JOENSUUN ZONTA-KERHO

Joensuun zontakerhon perustava kokous pidettiin 28.3.1972 Liisa Kimasen koolle kutsumana. Kokoukseen osallistui Vappu Granfelt ja muita savonlinnalaisia kummeja sekä Helsingistä Annikki Mäkinen. Perustajajäseniä oli 16. Kerhon charter-juhlaa vietettiin Teatteriravintolassa 18.3.1973. Charter-kirjan luovutti ZI:n president-elect Eleanor Jammal.

Jäsenmäärä on vaihdellut. Vuonna 1980 jäseniä oli 35, 1990 42 ja vuonna syksyllä 2017 meitä on 35.

Kokoukset

Kerho on kokoontunut säännöllisesti kerran kuukaudessa tiettynä viikonpäivänä, kesä- ja heinäkuuta lukuun ottamatta, nyt jo pitkään kuukauden toisena tiistaina. Pisimpään kokouksia on pidetty Teatteriravintolassa ja sen tornikabinetissa. Nyt kokouspaikka vaihtelee. Kokouksia on pidetty myös yritysten ja yhteisöjen tiloissa. Elokuun kokous on monesti ollut jäsenten kutsumana lähellä luontoa. Kokouksissa on jäsenten tai harvemmin ulkopuolisen pitämä esitelmä. Ohjelmassa on ollut myös pienryhmäillallisia jäsenten kodeissa

Palvelutoiminnan kohteet

Kerho on osallistunut piiri XIII:n, piiri 20:n ja sen alue 3:n hankkeisiin ja tukenut ZI:n rahastoja. Kerhon omia avustuskohteita ovat olleet useat pohjoiskarjalaiset yhdistykset ja yhteisöt. Tukea on annettu myös kummiperheille sekä yksittäisille apua tarvitseville ryhmille ja yksilöille. Koululaisia, opiskelijoita ja Euroopan ulkopuolelta tulevia yliopisto-opiskelijoita on tuettu apurahoin.

Varojenkeruu

Varoja on kerätty ja tehty samalla zontatoimintaa tutuksi Naisten Messuilla, Taiteiden yössä ja Vanhan kaupungin päivässä sekä järjestämällä kirpputoreja, myyjäisiä, musiikkimatineoita, konsertteja ja teatteri- ja muotinäytöksiä.

Kerholla on ollut monia omia myyntiartikkeleita. Nyt myynnissä on Sisko Sutisen keramiikkaa ja Salli Soinisen ja Aino Stranden-Sorviston suunnittelemia kortteja.

Yksittäisiä tilaisuuksia

Naistenpäiväseminaari järjestettiin 1999-2002. Loppiaiskonsertti Taidemuseon salissa ja ystävänpäivän tienoilla järjestetty lounastilaisuus ”Makumatka ystävän kanssa” ovat olleet kerhon toistuvia tilaisuuksia 2000-luvulla. Tilaisuuksia on järjestetty myös yhteistyössä muitten paikallisten naisjärjestöjen kanssa.
Piirikokouksen järjestäminen

Lokakuussa vuonna 1997 kerho järjesti ZI piiri 20:n piirikokouksen Joensuun konservatoriolla teemalla Nainen ja metsä. Lokakuussa 2015 kerhomme järjesti piirikokouksen teemalla moninainen Nainen.

Edustus piiri XIII:n, piiri 20:n ja ZI:n tehtävissä

Liisa Hallakorpi-Maukonen, pirihallitus, VAD, 1992-94, Ulla Mikkola, it-toimikunta pj 2000-2002, Salli Soininen, pr-toimikunta 2010- , Ulla Mikkola, historiatoimikunta 2012- 2014, jäsen, 2014-2016 puheenjohtaja, Leena Ronkainen, VAD, 2015-2016, AD 2017-2018.

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20

•Suomi ja Viro
•6 aluetta
•63 kerhoa, joista on yksi e-Club
•jäseniä 1 675

Maailmanlaajuinen Zonta International on jaettu piireihin. Suomi ja Viro muodostavat Piirin 20. Jokainen Zonta-kerho on oman piirinsä jäsen, ja jokainen zonta on oman kerhonsa jäsen.

Zonta International Piiri 20 toimii aktiivisesti jäsenenä Naisjärjestöjen Keskusliiton, Suomen UN Womenin, Suomen YK-liiton, Suomen 1325-verkoston sekä Vastuullinen lahjoittaminen ry:ssä .

Zonta International noudattaa demokraattisia menettelytapoja ja arvostaa jäsentensä osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Yleiskokous on järjestön korkein päättävä elin, ja se ohjaa Zonta Internationalin ja Zonta International Foundationin toimintaa.

Zonta International, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.


ZONTA INTERNATIONAL

•perustettu 1919
•jäseniä 29 712
•kerhoja 1 183
•toimii 67 maassa
•piirejä 32
•alueita 1
•Z Clubs 205
•Golden Z Clubs 81

Zonta International on maailmanlaajuinen palvelujärjestö, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäisee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Zontat antavat aikaansa, taitojaan ja taloudellista tukeaan Zontan paikallisten ja kansainvälisten palveluohjelmien toteuttamiseen sekä välittää tietoa vuosittain haettavina olevista kansainvälisistä stipendeistä ja palkinto-ohjelmista.

