Lohjan Zonta-kerhon stipendi kuudelle yläasteen oppilaalle

”Elämäniloinen, myönteinen, ottaa toiset huomioon ja pitää huolen siitä, että kaikki otetaan mukaan. Hän ei koskaan ajattele, että jonkun seura olisi noloa.”  Luonnehdinnat kuvaavat Lohjan Zonta-kerhon tämänvuotisia koululaisstipendiaatteja.

Lohjan Zonta-kerho jakaa vuosittain stipendin yhdelle esimerkilliselle tytölle kullakin kaupungin yläasteella. Stipendien saajat valitaan kouluissa, ja Zonta-kerhon asettamien ehtojen mukaisesti he ovat hyviä luokkahengen ylläpitäjiä, luovat ympäristöönsä ja ympärillään oleville hyvää mieltä ja taistelevat kiusaamista ja ilkeyttä vastaan.

Stipendin saivat Fanny Määttä (Källhagens skola), Emma Kallio (Järnefeltin koulu), Silja Tiittanen (Nummen yhtenäiskoulu), Milena Nurmi (Anttilan koulu), Pinja Heikkilä (Harjun koulu) ja Vienna Wesanko (Mäntynummen koulu).

koululaisstipendiaatit 2021

Naistenpäivän juhlan sijaan stipendit jaettiin tällä kertaa ulkona raikkaassa kevättuulessa.

 

Vienna Wesanko, Mäntynummen koulu.

Palkituista mallia kaikkeen yhteiseen

toimintaan

Koulujen rehtoreiden kommentit koulujensa valinnoista kuvaavat hyvin, miksi juuri nämä ehdokkaat oli valittu. Alla muutamia poimintoja , Zonta-henkeen sopivista perusteluista:

”Hän on elämäniloinen, myönteinen ja aina toiset

Emma Kallio, Järnefeltin koulu.

huomioon ottava nuori. Hän tulee toimeen kaikkien

Silja Tiittanen, Nummen yhtenäiskoulu

kanssa ja löytää sovun konfliktitilanteissakin.”

”Hän on aina reilu ja ystävällinen ihan kaikille, hän ei koskaan ajattele, että jonkun seura olisi noloa. Hän pitää huolen, ettei kukaan jää yksin ja menee rohkeasti pyytämään mukaan, jos huomaa jonkun olevan yksin.”
”Hän on havainnoinut kouluympäristöä kiusaamisen näkökulmasta ja tuonut esille esimerkiksi bussipysäkille kirjoitetut ilkeät viestit ja toivonut niiden

puhdistamista.”

Lohjan Zonta-kerhon stipenditoimikunnan puheenjohtaja Annette Ruti ja toimikunnan jäsen Pirjo Silvennoinen jakoivat stipendit.

Fanny Määttä käy Källhagenin koulua.

Milena Nurmi, Anttilan koulu.

Pinja Heikkilä, Harjun koulu.

 

 

 

 

Zonta-stipendiaatti Erica Stick hakee keinoja väkivallan vastaiseen työhön

Lohjan Zonta-kerhon tämän vuoden opiskelijastipendin saaja Erica Stick on kouluttautumassa uudelle alalle. Ei niin, että hän jättäisi nykyisen ammattinsa, papin työn, vaan pätevöityäkseen lisää asioihin, joita haluaa olla edistämässä.

Zonta-stipendiaatti 2021

Stipenditoimikunnan puheenjohtaja Annette Ruti (vas.) totesi Erica Stickin opintojen tukevan hienosti Zonta-työn periaatteita.

Erica Stick on syntynyt ja käynyt koulunsa Lohjalla, ja lukion jälkeen hän hakeutui teologian opintoihin. Nyt, 33-vuotiaana, takana on kymmenen vuotta papin työtä. Nykyisin hän toimii Virkkalan aluepappina.

