LIEKSAN ZONTA-KERHO RY

Kerhossamme on 20 eri ikäistä ja eri ammateissa toimivaa/toiminutta aktiivista ja mukavaa naista. Tavoitteenamme on hankkia uusia jäseniä eri ikäluokista ja ammateista.

Kuukausikokouksien lomassa pidämme lyhyen ”aktiivituokion” (esim. taukojumppaa).

Marraskuun lopulla osallistumme Naistenmessuille kerätäksemme varoja toimintaamme.  Lokakuussa palkitsemme stipendillä Tyttöjen päivänä (11.10.) lieksalaisen tytön stipendillä ja joulukuussa luovutamme joulun rahalahjan yhteistyössä seurakunnan kanssa vähävaraiselle perheelle. Joulukuun kokouksen yhteydessä vietämme pikkujoulua. Maaliskuussa valitsemme Naistenpäivänä 8.3.”Vuoden Naisen” Lieksasta. Toukokuussa teemme yhteisen kevätretken.

Olemme myös osallistuneet/osallistumme maahanmuuttajanaisille järjestettyyn toimintaan.

Tiedotamme järjestöstä ja omasta toiminnastamme paikallislehdessä erilaisten aktiviteettiemme yhteydessä.

Kaiken kaikkiaan osallistuminen kerhon toimintaan on mielenkiintoisaa ja antoisaa.

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 SUOMI JA VIRO

Maailmanlaajuinen Zonta International on jaettu piireihin. Suomi ja Viro muodostavat Piirin 20. Jokainen Zonta-kerho on oman piirinsä jäsen ja jokainen zonta on oman kerhonsa jäsen.

Zonta International Piiri 20 on Naisjärjestöjen Keskusliiton, Suomen UN Womenin, Suomen YK-liiton, Suomen 1325-verkoston sekä Vastuullinen lahjoittaminen ry:n jäsenjärjestö. Zonta International noudattaa demokraattisia menettelytapoja ja arvostaa jäsentensä osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Yleiskokous on järjestön korkein päättävä elin, joka ohjaa Zonta Internationalin ja Zonta International Foundationin toimintaa.

ZONTA INTERNATIONAL

Zonta International (ZI) on maailmanlaajuinen palvelujärjestö, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäisee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Zontat antavat aikaansa, taitojaan ja taloudellista tukeaan Zontan paikallisten ja kansainvälisten palveluohjelmien toteuttamiseen sekä välittää tietoa vuosittain haettavina olevista kansainvälisistä stipendeistä ja palkinto-ohjelmista.

Zonta Internationalilla on neuvoa-antava asema vuodesta 1969 (General Consultative Status ) YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOCissa (UN Economic and Social Council), kansainvälisessä työjärjestö ILOssa (International Labour Organization) sekä kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa

Järjestöllä on neuvoa-antava asema (General Consultative Status) kansalaisjärjestöjen foorumissa NGO, jotka toimivat New York, Geneve, Wien ja Pariisi sekä neuvottelevan jäsenen asema vuodesta 1983 Euroopan Neuvostossa (Council European).

Zonta International on perustettu 1919, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.