Zonta Internationalilla on neuvoa-antava asema vuodesta 1969 (General Consultative Status ) YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOCissa (UN Economic and Social Council), kansainvälisessä työjärjestö ILOssa (International Labour Organization) sekä kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa

Järjestöllä on neuvoa-antava asema (General Consultative Status) kansalaisjärjestöjen foorumissa NGO, jotka toimivat New York, Geneve, Wien ja Pariisi sekä neuvottelevan jäsenen asema vuodesta 1983 Euroopan Neuvostossa (Council European).

Zonta International, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.

 

2016-2018 Zonta International and Zonta International Foundation President Sonja Hönig Schough presents Zonta’s goals and programs for the 2016-2018 Biennium


ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION

Zonta International Foundation on voittoa tavoittelematon hyväntekeväisyyssäätiö. ZIF toimii parantaakseen tuhansien naisten elämää eri puolilla maailmaa. Se luovuttaa yli 5 miljoonaa dollaria jokaisen kaksi-vuotisen toimintakautensa aikana Zonta Internationalin kansainvälisten ohjelmien ja projektien toteuttamiseen.

Säätiölle tehdyt lahjoitukset kohdistetaan kokonaisuudessaan palveluohjelmien toteuttamiseen ja kehittämiseen. Lahjoittajia ovat Zonta-kerhot, kerhojen jäsenet sekä Zontan toiminnan tukijat.

Zonta Internationalin ja Zonta International Foundationin toimintamenot rahoitetaan Zonta Internationalin keräämillä jäsenmaksuilla.


Lisätietoja:
Zonta International Piiri 20
Foundation Ambassador
Anna Lauttamus-Kauppila, Zonta Club of Helsinki IV, Area 1
anna.lauttamus-kauppila[at]prh.fi

Change a life – TODAY !


HELVI SIPILÄ -RAHASTO • HELVI SIPILÄ- FONDEN • HELVI SIPILÄ FUND

Helvi Sipilä-rahasto kunnioittaa ministeri, Past Zonta International President Helvi Sipilän elämäntyötä ja muistoa 2015-2009.  Rahaston tarkoituksena on kehitysmaiden naisten aseman ja elinolosuhteiden parantaminen. Kerätyt varat tilitetään kokonaisuudessaan Zonta International Foundationille, joka käyttää varat Service-Fundin palveluprojektien rahoittamiseen. Lahjoituksina tai palvelutoiminnan avulla saadut varat käytetään Zonta International Foundation Service rahaston kohteisiin.

Toimintakaudella 2016-2018 kohteet

Zonta International Foudation Service rahasto edelleen auttaa kehitysmaiden naisia parantamalla heidän koulutusta ja terveyttään. YK laatii yhteistyössä Zonta Internationalin kanssa rahoitettavat projektit kaksivuotiskausittain. Vuodesta 1923 Zonta International on antanut yli 15,5 miljoonaa dollaria naisia hyödyntäviin projekteihin 35 maassa.

Auta meitä auttamaan naisia ja tyttöjä
– tee lahjoitus

TEE KERTALAHJOITUS

Voit lahjoittaa vapaavalintaisen summan ja antaa tukesi näin kehitysmaiden naisille ja tytöille Zonta International Service Fundin kohteisiin.

MERKKIPÄIVÄKERÄYS TAI MUISTOLAHJOITUS

Miten oman juhlapäivän voi jakaa kehitysmaan naisten kanssa? Muistokeräys poismenneen omaisen muistolahjoituksella autat naisia ja tyttöjä ketkä apuasi eniten tarvitsevat.

Merkkipäiväkeräyksestä tai muistolahjoituksesta toimitetaan luettelon lahjan antajasta ja lahjoitusten yhteissumma. Kerro kutsussasi lahjoitustilin numero IBAN FI55 1160 3000 1078 52 ja valitsemasi viesti lahjoittamista varten. Ennen merkkipäiväkeräyksen tai muistolahjoituksen aloittamista ole yhteydessä piirin rahastonhoitajaan.

Zonta International Piiri 20
Saija Tirkkonen   saija.tirkkonen@zonta.fi
Ilmoita yhteystietosi, viestisi tilisiirtoon sekä ajankohta.

Valtakunnallisella keräysluvalla kerätyt varat talletetaan aina suoraan keräyslupakohteen keräystilille.

Keräystili: Helvi Sipilä Rahasto
Pankki: Nordea Pankki Suomi Oyj
Saaja: Zonta International Piiri 20
Keräystili: IBAN: FI55 1160 3000 1078 52
Tunnukset: BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Viestikenttä: Kerhon nimi ja kerhon numero. Lippaan ja/tai listan numero.

Helvi Sipilä -rahasto – Helvi Sipilä- Fonden – Helvi Sipilä Fund

Rahankeräysluvan saaja ja toimeenpanija
Zonta International Piiri 20 ry

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2017/421, myönnetty 13.4.2017, ei keräystunnusta

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 15.4.2017–14.4.2019, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään kokonaisuudessaan Zonta International Foundationin kohdistamana Zonta Internationalin ja YK:n alajärjestöjen yhteistyössä sovittuihin palveluhankkeisiin, joiden tarkoituksena on kehitysmaiden naisten aseman ja elinolosuhteiden parantaminen.

Zonta International piiri 20 ry voi ottaa Rahastoon vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jotka täyttävät Rahaston ehdot sekä kerätä varoja kampanjoilla ja myyntituotteilla.