Kristina Zontaklubb firade 40 år 17.11.2018

På lördag eftermiddag 17.11.2018 gick Kristina Zontaklubbs 40-årsjubileumsfest av stapeln. Klubben är tvåspråkig och har medlemmar från Närpes, Kaskö och Kristinestad. Festen hölls i anrika Kristinestads svenska gymnasium, ritad av Lars Sonck. Den ståtliga byggnaden gav en fin inramning till de festligt dukade kaffeborden i aulan och zontasymbolen – den gula rosen – prydde både bord och bakverk. Trots flera andra evenemang samma dag sökte sig många f.d. zontor och övriga gäster till gymnasiet. På plats var glädjande nog fyra zontor som var med och startade klubben 1978: Iris Grüssner-Hellman, Kerstin Svartnäs och de fortfarande aktiva zontorna Tarja Boström och Catarina Rikala. Tarja Boström fungerade också som Kristina Zontaklubbs allra första ordförande.

Klubbens nuvarande ordförande Barbro Lundberg hälsade välkommen och berättade om Zonta International som är en världsomfattande organisation som fyller 100 år nästa år. Zontaklubbar runt om i hela världen har som målsättning att verka för att förbättra flickors och kvinnors ställning i samhället. Hon berättade om den pågående ZAU-kampanjen (Zonta Antar Utmaningar/ Zonta Antaa Uskallusta), som vill främja flickors intresse för matematisk-naturvetenskapliga branscher redan i lågstadiet och rätta till snedvridningen i yrkenas fördelning bland män och kvinnor i samhället. Intäkterna från festen gick oavkortat till ZAU-kampanjen och glädjande många sponsorer hade gett bidrag till insamlingen. Ett stort tack till dem!

Festtalare var riksdagsledamot Eva Biaudet, som även är ordförande för Kvinnoorganisationernas Centralförbund. Hon talade under temat barnäktenskap. Hon beskrev läget i världen just nu, där var tredje gift kvinna är under 18 år. Tvångsäktenskap ingås ofta p.g.a. fattigdom; ju yngre en flicka är då hon blir bortgift desto mindre hemgift tvingas flickans familj betala. Detta leder till att miljontals flickor aldrig får möjlighet att gå i skola och skaffa sig en utbildning. Därför är det viktigt att utbilda flickor och kvinnor till olika yrken så de kan försörja sig, bli en del av samhället och delta i beslutsfattandet. Där gör Zonta International en viktig insats tillsammans med FN och UNFPA genom att samla in medel för kampen mot barnäktenskap. I Finland kan minderåriga gifta sig med tillstånd från justitieministeriet men man är på väg att ändra lagstiftningen och kommer att följa övriga skandinaviska länder där barnäktenskap redan är förbjudna.

Även governor för distrikt 20 (som består av Finland och Estland), Lea Helle, framförde sin hälsning till den jubilerande zontaklubben. Mellan talen fick publiken njuta av fin musik framförd av Nanna Rosengård och Tom Ingvesgård samt gruppen Hormoni Sisters. Rita Nordström-Lytz läste några väl valda dikter skrivna av nordiska, kvinnliga författare. Past governor Tarja Boström hade sammanställt en gedigen historik där hon berättade om de aktiviteter zontaklubben varit med om. Under framförandet visades ett intressant bildspel som gjorts av Lilli Lillkull. Man kunde se ett urval bilder från de gångna 40 åren. Programmet presenterades på ett utmärkt sätt av jubleumsfestens konferencier Ulla-Maj Wideroos.

Pia Eklund

 

Glada Zontor: Åsa Sandgärds, Kristina Hannus, Birgitta Sundqvist, Gullan Frostell (f.d. zonta), Marita Forsström, Catarina Rikala och Susanne Bodman
Foto: Pia Eklund

 

Festtalare riksdagsledamot Eva Biaudet och governor Lea Helle, som förde distriktets hälsning

Hormoni Sisters