Kemi-Tornio Zonta-kerho

Kemi-Tornio Zonta-kerho ry on perustettu v. 1969. Lähes viidenkymmenen vuoden aikana kerhon toiminta on muuttunut muodollisesta naisyhdistyksestä eri alojen naisten vapaamuotoiseksi kokoontumiseksi.

Kemi-Tornio Zonta-kerho kuuluu kansainväliseen Zonta International – palvelujärjestöön. Palvelujärjestön jäsenet toimivat eri aloilla tavoitteenaan naisen aseman parantaminen ja vahvistaminen. Järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.


Tulossa syyskuussa: Kemi-Tornio Zonta-kerhon 50-vuotisjuhlat ja aluekokous

Kerhomme täyttää v. 2019 50-vuotta. Juhlistamme tätä 20.9.2019 Kemin ympärivuotisessa Lumilinnassa. Seuraana päivänä 21.9.2019 pidetään Area 2:n aluekokous hotelli Merihovissa Kemissä. Lisätietoa kemi-tornio (a) zonta.fi.

Ajankohtaista: Keltainen Ruusu 2018 – 2019: ZAU-kampanjalla tasa-arvoa

ZAU-kampanjalla vaikutamme omalta osaltamme sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen rohkaisemalla tyttöjä ja poikia sekä heidän läheisiään opiskelemaan matemaattis-luonnontieteellisiä aineita monipuolisten menetelmien avulla. Lisätietoa kampanjasta saat kerhon puheenjohtajalta ja sihteeriltä sekä kampanjan omilta sivuilta.