Kansainväliset palveluprojektit tutuksi

Piirin palvelutoimikunta

Kansainväliset palveluprojektit tutuksi

Tyttöjen itsetunnon kohottaminen, lapsiavioliittojen ja liian aikaisten raskauksien ehkäiseminen Nigerissä

Zonta Internationalin yhdessä YK:n väestörahaston (UNFPA) kanssa jo toista kaksivuotiskautta toteutettava projekti tavoittaa kaudella 2016-2018 yli 14 000 tyttöä (ensimmäisellä kaudella 11 000) auttaen ehkäisemään tyttöjen aikaisia avioliittoja ja varhaisia raskauksia.

Zonta Internationalin miljoonan dollarin rahoituksella autetaan

 • tyttöjen terveyttä
 • varmistetaan tyttöjen koulutus
 • suojellaan tyttöjä väkivallalta
 • parannetaan tyttöjen itsetuntoa
 • tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi
 • vaikutetaan parlamentin jäseniin ja ministereihin avioliiton ikärajan nostamiseksi 18 vuoteen
 • vaikutetaan yleisesti lainsäädännön kehittämiseen vaikeimmissakin olosuhteissa toimivissa maissa

Projektin tuloksena tyttöjen terveys, koulutus ja sosiaalinen asema kohentuvat. Tytöt tietävät oikeutensa ja osaavat puolustaa niitä. He ovat enemmän turvassa ja heillä on keinoja vastustaa väkivaltaa.

Indikaattorit osoittavat parannusta tilanteessa tapahtuneen. Tammikuun 2017 raportti näyttää seuraavia lukuja:

 • 43 vastasynnyttänyttä tyttöä oli rekisteröity kun kahdeksan kuukautta aiemmin vastasynnyttäneitä tyttöjä oli rekisteröity 77.
 • 19 avioliittoa oli rekisteröity projektin alun jälkeen, kun alussa tyttöjä oli 69.
 • 16 tytön raportoitiin tulleen vastikään raskaaksi, kun alussa heitä oli 98.
 • 57 prosenttia naimisissa olevista käytti ehkäisyä, kun hankkeen alussa luku oli 16 prosenttia.

”Yhteisössäni minä kerron ystävilleni lapsiavioliiton vaaroista. Minä neuvon heitä kieltäytymään aikaisesta avioliitosta.”

”Projekti on auttanut olemaan avoimempi. Olemme oppineet lukemaan ja kirjoittamaan omalla kielellämme ja ranskaksi. Olemme jakaneet tietoamme monille tytöille, kertoneet heille, miten tärkeää on perhesuunnittelu ja käydä terveyskeskuksessa.”