TIESITKÖ:

 

TASA-ARVONÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAT TALOUSARVIOT