Jatko-opintoihin työn ohella hän lähti kolme vuotta sitten, jolloin hän aloitti pari- ja perheterapian psykoterapiakoulutuksen Jyväskylän yliopistossa. Terapiakoulutuksen aikana nousi tarve tietää lisää sosiaali- ja terveysalasta, ja vuosi sitten Erica aloitti sosiaalityön opinnot Helsingin yliopistossa.

” Olen huomannut, että sosiologiasta nouseva ajattelutapa valmistaa kriittiseen ajatteluun ja yhteiskunnallisten itsestäänselvyyksien kyseenalaistamiseen”, hän pohtii. ”Se antaa vahvan taustan ihmisoikeustyöhön. Olen erityisen kiinnostunut työskentelemään naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen ja poistamiseen liittyvässä työssä.”

”Toivon, että pystyn omalla osaamisellani edistämään työelämässä sekä tasa-arvoa että naisten ja tyttöjen hyvinvointia”, hän sanoo. Nämä Zonta-toiminnan keskeiset tavoitteet ovat Ericalle tuttuja jo entisen naapurin, aktiivisen Zontan kautta, ja lisää tietoa Zonta-toiminnasta hän luonnollisesti haki huomattuaan Facebookissa Lohjan kerhon stipendi-ilmoituksen.

Etäopinnot sopivat aikuisopiskelijalle

Korona-ajan etäopiskelu on antanut mahdollisuuden työelämän ja opintojen

Stipendiaatti Erica Stick

Erica Stick täydentää ammattitaitoaan sosiaalityön opinnoilla.

yhdistämiseen, kuten Erica on tähän asti tehnyt.  Stipendi helpottaa kuitenkin opintojen viemistä loppuun ja opinnäytetyöhön keskittymistä.

Erica arvioi, että hänen kaltaiselleen aikuisopiskelijalle korona-ajan pakollisessa etäopiskelussa on hyvätkin puolensa. Hän on kuitenkin huolissaan nuorten, suoraan koulusta tulleiden opiskelukavereittensa jaksamisesta. Kasvokkain kohtaamiset ovat olleet vähissä, ja pienryhmätyöskentelykin tapahtuu valtaosin ruudun välityksellä.

” Tämän päivän teknologia antaa hyvän mahdollisuuden etäkommunikaatioon ja opiskeluun. Olen huomannut, että etäopiskelussa aktiivisen kuuntelemisen taito korostuu. Vuorovaikutus ei kuitenkaan tapahdu yksin sanojen välityksellä, eikä opiskelu ole pelkästään tiedonkulkua. Opiskeluun liittyy mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ja kasvattaa sosiaalista pääomaa. Yhteys toisiin luo merkityksellisyyttä. Ajattelen, että ihmisen perustarve on tulla nähdyksi ja kuulluksi. Toivonkin, että tämä tarve saisi täyttyä niin tänä etäaikana kuin muulloinkin.”, Erica pohtii.

Stipendillä tuemme Zonta-tavoitteita

Lohjan Zonta-kerho jakaa vuosittain stipendin nuorelle naisopiskelijalle. Opintokokonaisuuden painotus oli tämän vuoden stipendissä sosiologia ja/tai IT-ala.
”Juuri tässä ajassa Erica Stickin ammatti ja jatko-opinnot vastaavat täsmälleen niihin tarpeisiin, joihin me Zonta-toiminnassa haluamme tuoda parannusta”, sanoo Lohjan Zonta-kerhon stipenditoimikunnan puheenjohtaja Annette Ruti.

Naisen teko 2021 – arjen apua ja tukea etäkoulun digiloikkaan

Parempaa arjessa selviytymistä. Siinä ehkä lyhyesti määriteltynä se, mikä yhdistää Lohjan Zonta -kerhon Naisten päivänä 2021 Naisen teko -kunniamaininnalla esiin nostamia naisia. Marju Ojanperä vetää Lohjan Hope-toimintaa ja Saara Loikkanen on tieto- ja viestintäteknologian omaksumisessa aktiivinen opettaja. 

