KEMI-TORNIO ZONTA-KERHO

Lähes viidenkymmenen vuoden aikana kerhon toiminta on muuttunut muodollisesta naisyhdistyksestä eri alojen naisten vapaamuotoiseksi kokoontumiseksi. Kokoonnumme kuukauden kolmantena tiistaina. Kuukausikokouksissa kerrotaan sekä Zonta-tavoitteiden etenemisestä ja palveluprojektien saavutuksista että kuullaan ajankohtaisia alustuksia niin kerhon jäsenten kuin ulkopuolisten henkilöiden pitäminä. Vierailemme myös paikallisissa kiinnostavissa kohteissa. Syksyisin teemme yhdessä variksenmarjamehua. Keväisin lahjoitamme stipendit kahdelle ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston opiskelijalle huomioiden zontien periaatteet stipendien jaossa.

Kerho on mukana Pohjoisen yhteisöjen tuki – Majakka ry:n toiminnassa, joka kokoaa paikallisia yhdistyksiä yhteen.

 

Variksenmarjamehu

Kemi-Tornio Zonta kerho – tavaramerkki variksenmarjamehu

 

 

 

 

 

 

 


ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 SUOMI JA VIRO

Maailmanlaajuinen Zonta International on jaettu piireihin. Suomi ja Viro muodostavat Piirin 20. Jokainen Zonta-kerho on oman piirinsä jäsen ja jokainen zonta on oman kerhonsa jäsen.

Zonta International Piiri 20 on Naisjärjestöjen Keskusliiton, Suomen UN Womenin, Suomen YK-liiton, Suomen 1325-verkoston sekä Vastuullinen lahjoittaminen ry:n jäsenjärjestö. Zonta International noudattaa demokraattisia menettelytapoja ja arvostaa jäsentensä osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Yleiskokous on järjestön korkein päättävä elin, joka ohjaa Zonta Internationalin ja Zonta International Foundationin toimintaa.

ZONTA INTERNATIONAL

Zonta International (ZI) on maailmanlaajuinen palvelujärjestö, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäisee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Zontat antavat aikaansa, taitojaan ja taloudellista tukeaan Zontan paikallisten ja kansainvälisten palveluohjelmien toteuttamiseen sekä välittää tietoa vuosittain haettavina olevista kansainvälisistä stipendeistä ja palkinto-ohjelmista.

Zonta Internationalilla on neuvoa-antava asema vuodesta 1969 (General Consultative Status ) YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOCissa (UN Economic and Social Council), kansainvälisessä työjärjestö ILOssa (International Labour Organization) sekä kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa

Järjestöllä on neuvoa-antava asema (General Consultative Status) kansalaisjärjestöjen foorumissa NGO, jotka toimivat New York, Geneve, Wien ja Pariisi sekä neuvottelevan jäsenen asema vuodesta 1983 Euroopan Neuvostossa (Council European).

Zonta International on perustettu 1919, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.