Naisen teko 2021 – arjen apua ja tukea etäkoulun digiloikkaan

Parempaa arjessa selviytymistä. Siinä ehkä lyhyesti määriteltynä se, mikä yhdistää Lohjan Zonta -kerhon Naisten päivänä 2021 Naisen teko -kunniamaininnalla esiin nostamia naisia. Marju Ojanperä vetää Lohjan Hope-toimintaa ja Saara Loikkanen on tieto- ja viestintäteknologian omaksumisessa aktiivinen opettaja. 

Naisen teko 2021-palkitut

Naisen teko -kunniamaininnan saajat Marju Ojanperä (toinen vas.) ja Saara Loikkanen (kolmas vas.) kukitettiin ja onniteltiin tänä poikkeusvuonna pihalla. Jakajina Zontat Pirjo Aho ja Marjaana Moring.

Lohjan Zonta-kerho nostaa poikkeusvuoden Naisen teko -kunniamaininnan saajiksi kaksi aktiivista ja valovoimaista naista. He kumpikin edustavat sen lisäksi suurempaa joukkoa ihmisiä, jotka ovat poikkeusoloissa osoittaneet joustavuutta ja vahvaa työpanosta paremman arjessa selviytymisen eteen.

Marju Ojanperä

– Avun tarve näkyy lisääntyvänä Hopen toiminnassa, kertoo Marju Ojanperä.

Marju Ojanperä on HOPE Lohjan tiiminvetäjä, joka tekee sitovaa vapaaehtoistyötä oman työnsä ohella, kuten muutkin Hopen tiimiläiset eri puolilla Suomea. HOPE-yhdistyksen missiona on tukea vähävaraisia lapsiperheitä kierrätettyjen, hyväkuntoisten vaate-, lelu- ja tavaralahjoituksin.
– Avun tarve on lisääntynyt koronan aikana, kertoo Marju Ojanperä.  – Avunpyynnöt alkoivat lisääntyä jo viime keväänä,  ja nyt alkuvuonna niitä on tullut jo 80. Avun saajien piiri Lohjalla ja lähikunnissa – HOPE Lohja toimii Karkkilasta Hankoon – on lähes 270 perhettä. Jakelutyössä on mukana 13 aktivistia ja lisäksi seitsemän varaston tehtävissä auttavaa jäsentä.

Koronarajoitusten vuoksi toiminta on jouduttu järjestämään uusiksi. Lahjoitusten vastaanotto tapahtuu ulkona kaksi kertaa kuukaudessa, ja avustuspakettien jako perheille tehdään pienissä erissä, yksi vastaanottaja kerrallaan. Myös tavaroiden lajittelua ja pakkaamista varastolla tehdään nyt aina pienellä joukolla. – Se sujuu kyllä, mutta antoisa yhdessäolo on vähentynyt. Sitä kaipaamme kaikki, sanoo Marju Ojanperä.

saara Loikkanen

Saara Loikkanen otti keväällä 2020 nopeasti ja joustavasti käyttöön etäkoulutekniikan.

Opettaja Saara Loikkanen puolestaan on ollut pandemian alusta lähtien korvaamaton apu työyhteisössään. Hän on käyttänyt tvt-taitoja eli tieto- ja viestintäteknologiaa opetustyössään vuosia jo ennen korona-aikaa. Niinpä hänen 6-luokkansa oli viime keväänä jo tottunut laitteiden ja oppimisympäristöjen käyttäjä, ja etäkouluun siirtymisessä voitiin keskittyä sisältöihin laitesähläämisen sijaan. Kokemuksen oli suuri apu myös Muijalan koulun muille opettajille, joiden käytännön tukena hän pystyi olemaan. Työyhteisöstä tuli kiitosta Saaran rohkaisevasta ”kyllä me tästä selvitään” – asenteesta.

Syksyllä työ jatkui 4-luokkalaisten opettajana Tytyrin koulussa. Nyt Saara Loikkasen lukujärjestykseen on varattu yksi aamupäivä viikossa toisten opettajien tutorointiin.

Työ koulussa – tai jopa etänä silloin kun pakko on – sujuu, mutta Saara Loikkasen arvio on, että yhteiskunta maksaa vielä pitkään poikkeusolojen seurauksien laskua.

Naisen teko -kunniamaininta on Lohjan Zonta-kerhon vuosittainen huomionosoitus lohjalaiselle naiselle, joka on jollakin merkittävällä tavalla työssään, harrastuksessaan tai muulla tavalla edistänyt yhteistä hyvinvointia.  Kunniamaininta jaetaan  Naisten päivän tiedoilla järjestettävässä tilaisuudessa.