Zonta says no tapahtuma Kotkan kirjastolla 25.11-10.12.2020

 

 

 

 

 

 

He eivät ole enää täällä

Esillä olevat vaatekerrat viittaavat naisiin, jotka ovat vuoden aikana kuolleetavio- tai avopuolisonsa,seurustelukumppaninsa tai entisen kumppaninsa surmaamina.

Kumppaninsa tai entisen kumppaninsa pahoinpitelemistä naisista kuolee väkivallan seurauksena vuosittain 15 – 17. Myös miehiä kuolee, mutta heitä on uhreina olennaisesti vähemmän.

Vuonna 2019 silloisen tai entisen kumppaninsa surmaamaksi joutui ennakkotiedon mukaan 16 naista ja neljä miestä.

Pari- ja lähisuhdeväkivallan uhreja on kaikkiaan tuhansittain. Vuonna 2019 viranomaisten tietoon tuli Suomessa 10 600 tapausta. 5 800 tapauksessa oli tekijä oli uhrin silloinen tai entinen puoliso tai seurustelukumppani. Valtaosa uhreista oli naisia.

Läheskään kaikkea väkivaltaa ei ilmoiteta viranomaisille.

Suomen hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaan naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen suurimmista ihmisoikeusongelmista.

* * *

Näyttelyn on järjestänyt Kotkan Zontakerho ry. Se liittyy kansainväliseen Zonta Says No -päivään, joka on 25.11. Kampanjan viestinä on vastustaa kaikkea naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, mikä muutenkin kuuluu Zonta International -järjestön tavoitteisiin.