvoiset mahdollisuudet ja luomalla työympäristö, joka tukee naisten osallistumista päätöksentekoon.
• sukupuolineutraaleja lakeja

Sukupuoleen liittyvät erot lainsäädännössä vaikuttavat sekä kehittyneissä että kehittyvissä talouksissa ja naisiin kaikkialla. Naisten työskentelyä rajoittavat lait tai lait, jotka sallivat heidän miestensä vastustavan naisten työntekoa eivät ole hyväksyttäviä.

Tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen ovat yleismaailmallisia asioita. Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja edellytys köyhyyden poistamiseen ja myönteiseen kestävään kehitykseen.

Naisten taloudellinen voimaannuttaminen on perustavaa laatua kokonaisvaltaiselle talouden tuottavuudelle ja edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia.

Tähän lausumaan ovat liittyneet Graduate Women International ja Iso-Britannian ja Irlannin Soroptimist International.

 


 

61st Session of the Commission on the Status of Women 13-24 March 2017

Women’s economic empowerment in the changing world of work

Statement submitted by Zonta International, a non-governmental organization in General Consultative Status with the Economic and Social Council.

Zonta International presents to the participants of the 61st Session of the United Nations Commission on the Status of Women the following statement for consideration of the Commission in its deliberations on women’s economic empowerment.

Zonta International is an organization pledged to empower women through service and advocacy. The Objects of Zonta International include:
•To improve the legal, political, economic, educational, health, and professional status of women at the global and local level through service and advocacy.
•To promote justice and universal respect for human rights and fundamental freedoms

During the 2016-2018 Biennium, Zonta International will invest 4 million USD in international projects in cooperation with UN agencies. All have one common denominator: self-sufficiency for women. Zonta is also during the same period investing more than 1 million USD in educational scholarships and awards.

Zonta International calls on the United Nations and its Member States to find effective short term and long term methods to ensure women’s economic empowerment by providing:

Equal access to quality education at all levels
• More than 63 million girls are out of school. Barriers to be addressed include strong cultural norms favoring boys’ education and delegating household obligations to girls, inadequate sanitation facilities in schools, unsafe school environments and gender-based violence and child marriage, among others.

Equal access to the work place
•The employment rate of women is lower than men’s employment rate and, taking into account unpaid work, women work longer hours than men.
•Women are more likely than men to be employed part-time. While this can help them to better balance work, household and childrearing responsibilities, part-time jobs are often associated with lower hourly wages, less job security and less training and promotion opportunities than full-time employment.
•The occupational segregation: the unequal gender distribution across and within occupations is widespread and women’s improved educational attainment has not solved the issue.
•Young women’s transition from education to the labor market is also often very difficult.

Guarantee of appropriate and equal remuneration for work
•The gender wage gap: globally, women earn only between 70 and 90 percent of what men earn. This gap cannot be explained solely by differences in education or age, and contributes to the feminization of poverty.

Promotion of shared responsibility for unpaid work and provision of social services and protection policies in the same area
•Globally, women spend more than twice as much time on unpaid work than men. This division of work often depends on cultural norms, which must be addressed so that women, given the opportunity, can engage in paid work, be empowered economically and contribute to the economic well-being of their families, communities and society as a whole.

Equal access to banking and financial services
•With more than 1 billion women without access to banking and financial systems, women face significant barriers to collecting and saving income, starting or growing businesses, and pulling their families out of poverty.
•Furthermore, women in developing economies often do not own cell phones or have access to mobile technology, further excluding them from secure and convenient online banking and digital payment systems.

Ensuring women’s rights to property, land and inheritance
•Ownership of land and property empowers women and provides them with income and economic security. Without these resources, women have limited say in decision-making within the household and often are left even more vulnerable to domestic violence and denial of other basic rights. The Beijing Platform for Action and CEDAW should both be used to underscore the importance of women’s rights to land and property.

Women’s access to decision making positions in political, economic and public life by
•Providing educational and leadership opportunities to women and girls to ensure that there is equal access to positions of power and influence.
•Creating a working environment that facilitates women’s participation in decisionmaking positions.

Gender neutral laws
•Gender differences in laws affect both developing and developed economies, and women in all regions. Laws that restrict the types of jobs that women can do or that allow husbands to object to their wives working are not acceptable.

Equality and empowerment of women are global issues. Women’s rights are human rights and a prerequisite for poverty eradication and for a positive sustainable development.

Women’s economic empowerment is fundamental to create profitability in the economy as a whole and promote social justice and equal opportunities.

This statement is supported by Graduate Women International and Soroptimist International of Great Britain and Ireland.

Posted in Ajankohtaista, Tiedotteet | Leave a comment