PAIKALLINEN TOIMINTA

Erilaisia tapahtumia järjestämällä ja varainkeruuprojekteja toteuttamalla tuomme Zonta-ajatusta esille ja hankimme varoja, jotka lahjoitamme ilolla tyttöjen ja naisten asemaa edistäviin hankkeisiin niin paikallisesti kuin kansainvälisesti.

  •  Vuodesta 1974 alkaen vuosittain järjestetty Hyväntekeväisyysmuotinäytös on merkittävin varainhankintatapahtumamme.
  •  Kirpputorit syksyisin ja keväisin on jo perinteeksi muodostunut varainkeruumuoto.
  •  Uusimpana merkittävänä varainkeruuprojektina on jo muutaman kerran toteutettu Joulupaketointiprojekti Suomalaisen kirjakaupan asiakkaille.

 

 

Kuopion alueella teemme yhteistyötä ja osoitamme lahjoituksia tapahtumien tuotoista erilaisille järjestöille ja organisaatioille, jotka työskentelevät naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi. Lahjoituskohteina on vuosien varrella ollut mm. Tyttöjen talo, Kuopion turvakoti, Ensikoti Pihla.

Palvelutoimintamme on kohdistunut mm. maahanmuuttajanaisten kielitaidon kohentamiseen Luetaan yhdessä -kampanjan sekä kokkausiltojen kautta ja vanhusten ulkoiluttamiseen.

Keräämistämme varoista osa ohjautuu kansainvälisiin hankkeisiin, jotka organisoituvat järjestön kansainvälisellä tasolla ja ne toteutuvat yhteistyössä YK.n kanssa. Apu kohteisiin kanavoituu Zonta-järjestön rahastojen ja stipendien kautta, joihin toimintasuunnitelmassamme sovitusti ohjaamme osan lahjoitusvaroistamme. Olemme tukeneet mm. Liberian Fistula-projektia sekä Nigerin lapsiavioliittojen ehkäisy -projektia.

Women at the UNFPA back Fistula rehabilitation centre in Liberia learn skills to enable them to be financially independent when they return home from hospital

 

PALVELU

Palvelu on tärkeä osa Zonta Internationalin, sen piirien ja kerhojen toimintaa. Palvelutoiminta on työtä naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi. Palvelutoiminnan keskeisiä kohdealueita ovat: koulutus, terveys, oikeudellinen ja taloudellinen asema ja väkivallan ehkäiseminen.

Kansainväliset palveluprojektit toteutetaan Zonta Internationalin Service Fundin ja ZIZVAW Fundin rahoittamina YK:n projekteina. Projektit hyväksytään joka toinen vuosi pidettävässä Zonta Internationalin yleiskokouksessa.

Piiri 20:n kerhot toteuttavat Zonta-järjestön mission ja vision mukaisia palveluprojekteja omilla alueillaan ja yhteisinä koko piirin kattavina palveluprojekteina. Palvelutoiminta on jäsenten omaa, aktiivista ja osallistuvaa toimintaa ja sitä pyritään tekemään yhä enemmän yhteistyössä muiden samanmielisten järjestöjen kanssa.

Kerhot ovat Zonta-järjestön tärkein toimintayksikkö. Kullakin kerholla on palvelutoimikunta, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa omaa paikallista palvelutoimintaa. Kerhot ovat omilla toimenpiteillään tukeneet mm. turvakoteja, vastaanottokoteja, toimineet Luetaan yhdessä-toiminnassa opettajina, käyneet virkistämässä vanhuksia ja tukeneet ikäihmisten Ystäväpiiri-toimintaa.

EMPOWERING GRILS IN NIGER TO SAY NO TO CHILD MARRIAGE

To see how Zonta and UNFPA are empowering girls and young women in Niger to realize their rights and be in a stronger position to say no to child marriage.

PARTNERING TOGETHER TO EMPOWER, SAVE AND PROTECT WOMEN AND CHILDREN AROUND THE WORLD

Zonta International and the U.S. Fund for UNICEF have partnered for nearly 45 years on projects and programs to empower, protect and save women and children around the globe.