SERVICE

Serviceverksamheten är en viktig del av Zonta Internatiolas, dess distrikts och klubbars funktion. Genom service vill vi förbättra kvinnors och flickors ställning. Centrala objekt för servicen är:  utbildning, hälsa, rättslig och ekonomisk ställning och förebyggande av våld.

De internationella serviceprojekten förverkligas genom samarbetsprojekt med FN och finansieras via Zonta International Service Fund och ZIZVAW Fund. De planerade projekten fastställs vid Zonta Internationals allmänna möte (Convention) som hålls vartannat år.

Klubbarna inom District 20 (Piiri 20 ry) genomför lokala serviceprojekt som står i överensstämmelse med Zontas vision och mission. Också serviceprojekt som gäller hela distriktet förekommer. Medlemmarna deltar själva personligen och aktivt i serviceverksamheten och man strävar nu allt oftare till att förverkliga projekten i samarbete med andra, likasinnade organisationer.

Klubbarna är de viktigaste aktörerna inom Zonta. Varje klubb har en servicekommitté vars uppgift är att planera och verkställa det lokala servicearbetet. Genom sin verksamhet har klubbarna bl.a. stött skydds- och mottagningshem, fungerat som lärare i Vi läser tillsammans-verksamheten, deltagit i åldringars rekreationsverksamhet och fungerat inom äldrevårdens vänkretsar.

EMPOWERING GRILS IN NIGER TO SAY NO TO CHILD MARRIAGE

To see how Zonta and UNFPA are empowering girls and young women in Niger to realize their rights and be in a stronger position to say no to child marriage.

PARTNERING TOGETHER TO EMPOWER, SAVE AND PROTECT WOMEN AND CHILDREN AROUND THE WORLD

Zonta International and the U.S. Fund for UNICEF have partnered for nearly 45 years on projects and programs to empower, protect and save women and children around the globe.