OLEMME OSA KANSAINVÄLISTÄ ZONTA JÄRJESTÖÄ

Zonta Internationaalin ylintä päätäntävaltaa käyttää edustajien yleiskokous (Zonta International Convention), joka järjestetään kaksivuotiskausittain. Yleiskokouksessa valitaan kaksivuotiselle toimintakaudelle kansainvälinen hallitus. Kansainvälisen hallituksen muodostavat neljä virkailijaa ja seitsemän kansainvälistä johtajaa. Kansainvälinen hallitus johtaa ja valvoo tavoitteiden toteutumista. Zonta Internationalin päämajan henkilökunta toteuttaa käytännön toimenpiteitä ja auttaa kerhoja/e-Clubeja niiden toiminnassaan. Kansainvälisen hallituksen apuna on erilaisia asiantuntijatoimikuntia valmistelutyössä.

Hallinnollisesti Zonta International on jaettu maailmanlaajuisesti 32 piiriin. Suomi ja Viro muodostavat Piirin 20 ja piiri on jaettu 1-6:teen alueeseen, jokainen piirin kerho kuuluu omaan alueeseensa. Piirin toimintaa johtaa Governor. Piirihallitus vastaa käytännön toiminnasta piirikokousten välillä.

Kansainvälinen taso: yleiskokous

Piiritaso: piirikokous