[/vc_column]

MISSIO

Zonta International är en ledande, världsomfattande organisation, som företräder medlemmar i olika yrkesbranscher och vars uppgift är att stärka kvinnornas ställning överallt i världen genom service och opinionsbildning.

VISION

Zonta International ser en framtida värld , där kvinnornas rättigheter erkänns som mänskliga rättigheter och där varje kvinna har möjlighet att nå sin fulla potential.

I en sådan värld har kvinnorna jämlikt med männen tillgång till alla resurser som står till buds och de är representerade i beslutsfattande på samma nivå som männen.

I en sådan värld lever ingen kvinna i rädsla för våld.

ZONTA INTERNATIONAL HAR SOM MÅL 

Att förbättra kvinnornas juridiska, politiska, ekonomiska samt utbildnings- , hälso- och yrkesmässiga ställning på internationell och lokal nivå genom service och opinionsbildning.

Att verka för ökad förståelse, välvilja och fred genom en organisation av medlemmar utspridda i hela världen.

Att arbeta för rättvisa och universell respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande frihet.

Att stå internationellt förenade i avsikt att värna om höga etiska värden, att förverkliga serviceprogram och att ge inbördes stöd och kompanjonskap åt de medlemmar som tjänar sina egna samhällen, länder och världen.