Zonta International Young Women in Public Affairs (YWPA) -priset är inrättat 1990. Syftet är att sporra unga kvinnor i åldern 16–19 år, till att i ökande grad delta i samhälleliga ärenden, genom att prisbelöna dem som engagerar sig i frivilligarbete, som visar färdigheter i att leda frivilligarbete och som visat sig vara engagerade för att förbättra kvinnors ställning. För att kvinnorna skall vara starkare representerade vid centralt beslutsfattande måste vi sporra unga kvinnor till att skapa sin egen karriär, eller till att söka sig till ledaruppgifter i samhället, i förvaltningen och i frivilligorganisationer och till att befrämja sin egen utbildning genom att hålla dessa mål i minnet.

Samhälleliga frågor är en del av allt socialt liv där man fattar beslut om sådant som hänför sig till och påverkar den gemenskap, i vilken kvinnor lever och arbetar.

Distriktets kandidat får 1 000 US$. De 10 internationella stipendiaterna väljs bland de kandidater distrikten anmält och de får ett pris på 4 000 US$ var.

 

Man ansöker om YWPA-stipendierna via klubbarna. YWPA-ansökningarna skickas till Zonta e-Club of Finland 1 inom utsatt tid. e-Club väljer den kandidat vars ansökan, inom utsatt tid, skickas till ordföranden för Distrikt 20:s stipendiekommitté. Stipendiekommittén skickar den valda ansökningen till District 20 Governor som i sin tur skickar ansökan vidare till Zonta Internationals huvudkontor, igen inom angiven tid. Zonta International publicerar namnen på årets stipendiater i medlet av oktober.