VERKSAMHETSPLAN 1.6.2020-31.5.2021

             

·      ”Flickan  från Jakobstad” har traditionellt premierats  på  onsdagen  i  Jakobs  Dagar-veckan. 2020 håller vi paus till följd av Coronakrisen.

 ·      Våra medlemmar uppmuntras att delta i projektet  ”Vi läser tillsammans” som riktar sig till kvinnor med invandrarbakgrund och är ett samarbetsprojekt mellan olika organisationer i staden.

 ·      Inom klubben fortsätter vi med en bokring öppen för alla medlemmar som anmäler sig inom utsatt  tid på hösten.

 ·      I stipendieutdelningen prioriteras flickor som studerar i näromgivningens skolor på andra och tredje stadiet. 

 

 

Nationella och internationella möten

 

•      Convention i Chicago sommaren 2020 hålls på nätet

      Distriktsmöte i Björneborg 9-11.10.2020

      Vårseminarium i Tavastehus