ZAU-tempaus: tytöt luonnontieteen ja teknologian pariin.

ZAU -kampanjan tapahtuma Lahden Karisman kauppakeskuksessa 1krs. (Dressmann liikkeen edessä) torstaina 11.10. klo 16-18.

Tapahtumassa jaetaan tietoa LUMA -kerhojen toiminnasta ja ohjaajat toteuttavat erilaisia näyttäviä esityksiä, jotka liittyvät aineiden välisiin reaktioihin.  Tapahtumalla halutaan vaikuttaa asenteisiin ja kannustaa myös tyttöjä suuntautumaan matemaattis-luonnontieteelliselle alalle.  Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin.

ZAU -kampanjan (Zonta Antaa Uskallusta) tavoitteena on lisätä tyttöjen kiinnostusta matemaattis-luonnontieteellisille aloille ja teknologiaan ja oikaista vääristymää ammattien jakautumisessa miesten ja naisten töihin. Samalla kasvatetaan ”naisen euroa” tulevaisuudessa. Kampanjan toteuttavat vuosina 2018–2019 Zonta International -järjestö yhdessä LUMA-keskus Suomen kanssa. LUMA -keskus Suomi on yliopistojen muodostama verkosto, jonka tavoitteena on innostaa ja kannustaa lapsia ja nuoria matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian harrastamiseen ja opiskeluun.

ZAU-kerhotoimintaa järjestetään eri puolilla Suomea. Kerhoissa pyritään herättämään 10–12-vuotiaiden tyttöjen kiinnostusta matematiikkaan, luonnontieteisiin ja teknologiaan tyttöjen tärkeiksi kokemien aiheiden ja akateemiseen tutkimukseen perustuvien uusien opetusmenetelmien avulla. Kerhoja ohjaavat tehtävään koulutetut opiskelijat LUMA-keskus Suomen 12 taustayliopistosta.

Karisman tapahtuman järjestää Lahden Zonta-kerho, joka kerää toiminnallaan varoja Lahden LUMA -kerhojen toteuttamiseen.

Lisätietoa ZAU -kampanjasta: https://zonta.fi/zau/

Lisätietoja Päijät-Hämeen LUMA -keskuksen toiminnasta: http://www.lahdenyliopistokampus.fi/fi/paijat-hameen_luma-keskus/etusivu