Vaikuttamistoiminnan tavoitteena on edistää naisten ihmisoikeuksia kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella tasolla. Lahden kerho välittää omissa verkostoissaan piirin ja Zonta Internationalin julkilausumia ja kannanottoja ja voi myös itse tehdä sellaisia.

Kerhon oma tapa huomioida järjestön päämäärien mukaista työtä on Helmi-tunnustus. Se annetaan Lahden seudulla toimivalle henkilölle, yhteisölle tai yritykselle, joka on rohkeasti ja näkyvästi toiminut naisten/tyttöjen aseman edistämiseksi. Lahden Zonta -kerho luovutti vuonna 2019 Helmi -tunnustuksen diakoniatyöntekijä Ulla Taipaleelle.

Aikaisempina vuosina Helmi -tunnustuksen ovat saaneetZonta – piirin governor Marja Koivula, Lahden nuorisopalvelujen psykososiaalisen yksikön Dominon johtaja Anu Siiteri, mäkihyppääjä Julia Kykkänen ja Lahden ensi- ja turvakodin johtaja Erja Lohtander ja lastenlääkäri Leena Kaartinen.

Kerho osallistuu ZontaSaysNo – 16 Days of Activism –kampanjaan, joka on suunnattu naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Toimikaudella 2018-2019 kerhon teemana Zonta Says No -kampanjassa on lapsiavioliittojen ehkäisy. Kampanjaan osallistutaan tapahtumalla. Lisäksi suunnitellaan toistuvaa tapahtumaa tyttöjen päivänä. Kauden aikana laajennetaan ja tuetaan vaikuttamistoimikunnan toimintaa mm. hyödyntämällä kerholaisten viestintäosaamista sekä verkostoja. Vaikuttamistoimille pyritään saamaan enemmän mediajulkisuutta.

 

Zontat vaikuttavat maailmanlaajuisesti yhteiseksi hyväksi, edistää naisten ja tyttöjen voimaantumista ja suojaa heidän ihmisoikeuksiaan. Zonta International työskentelee Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ja Euroopan neuvoston (EN) kautta vaikuttaakseen maailmanlaajuisesti sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin. Zonta Internationalilla on ollut konsultatiivisen kansalaisjärjestön asema YK:ssa vuodesta 1969 ja se on ollut edustettuna Euroopan neuvostossa vuodesta 1983.

Zonta International, piirit, alueet ja kerhot laativat kannanottoja vaikuttaakseen kuulemisiin sekä lainsäädäntöön naisia ja tyttöjä koskevissa asioissa. Zonta-kerhot seuraavat lakeja ja käytäntöjä ja niiden vaikutuksia naisiin. Kerhot osallistuvat kuulemisiin oman alueensa vaikuttajien ja päättäjien kanssa. Zontat järjestävät tilaisuuksia lisätäkseen paikallisella tasolla tietoisuutta naisia ja tyttöjä koskevissa asioissa.

UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka talks about collaboration with Zonta International and looks ahead to Sustainable Development Goal #5.

Kestävän kehityksen tavoitteet
YK:n jäsenmaat sopivat syyskuussa 2015 New Yorkin huippukokouksessa kestävän kehityksen tavoitteista ja edistämisestä vuoteen 2030 asti. Ohjelman tavoitteena on äärimmäisen köyhyyden poistaminen ja kestävän kehityksen turvaaminen. Zonta International keskittyy ensisijaisesti tavoite 5:een.

Tavoite 5
Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.

  • Lopettaa tyttöihin ja naisiin kohdistuva syrjintä, väkivalta ja haitalliset käytännöt, kuten lapsiavioliitot ja naisten sukupuolielinten silpominen. Edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.
  • Taata naisille yhtäläiset oikeudet taloudellisiin resursseihin, omistajuuteen, rahoituspalveluihin, perintöön ja luonnonvaroihin.

MAAILMANLAAJUINEN KAMPANJA – TIEDOSTAMISESTA TOIMINTAAN
Zonta International käynnisti vuonna 2012 kampanjan Zonta Says NO  –  Zonta sanoo EI. Maailmanlaajuisen kampanjan tarkoituksena on lisätä naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvää tietoisuutta kaikkialla maailmassa.

Vuosittain toteutetaan 16 päivää kestävä kampanja sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa vastaan marraskuun 16. päivästä joulukuun 10. päivään. Kampanjan aikana Zonta-kerhot ja Zontan jäsenet kaikkialla maailmassa toimivat ja vaikuttavat lopettaakseen sukupuoleen kohdistuvan väkivallan sen kaikissa muodoissa.

Marraskuun 25. päivästä joulukuun 10. päivään Zontat ympäri maailman lisäävät tietoisuutta ja vaikuttavat, Zontat sanovat ei naisiin kohdistuvalle väkivallalle. Kampanja on osa 16 päivää aktivismia kampanjaa. Kuvasarja kertoo Zontien toiminnasta ympäri maailman.