PALVELU

Lahden Zonta-kerho hankkii varoja visionsa mukaisen toiminnan toteuttamiseen ja lahjoittaa osan varoista Zonta International Foundationin (ZIF) palvelukohteisiin. Lopulla tuetaan piirin palvelutoimintaa sekä kerhon omia, paikallisia kohteita. Lisäksi kerho voi myöntää stipendejä.

Toimikaudella 2018-2019 keskitytään varainhankinnassa Keltaisen ruusun ZAU-kampanjaan (LUMA-kerhot) ja järjestetään kaksi varainkeruuseminaaria tai muuta tapahtumaa. Tavoitteena on lahjoittaa palvelukohteisiin yhteensä vähintään 3000 € (piirin kohde ZAU 1500 €). Keskeisiä avustuskohteita tulevat olemaan ZIF:n rahastot (1500 €). Lisäksi tuetaan yhdessä sovittavaa paikallista kohdetta/kohteita.

Kerho voi tukea tukee pienillä noin 200-300 suuruisilla kerta-avustuksilla paikallisia toimijoita.  Kerhon jäseniä kannustetaan tekemään henkilökohtaisia lahjoituksia esim. syntymäpäivämuistamiset, ja hakemaan aktiivisesti nuoria naisia stipendiohjelmiimme.

Lahden Zonta-kerho järjesti keväällä 2017 hyväntekeväisyyskonsertin, jonka tuotto oli 6 600 €. Varoilla tuettiin Lahden ensi- ja turvakodin toimintaa sekä Nigerin lapsiavioliittojen ehkäisytyötä.

Toimikaudella järjestettiin kaikille avoimia seminaareja ja muita tapahtumia. Keskeisiä avustuskohteita ovat Zonta International Foundationin rahastot sekä piirin palvelukohde. Lisäksi tuetaan yhdessä sovittavaa paikallista kohdetta.

 

Palvelu on tärkeä osa Zonta Internationalin, sen piirien ja kerhojen toimintaa. Palvelutoiminta on työtä naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi. Palvelutoiminnan keskeisiä kohdealueita ovat: koulutus, terveys, oikeudellinen ja taloudellinen asema ja väkivallan ehkäiseminen.

Kansainväliset palveluprojektit toteutetaan Zonta Internationalin Service Fundin ja ZIZVAW Fundin rahoittamina YK:n projekteina. Projektit hyväksytään joka toinen vuosi pidettävässä Zonta Internationalin yleiskokouksessa.

Piiri 20:n kerhot toteuttavat Zonta-järjestön mission ja vision mukaisia palveluprojekteja omilla alueillaan ja yhteisinä koko piirin kattavina palveluprojekteina. Palvelutoiminta on jäsenten omaa, aktiivista ja osallistuvaa toimintaa ja sitä pyritään tekemään yhä enemmän yhteistyössä muiden samanmielisten järjestöjen kanssa.

Kerhot ovat Zonta-järjestön tärkein toimintayksikkö. Kullakin kerholla on palvelutoimikunta, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa omaa paikallista palvelutoimintaa. Kerhot ovat omilla toimenpiteillään tukeneet mm. turvakoteja, vastaanottokoteja, toimineet Luetaan yhdessä-toiminnassa opettajina, käyneet virkistämässä vanhuksia ja tukeneet ikäihmisten Ystäväpiiri-toimintaa.

EMPOWERING GRILS IN NIGER TO SAY NO TO CHILD MARRIAGE

To see how Zonta and UNFPA are empowering girls and young women in Niger to realize their rights and be in a stronger position to say no to child marriage.

PARTNERING TOGETHER TO EMPOWER, SAVE AND PROTECT WOMEN AND CHILDREN AROUND THE WORLD

Zonta International and the U.S. Fund for UNICEF have partnered for nearly 45 years on projects and programs to empower, protect and save women and children around the globe.