VERKSAMHETSPLAN 1.6.2018-31.5.2019

             

·      ”Flickan  från Jakobstad” premieras  på  onsdagen  i  Jakobs  Dagar-veckan.

 ·      Tyngdpunkten i verksamheten under perioden är planeringen inför och genomförandet av vårseminariet i samarbete med Karleby Zontaklubb i april 2019 och samtidigt planering inför firandet av Zonta-rörelsens 100-åriga verksamhet år 2019.  Deltagande i övriga projekt i enlighet med klubbens beslut.

 ·      Den nya innovationskommittén ges möjlighet att utarbeta och inlämna förslag gällande alternativ verksamhet för penninginsamling till klubbens verksamhet.

 ·      Våra medlemmar uppmuntras att delta i projektet  ”Vi läser tillsammans” som riktar sig till kvinnor med invandrarbakgrund och är ett samarbetsprojekt mellan olika organisationer i staden.

 ·      Inom klubben fortsätter vi med en bokring öppen för alla medlemmar som anmäler sig inom utsatt  tid på hösten.

 ·      I stipendieutdelningen prioriteras flickor som studerar i näromgivningens skolor på andra och tredje stadiet. 

 

 

Nationella och internationella möten

      Distriktsmöte i Tusby 5-7.10.2018

      Vårseminarium i Jakobstad 26-28.4.2019