Zonta-stipendiaatti Erica Stick hakee keinoja väkivallan vastaiseen työhön

Lohjan Zonta-kerhon tämän vuoden opiskelijastipendin saaja Erica Stick on kouluttautumassa uudelle alalle. Ei niin, että hän jättäisi nykyisen ammattinsa, papin työn, vaan pätevöityäkseen lisää asioihin, joita haluaa olla edistämässä.

Zonta-stipendiaatti 2021

Stipenditoimikunnan puheenjohtaja Annette Ruti (vas.) totesi Erica Stickin opintojen tukevan hienosti Zonta-työn periaatteita.

Erica Stick on syntynyt ja käynyt koulunsa Lohjalla, ja lukion jälkeen hän hakeutui teologian opintoihin. Nyt, 33-vuotiaana, takana on kymmenen vuotta papin työtä. Nykyisin hän toimii Virkkalan aluepappina.

Jatko-opintoihin työn ohella hän lähti kolme vuotta sitten, jolloin hän aloitti pari- ja perheterapian psykoterapiakoulutuksen Jyväskylän yliopistossa. Terapiakoulutuksen aikana nousi tarve tietää lisää sosiaali- ja terveysalasta, ja vuosi sitten Erica aloitti sosiaalityön opinnot Helsingin yliopistossa.

” Olen huomannut, että sosiologiasta nouseva ajattelutapa valmistaa kriittiseen ajatteluun ja yhteiskunnallisten itsestäänselvyyksien kyseenalaistamiseen”, hän pohtii. ”Se antaa vahvan taustan ihmisoikeustyöhön. Olen erityisen kiinnostunut työskentelemään naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen ja poistamiseen liittyvässä työssä.”

”Toivon, että pystyn omalla osaamisellani edistämään työelämässä sekä tasa-arvoa että naisten ja tyttöjen hyvinvointia”, hän sanoo. Nämä Zonta-toiminnan keskeiset tavoitteet ovat Ericalle tuttuja jo entisen naapurin, aktiivisen Zontan kautta, ja lisää tietoa Zonta-toiminnasta hän luonnollisesti haki huomattuaan Facebookissa Lohjan kerhon stipendi-ilmoituksen.

Etäopinnot sopivat aikuisopiskelijalle

Korona-ajan etäopiskelu on antanut mahdollisuuden työelämän ja opintojen

Stipendiaatti Erica Stick

Erica Stick täydentää ammattitaitoaan sosiaalityön opinnoilla.

yhdistämiseen, kuten Erica on tähän asti tehnyt.  Stipendi helpottaa kuitenkin opintojen viemistä loppuun ja opinnäytetyöhön keskittymistä.

Erica arvioi, että hänen kaltaiselleen aikuisopiskelijalle korona-ajan pakollisessa etäopiskelussa on hyvätkin puolensa. Hän on kuitenkin huolissaan nuorten, suoraan koulusta tulleiden opiskelukavereittensa jaksamisesta. Kasvokkain kohtaamiset ovat olleet vähissä, ja pienryhmätyöskentelykin tapahtuu valtaosin ruudun välityksellä.

” Tämän päivän teknologia antaa hyvän mahdollisuuden etäkommunikaatioon ja opiskeluun. Olen huomannut, että etäopiskelussa aktiivisen kuuntelemisen taito korostuu. Vuorovaikutus ei kuitenkaan tapahdu yksin sanojen välityksellä, eikä opiskelu ole pelkästään tiedonkulkua. Opiskeluun liittyy mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ja kasvattaa sosiaalista pääomaa. Yhteys toisiin luo merkityksellisyyttä. Ajattelen, että ihmisen perustarve on tulla nähdyksi ja kuulluksi. Toivonkin, että tämä tarve saisi täyttyä niin tänä etäaikana kuin muulloinkin.”, Erica pohtii.

Stipendillä tuemme Zonta-tavoitteita

Lohjan Zonta-kerho jakaa vuosittain stipendin nuorelle naisopiskelijalle. Opintokokonaisuuden painotus oli tämän vuoden stipendissä sosiologia ja/tai IT-ala.
”Juuri tässä ajassa Erica Stickin ammatti ja jatko-opinnot vastaavat täsmälleen niihin tarpeisiin, joihin me Zonta-toiminnassa haluamme tuoda parannusta”, sanoo Lohjan Zonta-kerhon stipenditoimikunnan puheenjohtaja Annette Ruti.