KLUBBEN

Vi, Zonta Club of Jakobstad-Pietarsaari, är en del av denna internationella serviceorganisation och hör till Area 2 inom District 20

  • Charter Day 23.9.1954
  • Klubbnummer 335
  • Verksamhetsområde är Jakobstad med omnejd
  • Antal medlemmar: 38 (per 1.6.2018)
  • Mötesdag är i regel andra torsdagen i månaden
  • Mötesplats: i regel Stadshotellet i Jakobstad


ZONTA INTERNATIONAL DISTRIKT 20

•Finland och Estland
•6 areor
•63 klubbar varav en är e-Club
•1 675 medlemmar

Det globala Zonta International är indelat i distrikt. Finland och Esltand bildar tillsammans Distrikt 20. Varje Zonta-klubb är medlem i distriktet och varje zonta är medlem i sin klubb.

Zonta International Distrikt 20 fungerar som en aktiv medlem av Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry, Finlands UN Women, Finlands FN-förbund, Finlands 1325-nätverk och Ansvarsfullt Donerande Ando rf.

Zonta International tillämpar demokratiska förfaringssätt och uppskattar att medlemmarna aktivt deltar i beslutsprocesserna på alla nivåer. Det allmänna mötet (Convention) är organisationens högsta beslutande organ och det styr verksamheten inom Zonta International och Zonta International Foundation.

Zonta International, dess distrikt och klubbar är religiöst och politiskt obundna.


ZONTA INTERNATIONAL

•Grundad 1919
•Medlemmar 29 712
•Klubbar 1 183
•Veksam i 67 lander
•32 Distrikt
•Areor 1
•Z Clubs 205
•Golden Z Clubs 81

Zonta International är en global serviceorganisation som befrämjar jämställdhet mellan könen och förebygger våld mot kvinnor och flickor. Zontorna ger tid, kunnande och ekonomiskt stöd till Zontas lokala och internationella serviceprojekt samt förmedlar information om de internationella stipendier och pris som årligen kan sökas.

Zonta International har sedan 1969 konsultativ status (General Consultative Status) i FN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC (UN Economic and Social Council), i Internationella Arbetsorganisationen ILO (International Labour Organization) samt i Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur UNESCO.

Organisationen har konsultativ status (General Consultative Status) i de icke statliga organisationernas (NGO) forum som arbetar i New York, Wien och Paris, samt status som rådgivande medlem sedan 1983 i Europarådet (Council of Europe).

Zonta International, dess distrikt och klubbar är religiöst och politiskt obundna.

 

2016-2018 Zonta International and Zonta International Foundation President Sonja Hönig Schough presents Zonta’s goals and programs for the 2016-2018 Biennium


ZONTA INTERNATIONAL FOUNDATION

Zonta International Foundation är en välgörenhetsfond som inte eftersträvar vinst. Genom sin verksamhet strävar ZIF till att förbättra levnadsförhållandena för tusentals kvinnor på olika håll i världen. Under varje tvåårsperiod överlåter fonden över 5 miljoner dollar till Zonta Internationals internationella program och projekt.

Donationer till fonden används i sin helhet för förverkligande och utvecklande av serviceprojekten. Donationer ges av Zonta-klubbarna, av zontorna och av aktörer som stöder zontas verksamhetsidé.

Omkostnaderna för Zonta Internationals och Zonta International Foundation administration bekostas med medlemsavgifterna till Zonta International.

 


Tilläggsinformation:
Zonta International Distrikt 20
Foundation Ambassador
Anna Lauttamus-Kauppila, Zonta Club of Helsinki IV, Area 1
anna.lauttamus-kauppila[at]prh.fi

Change a life – TODAY !


HELVI SIPILÄ -RAHASTO • HELVI SIPILÄ- FONDEN • HELVI SIPILÄ FUND

Mål under verksamhetsperioden 2016-2018

Servicefonden inom Zonta International Foundation fortsätter att hjälpa kvinnor i utvecklingsländerna genom att förbättra deras utbildning och hälsa. FN planerar stödprogrammen för tvåårsperioden i samarbete med Zonta International. Sedan 1923 har Zonta International överlåtit mer än 15,5 miljoner dollar till projekt till nytta för kvinnor i 35 länder.

Hjälp oss att hjälpa kvinnor och flickor
– donera!
ENGÅNGSDONATION

Du kan donera en valfri summa och på detta sätt stöda utvecklingsländernas kvinnor och flickor i Zonta International Foundations målområden.

DONATION I SAMBAND MED FÖDELSEDAG ELLER FÖR ATT HEDRA EN PERSONS MINNE

Hur kan man dela sin egen festdag med kvinnorna i utvecklingsländerna? Genom en donation som hedrar minnet av en avliden anhörig kan du hjälpa kvinnor och flickor som bäst behöver ditt stöd.

Vi gör en förteckning över alla dem, som gjort en inbetalning med anledning av ett jubileum eller för att hedra ett minne, samt meddelar insamlingens slutsumma.  I din inbjudan meddelar du att kontot för inbetalningar är  IBAN FI55 1160 3000 1078 52 och lägger till den text du vill ha i meddelandefönstret. Tag kontakt med distriktets kassör innan du påbörjar en insamling vid ett jubileum eller för att hedra ett minne.

Zonta International Distrik 20
Saija Tirkkonen   saija.tirkkonen@zonta.fi Saija Tirkkonen saija.tirkkonen [at]zonta.fi
Meddela dina kontaktuppgifter, bankgirots meddelandetext och tidpunkten.

Medel som samlats in inom det nationella insamlingstillståndet deponeras alltid direkt på det konto som nämns i tillståndet.

Insamlingskonto: Helvi Sipilä-Fonden
Bank: Nordea Pankki Suomi Oyj
Betalningsmottagare: Zonta International Distrikt 20
Kontonummer: IBAN: FI55 1160 3000 1078 52
Kod: BIC/SWIFT: NDEAFIHH
Text i meddelandefönstret: Klubbens namn och klubbens nummer. Insamlingsbössans och/eller listans nummer.

Helvi Sipilä -rahasto – Helvi Sipilä- Fonden – Helvi Sipilä Fund

Insamlingstillståndets innehavare och verkställare: Zonta International Distrikt 20 ry

Insamlingstillståndet har beviljats av: Polisstyrelsen

Penninginsamlingstillståndets nummer och datum: RA/2017/421, beviljat 13.4.2017, ingen specell kod

Tidpunkt och område för insamlingens verkställande: Tillståndet är i kraft 15.4.2017-14.4.2019 i hela Finland, Åland undantaget

Användning av de insamlade medlen: De insamlade medlen används i sin helhet, genom Zonta International Foundation, till serviceprojet som avtalats i samarbete mellan Zonta International och FN:s underorganisationer. Serviceprojektens mål är att förbättra levnadsförhållandena för kvinnor i utvecklingsländerna.

Zonta International Piiri 20 ry kan till fonden motta donationer och testamentsgåvor, vilka uppfyller fondens villkor, samt samla in medel genom kampanjer och försäljning av produkter.