Ifall är intresserad av att bli medlem i klubben är du VARMT VÄLKOMMEN att kontakta ordförande Agneta Ström-Hakala (agneta.strom-hakala@kolumbus.fi).