Zonta agerar för det gemensamma goda i hela världen, styrker kvinnor och flickor och värnar om deras mänskliga rättigheter. Zonta International arbetar genom Förenta Nationerna (FN) och Europarådet för en universell jämställdhet mellan könen och för kvinnornas rättigheter. Zonta International har innehaft ställning som konsultativ medborgarorganisation i FN sedan 1969 och har varit representerad i Europarådet sedan 1983.

Zonta International, distrikten, areorna och klubbarna sammanställer utlåtanden för att påverka diskussionen och lagberedningen i frågor som gäller kvinnor och flickor. Zonta-klubbarna följer upp tillämpningen av lagar och hur de påverkar kvinnor. Klubbarna deltar i hörande tillsammans med lokala påverkare och beslutsfattare. Zontorna ordnar tillställningar för att lokalt öka medvetenheten i frågor som gäller kvinnor och flickor.

UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka talks about collaboration with Zonta International and looks ahead to Sustainable Development Goal #5.

Målen för hållbar utveckling

Vid FN:s toppmöte i New York 2015 avtalade medlemsstaterna om målen för hållbar utveckling och om befrämjande av dem fram till år 2030. Programmets mål är att avlägsna den yttersta fattigdomen och att trygga den hållbara utvecklingen. Zonta International koncentrerar sig i första hand på Mål 5.

Mål 5

Uppnå jämställdhet mellan könen och förstärka kvinnors och flickors rättigheter och möjligheter.

  • Få slut på diskriminering och våld som riktar sig mot kvinnor, samt på skadliga sedvänjor så som barnäktenskap och flickors omskärelse. Befrämja kvinnors och flickors hälsa på det sexuella området.
  • Garantera kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, ägande, finansiella tjänster, arv och naturresurser.

EN GLOBAL KAMPANJ – FRÅN MEDVETENHET TILL AKTIVITET

Zonta International startade 2012 projektet Zonta Says NO – Zonta säger NEJ. Målet för den globala kampanjen är att öka medvetenheten om våld mot kvinnor och flickor i hela världen.

Varje år, från 25 november till 10 december, förverkligas en 16 dagar lång kampanj för att förebygga könsbaserat våld. Under kampanjtiden agerar och påverkar Zonta-klubbar och zontor överallt i världen för att förhindra könsrelaterat våld i alla dess former.

 

Under tiden från 25 november till 10 december är zontorna aktiva och befrämjar medvetenheten och påverkar, Zonta säger nej till våld mot kvinnor. Kampanjen är en del av kampanjen 16 dagar aktivism. Bildserien berättar om zontornas verksamhet runt hela jordklotet.