Zonta International Amelia Earhart -forskarstipendium inrättades 1938 för att hedra den berömda flygaren och zonta-medlemmen Amelia Earhart.

Amelia Earhart Fellowship -forskarstipendium beviljas årligen till kvinnor som siktar på en doktorsgrad, eller för vidareutbildning inom rymdforskning och närliggande vetenskaper eller för rymdteknologi och dess närliggande områden. Stipendiets storlek är 10 000 US$ och det kan användas i sådana universitet och högskolor som erbjuder ackrediterade kurser och examina för högre studier.

Stipendiet ansöks med en blankett som finns på Zonta Internationals nätsidor.