Hyvät Piirimme Zontat

Olettehan huomanneet, että kotisivuillamme on sivujen uudistuksesta lähtien ollut materiaalia Helvi Sipilä rahankeräysluvasta. Viimeisin eli kolmas lupa saatiin 13.4.2017. Se on voimassa 14.4.2017-13.4.2019. Luvan käyttötarkoitus ja keräystavat on kuvattu kotisivuillamme kohdassa mitä Piiri tekee yksityiskohtaisesti. Muita rahankeräyslupia Piiri 20 ry:llä ei tällä hetkellä ole.

Helvi Sipilä rahankeräyslupa ei anna oikeutta pyytää muihin rahastoihin varoja. Tästä syystä piirihallitus perusti valmisteluryhmän Oulun kevätseminaarin yhteydessä valmistelutyöhön. Ryhmässä ovat mukana Vuokko Skyttä edustamassa Porvoon piirikokouksessa mahdollisesti päätettävää Keltaisen Ruusun kampanjaa, Raisa Valve Lisa Andström stipendirahaston puheenjohtajana, Tarja Hopeakangas Varainhankintatoimikunnasta, Saija Tirkkonen rahastonhoitajana, Kaisa Kässi vararahastonhoitajana ja Erja Lindholm PR-, IT ja viestintätoimikunnan edustajana. Mukana valmistelussa on myös Lea Adolfsson piirisihteerinä. Valmisteluryhmä laatii ehdotuksen laajasta, kaikki varojenkeruumme tulevat muodot kattavasta rahankeräysluvasta piirihallitukselle päätettäväksi ja edelleen Poliisihallitukselle toimitettavaksi.

Olen 2.6.2017 ajankohtaisissa uutisissa kertonut, että rahankeräyslainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan. Piirihallitus on saanut koulutusta uudistukseen. Tulemme kouluttamaan Piirin kaikkia kerhoja sitä myöten, kun rahankeräyslainsäädännön uudistus edistyy. Lisätietoja Helvi Sipilä rahastosta tästä.

Tuija Kirveskari-Tähtinen

Governor 2016-2018