Naisen teko 2021-palkitut

Naisen teko -kunniamaininnan saajat Marju Ojanperä (toinen vas.) ja Saara Loikkanen (kolmas vas.) kukitettiin ja onniteltiin tänä poikkeusvuonna pihalla. Jakajina Zontat Pirjo Aho ja Marjaana Moring.

Lohjan Zonta-kerho nostaa poikkeusvuoden Naisen teko -kunniamaininnan saajiksi kaksi aktiivista ja valovoimaista naista. He kumpikin edustavat sen lisäksi suurempaa joukkoa ihmisiä, jotka ovat poikkeusoloissa osoittaneet joustavuutta ja vahvaa työpanosta paremman arjessa selviytymisen eteen.

Marju Ojanperä

– Avun tarve näkyy lisääntyvänä Hopen toiminnassa, kertoo Marju Ojanperä.

Marju Ojanperä on HOPE Lohjan tiiminvetäjä, joka tekee sitovaa vapaaehtoistyötä oman työnsä ohella, kuten muutkin Hopen tiimiläiset eri puolilla Suomea. HOPE-yhdistyksen missiona on tukea vähävaraisia lapsiperheitä kierrätettyjen, hyväkuntoisten vaate-, lelu- ja tavaralahjoituksin.
– Avun tarve on lisääntynyt koronan aikana, kertoo Marju Ojanperä.  – Avunpyynnöt alkoivat lisääntyä jo viime keväänä,  ja nyt alkuvuonna niitä on tullut jo 80. Avun saajien piiri Lohjalla ja lähikunnissa – HOPE Lohja toimii Karkkilasta Hankoon – on lähes 270 perhettä. Jakelutyössä on mukana 13 aktivistia ja lisäksi seitsemän varaston tehtävissä auttavaa jäsentä.

Koronarajoitusten vuoksi toiminta on jouduttu järjestämään uusiksi. Lahjoitusten vastaanotto tapahtuu ulkona kaksi kertaa kuukaudessa, ja avustuspakettien jako perheille tehdään pienissä erissä, yksi vastaanottaja kerrallaan. Myös tavaroiden lajittelua ja pakkaamista varastolla tehdään nyt aina pienellä joukolla. – Se sujuu kyllä, mutta antoisa yhdessäolo on vähentynyt. Sitä kaipaamme kaikki, sanoo Marju Ojanperä.

saara Loikkanen

Saara Loikkanen otti keväällä 2020 nopeasti ja joustavasti käyttöön etäkoulutekniikan.

Opettaja Saara Loikkanen puolestaan on ollut pandemian alusta lähtien korvaamaton apu työyhteisössään. Hän on käyttänyt tvt-taitoja eli tieto- ja viestintäteknologiaa opetustyössään vuosia jo ennen korona-aikaa. Niinpä hänen 6-luokkansa oli viime keväänä jo tottunut laitteiden ja oppimisympäristöjen käyttäjä, ja etäkouluun siirtymisessä voitiin keskittyä sisältöihin laitesähläämisen sijaan. Kokemuksen oli suuri apu myös Muijalan koulun muille opettajille, joiden käytännön tukena hän pystyi olemaan. Työyhteisöstä tuli kiitosta Saaran rohkaisevasta ”kyllä me tästä selvitään” – asenteesta.

Syksyllä työ jatkui 4-luokkalaisten opettajana Tytyrin koulussa. Nyt Saara Loikkasen lukujärjestykseen on varattu yksi aamupäivä viikossa toisten opettajien tutorointiin.

Työ koulussa – tai jopa etänä silloin kun pakko on – sujuu, mutta Saara Loikkasen arvio on, että yhteiskunta maksaa vielä pitkään poikkeusolojen seurauksien laskua.

Naisen teko -kunniamaininta on Lohjan Zonta-kerhon vuosittainen huomionosoitus lohjalaiselle naiselle, joka on jollakin merkittävällä tavalla työssään, harrastuksessaan tai muulla tavalla edistänyt yhteistä hyvinvointia.  Kunniamaininta jaetaan  Naisten päivän tiedoilla järjestettävässä tilaisuudessa.