JOENSUUN ZONTA-KERHO

Joensuun zontakerhon perustava kokous pidettiin 28.3.1972 Liisa Kimasen koolle kutsumana. Kokoukseen osallistui Vappu Granfelt ja muita savonlinnalaisia kummeja sekä Helsingistä Annikki Mäkinen. Perustajajäseniä oli 16. Kerhon charter-juhlaa vietettiin Teatteriravintolassa 18.3.1973. Charter-kirjan luovutti ZI:n president-elect Eleanor Jammal.

Jäsenmäärä on vaihdellut. Vuonna 1980 jäseniä oli 35, 1990 42 ja vuonna syksyllä 2017 meitä on 35.

Kokoukset

Kerho on kokoontunut säännöllisesti kerran kuukaudessa tiettynä viikonpäivänä, kesä- ja heinäkuuta lukuun ottamatta, nyt jo pitkään kuukauden toisena tiistaina. Pisimpään kokouksia on pidetty Teatteriravintolassa ja sen tornikabinetissa. Nyt kokouspaikka vaihtelee. Kokouksia on pidetty myös yritysten ja yhteisöjen tiloissa. Elokuun kokous on monesti ollut jäsenten kutsumana lähellä luontoa. Kokouksissa on jäsenten tai harvemmin ulkopuolisen pitämä esitelmä. Ohjelmassa on ollut myös pienryhmäillallisia jäsenten kodeissa

Palvelutoiminnan kohteet

Kerho on osallistunut piiri XIII:n, piiri 20:n ja sen alue 3:n hankkeisiin ja tukenut ZI:n rahastoja. Kerhon omia avustuskohteita ovat olleet useat pohjoiskarjalaiset yhdistykset ja yhteisöt. Tukea on annettu myös kummiperheille sekä yksittäisille apua tarvitseville ryhmille ja yksilöille. Koululaisia, opiskelijoita ja Euroopan ulkopuolelta tulevia yliopisto-opiskelijoita on tuettu apurahoin.

Varojenkeruu

Varoja on kerätty ja tehty samalla zontatoimintaa tutuksi Naisten Messuilla, Taiteiden yössä ja Vanhan kaupungin päivässä sekä järjestämällä kirpputoreja, myyjäisiä, musiikkimatineoita, konsertteja ja teatteri- ja muotinäytöksiä.

Kerholla on ollut monia omia myyntiartikkeleita. Nyt myynnissä on Sisko Sutisen keramiikkaa ja Salli Soinisen ja Aino Stranden-Sorviston suunnittelemia kortteja.

Yksittäisiä tilaisuuksia

Naistenpäiväseminaari järjestettiin 1999-2002. Loppiaiskonsertti Taidemuseon salissa ja ystävänpäivän tienoilla järjestetty lounastilaisuus ”Makumatka ystävän kanssa” ovat olleet kerhon toistuvia tilaisuuksia 2000-luvulla. Tilaisuuksia on järjestetty myös yhteistyössä muitten paikallisten naisjärjestöjen kanssa.
Piirikokouksen järjestäminen

Lokakuussa vuonna 1997 kerho järjesti ZI piiri 20:n piirikokouksen Joensuun konservatoriolla teemalla Nainen ja metsä. Lokakuussa 2015 kerhomme järjesti piirikokouksen teemalla moninainen Nainen.

Edustus piiri XIII:n, piiri 20:n ja ZI:n tehtävissä

Liisa Hallakorpi-Maukonen, pirihallitus, VAD, 1992-94, Ulla Mikkola, it-toimikunta pj 2000-2002, Salli Soininen, pr-toimikunta 2010- , Ulla Mikkola, historiatoimikunta 2012- 2014, jäsen, 2014-2016 puheenjohtaja, Leena Ronkainen, VAD, 2015-2016, AD 2017-2018.

ZONTA INTERNATIONAL PIIRI 20 SUOMI JA VIRO

Maailmanlaajuinen Zonta International on jaettu piireihin. Suomi ja Viro muodostavat Piirin 20. Jokainen Zonta-kerho on oman piirinsä jäsen ja jokainen zonta on oman kerhonsa jäsen.

Zonta International Piiri 20 on Naisjärjestöjen Keskusliiton, Suomen UN Womenin, Suomen YK-liiton, Suomen 1325-verkoston sekä Vastuullinen lahjoittaminen ry:n jäsenjärjestö. Zonta International noudattaa demokraattisia menettelytapoja ja arvostaa jäsentensä osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla. Yleiskokous on järjestön korkein päättävä elin, joka ohjaa Zonta Internationalin ja Zonta International Foundationin toimintaa.

ZONTA INTERNATIONAL

Zonta International (ZI) on maailmanlaajuinen palvelujärjestö, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäisee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Zontat antavat aikaansa, taitojaan ja taloudellista tukeaan Zontan paikallisten ja kansainvälisten palveluohjelmien toteuttamiseen sekä välittää tietoa vuosittain haettavina olevista kansainvälisistä stipendeistä ja palkinto-ohjelmista.

Zonta Internationalilla on neuvoa-antava asema vuodesta 1969 (General Consultative Status ) YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOCissa (UN Economic and Social Council), kansainvälisessä työjärjestö ILOssa (International Labour Organization) sekä kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unescossa

Järjestöllä on neuvoa-antava asema (General Consultative Status) kansalaisjärjestöjen foorumissa NGO, jotka toimivat New York, Geneve, Wien ja Pariisi sekä neuvottelevan jäsenen asema vuodesta 1983 Euroopan Neuvostossa (Council European).

Zonta International on perustettu 1919, sen piirit ja kerhot ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia.