8.1.2020

Vuoden ensimmäinen kuukausitapaamisemme 

Aloitimme vuoden ensimmäisen kokoontumisemme leipoen riisi- ja perunapiirakoita zonta-sisaremme Ritva Seppälän luona. Yhdessä tekeminen ja perinteiden harjoittaminen oli mukava kokemus, josta innostuimme niin, että ajattelimme toteuttaa samantyyppisen tapahtuman myös myöhemmin.

Iloisena yllätyksenä oli, että saimme leipomisen jälkeen naisvieraan Keski-Afrikasta. Ritva oli kutsunut kokoukseemme kiintiöpakolaisena Suomeen saapuneen Sahan avustajansa Sirpa Ylätalon kanssa. Saha oli tullut Suomeen vuosi sitten eikä osaa kuin omaa äidinkieltään hausaa. Keskustelimme puhelimitse tulkin välityksellä ja saimme kuulla hänen surullisen, mutta loppujen lopuksi myös onnellisen tarinan sodan keskeltä Kamerunin pakolaisleirin kautta turvalliseen Suomeen. Todella surullista ja järkyttävää oli, että hän menetti oman lapsensa matkan aikana. Nyt Saha on kuitenkin kiitollinen ja tyytyväinen omaan tilanteeseen ja olosuhteisiin, vaikka hän on Suomessa aivan yksin ilman omia läheisiä. Aika kuluu uutta kulttuuria ja kieltä opiskellen sekä käsitöitä tehden. Meillä oli mukava, lämminhenkinen ja unohtumaton rupatteluhetki vieraidemme kanssa. Sahan ei myöskään tarvinnut lähteä tyhjin käsin kokouksestamme.

Tunsimme zontalaisina, että tällä tavalla saamme konkreettisesti vaikuttaa ja toimia myös täällä lähellä. Yhdessä ponnistelu tyttöjen ja naisten aseman edistämiseksi jatkuu. On tärkeää, että voimme vaikuttaa asioihin monin eri tavoin.

Riitta Lonka, puheenjohtaja

Kouvolan Zonta-kerho ry

11.6.2019

Kouvolan Zonta-kerho ry:n stipendit keväällä 2019

Kouvolan Zonta-kerho jakoi jo toisena vuonna peräkkäin stipendejä tytöille, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskeluun Kouvolassa.
Stipendin saajalta edellytettiin innostuneisuutta Luma-aineisiin, suvaitsevaisuutta toisia kohtaan, päämäärätietoisuutta ja opiskelumotivaatiota.

Tänä keväänä 100 euron stipendin saivat Jemina Kivimaa Elimäen yhtenäiskoulusta, Anniina Koistinen Kouvolan yhteiskoulusta ja Elina Martin Eskolanmäen koulusta.

Zontien tavoitteena on mm. parantaa naisten juridista, poliittista, taloudellista, koulutuksellista, terveydellistä ja ammatillista asemaa maailmanlaajuisesti ja paikallisesti.

Zontien mielestä tyttöjä on innostettava opiskelemaan matematiikkaa, luonnontieteitä ja teknologiaa, koska matemaattiset taidot ovat avain lähes kaikkiin ammatteihin.

Kouvolan Zonta-kerho järjesti keväällä 2018 arpajaiset, joiden tuotto on ohjattu näihin stipendeihin.

Zonta-kerho kiittää sekä arpojen ostajia että voittojen lahjoittajia!

12.1.2019

Avioliitto ei ole lasten asia

Hallitus on antanut lakiesityksen, jonka mukaan alaikäisten avioliitot mahdollistavasta poikkeuslupamenettelystä luovutaan. Kouvolan Zonta-kerho pitää esitystä hyvänä ja toivoo, että eduskunta hyväksyy sen. Tämä tarkoittaisi sitä, että jatkossa alle 18-vuotiaat eivät enää voisi solmia avioliittoja Suomessa. Lapsiavioliitot on kielletty jo aikaisemmin Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Lapsiasiavaltuutettu ja ihmisoikeusjärjestöt ovat kehottaneet Suomea tekemään samoin.

Zontat tukevat kansainvälisiä projekteja, joissa pyritään parantamaan naisten ja tyttöjen asemaa. Parhaillaan on menossa YK:n alajärjestöjen UNICEFin ja UNFPAn kanssa Ending Child Marriage –projekti, jonka tavoitteena on vähentää lapsiavioliittoja kehitysmaissa, joissa ne ovat valittavan yleisiä. Alaikäisenä solmittu avioliitto on usein vahingollinen tytöille: koulunkäynti keskeytyy, varhaisiin raskauksiin ja synnytyksiin liittyy vakavia komplikaatioita ja tytöllä on suuri todennäköisyys päätyä väkivallan uhriksi. Alaikäisenä solmittuihin avioliittoihin liittyy usein myös pakkoavioliitot ja ihmiskauppa.

Vaikka alaikäisenä solmittujen avioliittojen määrä ei Suomessa ole ollut korkea (vuosittain 10-30 hakemusta), ratkaisulla on ennen kaikkea laajempi kansainvälinen merkitys: poikkeusluvista luopumisella annamme kansainvälisen signaalin, että emme hyväksy alaikäisten avioliittoja ja että vasta täysi-ikäinen voi puhtaasta omasta tahdostaan solmia avioliiton.

Kouvolan Zonta-kerho ry
Riitta Lonka, puheenjohtaja
Kristiina Sihvonen, sihteeri