KANSAINVÄLISET STIPENDIT

Amelia Earhart Fellowship

  • Grundat 1938 för att hedra den berömda flygaren och zontan Amelia Earhart
  • För kvinnor som strävar till en doktorsgrad inom vetenskap och teknik i anslutning till rymd- och atmosfärundersökning
  • Årligen beviljas 35 stipendier á 10 000 dollar.

Jane M Klausman Women in Business

  • Grundat 1998 genom en testamentdonation av Jane M Klausman, medlem i Zonta Club of Syracuse (New York, USA)
  • För kvinnor som avlägger lägre högskolexamen eller magisters examen inom handel eller motsvarande områden
  • Årligen beviljas 12 internationella stipendier á 7 000 dollar samt högst 32 stipendier á 1 000 dollar på distriktsnivå

Young Women in Public Affairs Award -priset

  • Grundat 1990
  • För kvinnor i åldern 16–19 år, vilka visar engagemang inom frivilligverksamheten och som har visat förmåga till ledarskap inom frivilligarbetet och engagemang för att styrka kvinnor globalt och för att påverka i samhället
  • Årligen beviljas 10 internationella pris á  4 000 dollar samt högst 32 pris á 1 000 dollar på distriktsnivå.