Kasviekologian professori Riitta Julkunen-Tiitto Vuoden Nainen 2018

Joensuun Zonta-kerho luovutti Vuoden Nainen 2018 tunnustuksen Kansainvälisenä naistenpäivänä 8.2.2018 kasviekologian professori Riitta Julkunen-Tiitolle. Riitta Julkunen-Tiitto (synt. 1954) työskentelee Itä-Suomen yliopistossa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa ympäristö- ja biotieteiden laitoksella. Hän valmistui biologian maisteriksi vuonna 1980 ja väitteli filosofian tohtoriksi (alana biologia) vuonna 1989 Joensuun yliopistosta. Hänet nimettiin dosentiksi Joensuun yliopistoon vuonna 1994. Väitöskirjaa tehdessään Hän työskenteli Joensuun yliopistossa mm. assistenttina sekä Suomen akatemian tutkimusassistenttina ja nuorempana tutkijana. Suomen akatemiassa Riitta Julkunen-Tiitto on toiminut useaan otteeseen senioritutkijana tai vastaavissa tehtävissä Post Doc kauden jälkeen. Hän on hoitanut Joensuun yliopistossa määräaikaisesti myös lehtorin sekä apulaisprofessorin ja professorin tehtäviä ennen pysyvää kasviekologian professuuria v. 2002 alkaen.

Riitta Julkunen-Tiitto on 1990-luvun lopulta asti johtanut suurehkoa tutkimusryhmää ja kouluttanut huomattavan määrän maistereita ja tohtoreita sekä kiinnittänyt erityishuomiota nuorten naisten tukemiseen opinnoissa ja tutkijanuralla. Hän on julkaisut huomattavan määrän tieteellisiä artikkeleita kansainvälisissä referoiduissa sarjoissa ja hänen tutkimuksiinsa on viitattu laajasti, mikä on antanut kansainvälistä näkyvyyttä hänen tutkimusryhmänsä tutkimukselle, keskeisenä tutkimusaiheena boreaalisten metsäpuiden vasteet ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon.

Riitta Julkunen-Tiitto tunnetaan tarmokkaana ja idearikkaana tutkijana ja tutkimusryhmän vetäjänä sekä ystävällisenä ja kannustavana ohjaajana ja työtoverina. Hänen erityisenä ansionaan voidaan pitää sitä, että hän on kouluttanut huomattavan määrän naispuolisia tohtoreita ja Post Doc tutkijoita ja kiinnittänyt erityishuomiota nuorten naisten tukemiseen yliopisto-opinnoissa ja tutkijanuralla. Hän toimii myös erinomaisena roolimallina muille naisille ikään katsomatta.