Allsångsafton / Yhteislauluilta

vid Gula Paviljongen onsdag  3. augusti 2022 kl 18.00

Keltaisella Paviljongilla keskiviikkona 3. elokuuta 2022 klo 18.00

Allsångsledare / Laulua johtavat Sven Roswendahl, Lasse Eriksson och / ja Harry Kinos

Kaffeservering / Kahvitarjoilu 5 €

till förmån för Förbundet  för mödra- och syddshem

Ensi-ja turvakotien liiton hyväksi

Pausgymnastik / Taukojumppa