Lisa Andström stipendin saajat 2015

Tiedote 24.10.2015

Lisa Andström stipendin saajat 2015

Joensuun piirikokouksessa 24.10 2015 Lisa Andström stipendit jaetaan seuraaville kuudelle stipendinhakijalle väitöskirjatyöhön, 2000€ kullekin.

Aihealueina ovat lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja kulttuurin vaikutus ikääntyvien elämänlaatuun ja elinikään.

Luettelo on aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan.
1. Kiviniemi Annukka, KM, väitöskirjatyö : Vanhempimielikuvat, parisuhdetyytyväisyys ja psykofyysinen hyvinvointi, asuinpaikka Hämeenlinna/ työ Oulu yliopisto
2. Koskimäki Tiina, VTM, väitöskirjatyö: Ikääntyvien kulttuurimaku ja aktiivisuus ja niiden hyvinvointivaikutukset, asuinpaikka Vantaa/ työ Helsingin yliopisto
3. Onnela Anna, TtM, väitöskirjatyö: Psykoedukaation vaikutus peruskoulun 8- luokkalaisten tietoon ja asenteisiin mielenterveydestä, asuinpaikka Jokirinne/ työ Oulun yliopisto
4. Pohjanpalo Heidi, YTM, väitöskirjatyö: Huostaan otettujen lasten ja nuorten elämänkulut ja huostaanoton vaikuttavuus, asuinpaikka Helsinki/ työ Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
5. Pekkin Anne-Maria, KM, väitöskirjatyö: Painevaatteen vaikutus ADHD- ja ASD ( Autismikirjon ongelmat) – lasten ja nuorten käyttäytymiseen, asuinpaikka Turku/ työ Oulun yliopisto
6. Ristkari Terja, TtM, väitöskirjatyö: Vanhempienohjaus etähoitona 4-vuotiaiden lasten käytösongelmiin, asuinpaikka Turku/ työ Turun yliopisto

Kaikki kuusi stipendinsaajat ovat mukana stipendienjakotilaisuudessa iltajuhlassa. Uutuutena tänä vuonna toteutetaan posterinäyttely kokouspaikalla. Piirikokousosallistujat ja lehdistö voivat tutustua tarkemmin stipendiensaajien tutkimustöihin lauantaina 24.10 klo 12.00 alkaen.
Haminan kerhon perustamasta Lisa Andström stipendirahastosta jaetaan joka toinen vuosi stipendejä Suomessa ja Virossa asuville naisopiskelijoille ja -tutkijoille kullakin kaudella erikseen määriteltävällä kohdealueella. Zontakerhot ja yksityiset lahjoittajat ovat löytäneet tämän tärkeän rahaston, jota kartutetaan lahjoitusvaroin. Suuret kiitokset kaikille lahjoittajille.

Lisätietoja:
Lisa Andström stipenditoimikunta
puheenjohtaja Ritva Erkolahti
gsm. 050 3485802